1 2 3 4 5 6

Výstavná sieň

Meštiansky dom na ulici Dr. Alexandra č. 11 v Kežmarku, kde sídli Výstavná sieň múzea.Meštiansky dom na ulici MUDr. Alexandra č. 11 je v súčasnosti využívaný ako výstavná sieň múzea. Patrí medzi najstaršie zachované ukážky meštianskej architektúry v Kežmarku aj v regióne Spiša.

Dom má zachované hodnotné gotické a renesančné architektonické detaily, vrátane fragmentálne zachovanej renesančnej maliarskej výzdoby na portáli vstupu.

Prehľad všetkých plánovaných výstav nájdete v kalendári podujatí.

Výstavná sieň na facebooku

Výstavná sieň na google mapách

 

Aktuálna výstava:

Výstava Kežmarok - moje milované mesto - banner.

Prešovský samosprávny kraj - Múzeum v Kežmarku

MVSR Štátny archív v Prešove - pracovisko archív Poprad

Vás pozývajú na výstavu pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv Kežmarku.

Kežmarok - moje milované mesto

KEDY:

KDE:

VSTUPNÉ:

 

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

PARTNERI:
- Webmaster: Drakomir
- exTEATRO