1 2 3

Výstavná sieň

Meštiansky dom na ulici Dr. Alexandra č. 11 v Kežmarku, kde sídli Výstavná sieň múzea.Meštiansky dom na ulici MUDr. Alexandra č. 11 je v súčasnosti využívaný ako výstavná sieň múzea. Patrí medzi najstaršie zachované ukážky meštianskej architektúry v Kežmarku aj v regióne Spiša.

Dom má zachované hodnotné gotické a renesančné architektonické detaily, vrátane fragmentálne zachovanej renesančnej maliarskej výzdoby na portáli vstupu.

Prehľad všetkých plánovaných výstav nájdete v kalendári podujatí.

Výstavná sieň na facebooku

Výstavná sieň na google mapách

 

Aktuálna výstava:

Plagát k výstave - 75 slobodných rokov pod Vysokými Tatrami.

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, oblastný výbor v Popradea a Prešovský samosprávny kraj - Múzeum v Kežmarku

pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania a nadchádzajúceho 75. výročia oslobodenia podtatranského regiónu

vás pozývajú na výstavu

75 slobodných rokov pod Vysokými Tatrami

KEDY:

KDE:

 

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

PARTNERI:
- Webmaster: Drakomir
- exTEATRO