1 2 3

Obsah:


 

Fotogaléria z podujatia

 

Sviatok kultúry a vzájomnosti

Medzinárodný festival Karpatsko - nemeckého spolku na Slovensku a Múzea Karpatských Nemcov na Slovensku je spojením kultúrnych tradícií nemeckej menšiny na území Slovenska a v zahraničí.

KEDY: 23. - 24. júna 2023

KDE: hlavný program sa uskutoční v sobotu 24. júna 2023 na nádvorí Kežmarského hradu

V tomto roku usporiada Karpatskonemecký spolok na Slovensku už po 26. raz Sviatok kultúry a vzájomnosti. Toto podujatie má už svoje stále miesto v kultúrnom kalendári mesta Kežmarok. Festival sa bude konať v dňoch 23. a 24. júna.

V piatok 23. júna sa v Základnej škole Grundschule na Hradnom námestí uskutoční celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku, na ktorej sa zúčastňujú žiaci piatich základných škôl na Slovensku s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka.

Popoludní sa oficiálni hostia, vedenie Karpatskonemeckého spolku a vedúci súborov zúčastnia na slávnostnom prijatí primátorom mesta Kežmarok v obradnej sieni kežmarskej radnice.

Popoludňajší program bude pokračovať otvorením výstavy vo výstavnej sieni na Ulici Dr. Alexandra 11 v Kežmarku. Tohto roku bude výstava venovaná tvorbe známeho umelca z radu karpatských Nemcov Helmutovi Bistikovi, ktorý má v tomto roku významné životné jubileum.

Sviatok kultúry a vzájomnosti bude pokračovať v sobotu 24. júna. O 10.00 hod. sa tradične uskutoční ekumenická bohoslužba v nemeckom jazyku v drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku. Počas nej zaznie aj spev speváckej skupiny Goldseifen z Medzeva.

Dopoludňajší program zavŕši sprievod mestom ku Kežmarskému hradu, v ktorom budú zapojené folklórne skupiny zo všetkých oblastí Slovenska, kde žijú karpatskí Nemci. V čele sprievodu bude dychová hudba.

Hlavný program festivalu sa začne približne o 11.30 hod. na nádvorí Kežmarského hradu. V úvodných príhovoroch by mali vystúpiť veľvyslanci Nemecka a Rakúska na Slovensku, predstavitelia nemeckých národnostných menšín z Nemecka, Rakúska, Česka a Poľska a predseda Karpatskonemeckého spolku na Slovensku Dr. Ondrej Pöss. Účastníkov tradične pozdraví aj primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák.

Podujatie je v štádiu prípravy. Sú pozvaní viacerí hostia aj spevácke skupiny. Predbežne je dohodnuté vystúpenie speváckej skupiny z Rakúska. V programe vystúpia spevácke skupiny miestnych skupín Karpatskonemeckého spolku z celého Slovenska. V skupinách vystupujú deti, mládež, dospelí aj seniori. Z Kežmarku sa so svojím programov v nemčine predstavia deti zo Základnej školy Grundschule na Hradnom námestí v Kežmarku.

Myšlienkou Sviatku kultúry a vzájomnosti je poukázať okrem kultúrneho zážitku na vzájomné spolužitie rôznych kultúr a národností, ktoré po stáročia žili na Slovensku aj na Spiši bez veľkých vzájomných problémov a v tolerancii medzi sebou. Pravidelne sa na festivale zúčastňuje so svojím programom aj iná národnostná menšina. Boli tu už Gorali, Rusíni, Židia, Rómovia a pod. Hlavným cieľom festivalu je stretnutie členov spolku z celého Slovenska. Každoročne sa v Kežmarku zíde vyše tisíc karpatských Nemcov.

Vojtech Wagner, foto: Ondrej Miškovič

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti