1 2 3 4

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky
Zákazka dátum zverejnenia
Oprava koruny kamenného múru. 14.10.2013
Zabezpečenie stravy pre zamestnancov formou jedálnych kupónov (stravných lístkov). 9.12.2013
Dodávka malého úžitkového motorového vozidla pre potreby Múzea v Kežmarku. 4.4.2014
Hrad Kežmarok - Odvlhčenie kaplnky a priestoru expozície Tatry v Paláci hradnom. 1.12.2014
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok na rok 2016. 3.2.2016
Vypracovanie projektu pre realizáciu stavby "Hrad Kežmarok - stavebné úpravy a odvodnenie". 4.7.2016
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok na rok 2017. 30.11.2016
II. etapa rekonštrukcie hradu  - Stavebné úpravy a odvodnenie - Kamenný štít Kaplnky v areáli hradu. 20.2.2017
Stavebné úpravy  odvodnenie - hrad Kežmarok. 3.5.2017
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok na rok 2018 8.12.2017
II. etapa rekonštrukcie hradu  - Stavebné úpravy a odvodnenie - Kamenný štít Kaplnky v areáli hradu 20.2.2017
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu meštianskeho domu na Hlavnom námestí č. 55 v Kežmarku. 4.6.2018

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti