1 2 3

Technické údaje pre usporiadateľov podujatí

JAVISKO a HĽADISKO

Ilustračný obrázok javiska počas koncertu Richard Balog Band.

Javisko má pôdorysné rozmery: 12,8 m x 9,96 m, v pôdoryse zvýraznené červenou farbou. Je zastrešené, s kovovou nosnou konštrukciou. Z ľavej strany (od hlavného vstupu do expozícií hradu) je k nemu vedené schodisko. Javisko nemá zákulisnú oponu, ktorá je často potrebná pre divadelné predstavenia, jej inštalácia je možná zavesením na jednu z horných väzníkových konštrukcií.

Skladový priestor v blízkosti javiska je vyznačený zelenou farbou, do tohto priestoru vedú klasické dvere s výškou tesne pod 2m.

Priestor vhodný ako šatňa, aj s kúpeľňou sa nachádza v "Obdĺžnikovej veži" (2) hradu na prízemí alebo je možné využiť i zasadaciu miestnosť v administratíve hradu (9), kde sa nachádza ja kuchynka a kúpeľňa, na pôdoryse naznačené oranžovou farbou.

Osvetlenie javiska je riešené 4. pracovnými halogénovými reflektormi, každý s príkonom 500W. Pre ilustráciu je priložená fotografia javiska za tmy so zapnutým osvetlením javiska počas Krížovej cesty.

Pôdorys Kežmarského hradu s vyznačeným javiskom. Letecký záber Kežmarského hradu k pôdorysu.
Pôdorys hradu Letecký záber z drona
   
 Javisko so zapnutými pracovnými svetlami počas Krížovej cesty.  Javisko počas podujatia - Otvorenie letnej turistickej sezóny.
Fotografia z Krížovej cesty na nádvorí hradu Ilustračná fotografia z otvorenia letnej turistickej sezóny
   

Pripojenie k elektrickej sieti je možné z elektrickej rozvodne nachádzajúcej sa na ľavej strane pri javisku (v pôdorysoch naznačené žltou farbou). V nej sú umiestnené i ovládania pracovného osvetlenia javiska a osvetlenia nádvoria hradu.

Zásuvky na rozvodnej skrini vedľa javiska. Elektrické zásuvky 380V/63A v Hlavnej rozvodni hradu.
380V zásuvky na rozvodnej skrini pri javisku 380V / 63A zásuvky v hlavnej rozvodni hradu

Rozvodná skriňa vedľa javiska:

V prípade vyšších nárokov je možné napojenie prostredníctvom dvoch 380V / 63A zásuviek, ktoré sa nachádzajú v hrade, v hlavnej rozvodni, kde je elektrická prípojka hradu. Ide však o starý typ 4 kolíkovej zásuvky.

Hľadisko počas podujatia - Festival študentského remesla 2019. Pohľad na lavičky v hľadisku.
   
Pohľad na lavičky v hľadisku. Pohľad na lavičky v hľadisku z javiska.

Hľadisko je tvorené vlastnými prenosnými lavičkami, 57 kusov dĺžky 2m, ich obsaditeľnosť je približne 4 dospelé osoby (kapacita 228 divákov), prípadne 5-6 detí na jednu lavičku (285-342 detí v hľadisku).

V prípade potreby je možné využiť i lavičky, ktoré má u nás uložené Mestské kultúrne stredisko Kežmarok, ak ich nebudú využívať v tom čase na inom mieste. 26 kusov dĺžky 2m. (kapacita +104 dospelých, 130-156 detí).

Vlastné ozvučenie, ktoré postačuje pre naše potreby, k bežným akciám, s moderátorom a reprodukovanou hudbou.
Používame 4x aktívne reproduktory, s výkonom 300W.

STÁNKY

Fotografia jedného zo stánkov Fotografia stánkov z hora, z ochoze hradu.
   
Pôdorys s detailom na rozmiestnenie stánkov. 
 

Lokalizácia

Na nádvorí hradu máme štyri statické stánky postavené na pevných základoch s rovnou strechou. Lokalizované sú na ľavej strane nádvoria od vstupnej veže. Na pôdoryse nádvoria sú vyznačené červenou farbou.

Rozmery

Ich vnútroné pôdorysné rozmery sú 3x3m. Z prednej časti sú otvorené, s inštalovaným pultom, ktorý je možné otvárať, pre prístup do vnútra stánku.Na troch stenách majú inštalované regále. Ich šírka je 400 mm a dĺžka 2550 mm, v počte 3 regále na stenu. Spodné regále sú vhodné pre predmety s výškou do 400mm a horný pre 600mm vysoké predmety. Rozmery môžete vidieť na technických nákresoch.

Stánky na nádvorí - pôdorys Stánky na nádvorí hradu - pohľad a rez.
   

Elektrina

Stánky sú elektrifikované, v strede pod strechou majú inštalované pracovné svetlo, ktoré je však pre ukážky remeselných prác doplniť. V každom stánku sa nachádza klasická zásuvka 230V/50Hz. Všetky stánky sú napojené z elektrického rozvádzača pri javisku, z jedného ističa, s prúdovou hodnotou 16A, teda odber max 3,5kW pre všetky stánky. V prípade potreby je možné pripojiť rozvádzač prostredníctvom zásuvky 380V, na ističi 16A, zásuvka je starého typu, pri vstupe do obdĺžnikovej veže, vyznačená žltou farbou.

Voda

Pitná voda nie je privedená priamo k stánkom, zdroje vody sú vyznačené modrou farbou. Najbližšií prístup k pitnej vode je v priestore obdĺžnikovej veže (1), kde sa nachádza kúpeľňa, napojenie hadicami je možné z hlavnej vodovodnej šachty (2) alebo z podzemného hydrantu pred javiskom (3) kde je rýchlospojka typu D, Voda je prístupná i z hlavného vchod do expozícií, kde sú v hrade toalety.

 


VSTUPNÁ BRÁNA


Vstupná brána do nádvoria obmedzuje svojou výškou vjazd nákladných vozidiel do nádvoria hradu. Rozmery vozidla musia byť nižšie o niekoľko centimetrov ako sú uvedené maximálne hodnoty.

Vstupná veža s bránou do nádvoria Kežmarského hradu. Nákres vstupnej brány s kótami.
   

Šírka nápravy je max 2,49 m (obmedzená je dvomi základovými kameňmi, ktoré vystupujú do  priestoru vjazdu).
Výška podvozku, ak je priveľmi široký by mala byť aspoň 0,55 m (výška pätiek brány).
Výška vozidla so skriňovou nadstavbou je max 3,17 m (na pravej strane je vstupná brána nižšia ako na ľavej).
Maximálna výška nákladu, ktorý je najvyšší len v strede je 3,9 m (vrchol klenby vstupnej brány).

Je nutné počítať s dynamikou vozidla, jeho kolísaním počas jazdy po kamennej dlažbe. Mnohé dodávky mávajú silné pruženie podvozku v nákladovej zadnej časti, z toho dôvodu pri vyložení vozidla býva zadná časť vyššia ako predná, ktorú zvyknú vodiči merať.

Príklady vozidiel ktoré bezpečne prejdú bránou:

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti