1 2 3 4

Odkazy na stránke:

Európske dni archeológie


Plagát k podujatiu Európske dni archeológieHravo archeológom

Príďte sa s nami zahrať na archeológa a podniknúť cestu do praveku!

Pre detské publikum bude pripravená vyučovacia hodina, na ktorej žiakov čaká zoznámenie sa s archeológiou hravou a zaujímavou formou.

V priestoroch Kežmarského hradu sa deti dozvedia, čo nám archeologické nálezy vedia povedať o živote ľudí v minulosti a sami sa budú môcť zahrať na archeológov a obzrieť si originálne archeologické nálezy a pohrať sa s ich replikami.

KEDY: 18. jún o 9:00 - 14:00

KDE: konferenčná miestnosť v podkroví Kežmarského hradu

ZADARMO, rezervácie, tel.: 0918 742 726, 0917 654 113, e-mail: lektori@kezmarok.com alebo osobne v pokladni Kežmarského hradu.

 

Kódovaná reč archeologických nálezov

Popularizačná prednáška s komentovanou prehliadkou archeologických zbierok múzea.

Návštevníci zistia, ako sa dajú z archeologických nálezov vylúštiť informácie, ktoré nie sú poznateľné hneď na začiatku. Dozviete sa to, ako môžu iné vedné disciplíny pomôcť pri interpretácii výsledkov archeologických výskumov prostredníctvom ďalšieho skúmania archeologických nálezov.

Prednáška bude zameraná na konkrétne prípady z praxe a predstavenie práve prebiehajúceho projektu venovaného medziodborovému výskumu stredovekých objektov z lokality Švábovce – Sad.

KEDY: 19. jún od 16:00

KDE: konferenčná miestnosť v podkroví Kežmarského hradu

ZADARMO, rezervácie, tel.: 0918 742 726, 0917 654 113, e-mail: lektori@kezmarok.com alebo osobne v pokladni Kežmarského hradu.

Zverejnenie prezentácie prebiehajúceho projektu stredovekých objektov a nálezov z obce Švábovce.

Výber z prednášky z 19. júna vo forme prezentácie na web stránke múzea.

KEDY: 20. jún od 10:00

KDE: www.kezmarok.com a na našej facebook stránke.

 

Prezentácia "Kódovaná reč archeologických nálezov" v PDF formáte a tu na stránke v podobe fotogalérie.

Foto/video galéria z podujatia - autor Marek Jezerčák

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti