1 2 3 4

Kalendár podujatí

Podujatia v období od Júl 2022Jún 2023

Started before the listed period
Dátum Podujatie
24.06. až 28.07.2022 Nemecká tlač na Slovensku - 30 rokov Karpatenblatt

Výstava - Nemecká tlač na Slovensku 30 rokov Karpatenblatt

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Bratislava a Múzeum v Kežmarku

vás pozýva na výstavu

Nemecká tlač na Slovensku

30 rokov Karpatenblatt

KEDY:

 • od piatka 24. júna 2022 (vernisáž výstavy o 15:00)
 • do štvrtka 28. júla 2022

KDE:

 • Výstavná sieň múzea
 • ul. Dr. Alexandra č. 11, Kežmarok

VSTUPNÉ:

 • dospelí - 1,00 €
 • deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP - 0,50 €
 • rodinná vstupenka - dvaja dospelí a 1 - 4 deti - 2,00 €
 
Júl 2022
Dátum Podujatie
01. až 08.07.2022 Hurá prázdniny
Hurá prázdniny - banner

Hurá prázdniny

Od piatka 1.7.2022 do piatka 8.7.2022 sa môže každý žiak či študent zapojiť do hradných hádaniek, ktoré pripravilo kultúrno – výchovné oddelenie Múzea v Kežmarku. Na webovej stránke www.kezmarok.com, bude od 1.7.2022 zverejnených 5 hádaniek, ktoré návštevníci zvládnu vyriešiť len ak navštívia expozície Múzea v Kežmarku a budú pozorne počúvať. Po uhádnutí všetkých hádaniek, musí žiak alebo študent prísť priamo do kasy Múzea v Kežmarku, kde získa za správne vyriešenie vysvedčenie múzejníka a zaujímavú odmenu.

Dátum Podujatie
06. až 09.07.2022 Krvavé dejiny - DOMOV

Krvavé dejiny - DOMOV

Dokumentárna inscenácia o vysídlení nemcov z Československa v rokoch 1945-1946.

Príbehy z obdobia vysťahovania karpatských Nemcov na základe skutočných udalostí, podľa spomienok pamätníkov a archívnych materiálov.

Plagát k podujatiu - Krvavé dejiny - DOMOV

Múzeum v Kežmarku v spolupráci s divadlom exTEATRO z Ľubice pripravilo ďalšie predstavenie v cykle KRVAVÉ DEJINY. Príbeh hlavných postáv hry DOMOV! nás zavedie do rokov 1945 – 46, keď boli po vojne z Československa nedobrovoľne vysťahované státisíce nemeckých obyvateľov. Boli medzi nimi mnohí aj z Kežmarku a okolia.

Predstavenie DOMOV! ponúka mimoriadne sugestívny zážitok, nakoľko sa bude hrať priamo v expozícii Múzea v Kežmarku. V niektorých scénach vás rozdelia na dve skupiny a každá bude sledovať dej z iného pohľadu. Toto rozdelenie nechápte ako obmedzenie, ide o autorský zámer.

Téma predstavenia DOMOV! si vyžaduje aj využitie prvkov násilia a expresívnych výrazov. V scénografii používame aj nacistickú symboliku, avšak výlučne len ako súčasť zobrazenia doby. Preto upozorňujeme, že predstavenie je neprístupné pre divákov mladších ako 15 rokov a to ani v sprievode rodičov.

KEDY:

 • 6. a 7. júla 2022 (streda a štvrtok) začiatok predstavení od 18:00
 • 8. a 9. júla 2022 (piatok a sobota - počas festivalu EĽRO) začiatok predstavení od 19:00
 • posledný vstup podľa záujmu návštevníkov.

KDE: v interiéri Kežmarského hradu

AKO:

 • Do hradu sa vstupuje každých 20 minút v 40 členných skupinách,
 • dĺžka predstavenia je 110 minút.
 • Divákom pod vplyvom alkoholu a mladším ako 15 rokov nebude umožnený vstup ani s platnou vstupenkou. Nakoľko ide o inscenáciu v netypickom priestore, ktorý vyžaduje striktné dodržiavanie pravidiel, organizátori si vyhradzujú právo vykázať z predstavenia divákov, ktorí nebudú rešpektovať ich pokyny.

VSTUPNÉ:

 • Cena vstupného 12,- €.
 • Predpredaj od stredy, 15. júna 2022 od 9:00 do 16:30 v pokladni Kežmarského hradu, počas bežných otváracích hodín.
 • Telefonické rezervácie lístkov prijímame VÝHRADNE na tel.č. 0918 744 840. Prosíme, aby ste nepreťažovali telefónne linky objednávkami na iné telefónne čísla múzea.
 • Vstupenky na predstavenie bude možné zakúpiť len v predpredaji. Rezervované vstupenky je nutné vyzdvihnúť najneskôr deň pred predstavením, počas otváracích hodín.
 • Tento rok nebude možné lístky dokupovať večer priamo na bráne. Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na vašu návštevu.

Predstavenie nie je vhodné pre deti do 15 rokov a citlivé povahy.


Československo po vojne: Len pre Slovanov!

Koncom januára 1945 už východnú časť našej krajiny obsadila Červená armáda, začali tam vznikať nové orgány verejnej správy – národné výbory. Ostatné územie naďalej okupovali ozbrojené zložky hitlerovského Nemecka. Front, ktorý rozčesol Slovensko, napredoval v hornatom teréne síce pomaly, Nemci kládli tvrdý odpor, ale málokto už pochyboval o blížiacom sa konci vojny. Čo komu prinesie? Tak znela otázka. A odpoveď: Zachráň sa, kto môžeš!

Košice a Prešov oslobodili sovietske jednotky v jeden deň – 19. januára, Spišskú Novú Ves o týždeň neskôr a Poprad dva dni nato. Spišskí Nemci sa medzitým presunuli na západné Slovensko a ďalej do sudetských krajov. O ich totálnej evakuácii rozhodol ešte koncom októbra 1944 sám ríšsky vodca SS Heinrich Himmler. Podľa jeho príkazu, o ktorom slovenská vláda nebola ani informovaná, len priamo vodca Deutsche Partei Franz Karmasin, mali svoje domovy opustiť všetci Nemci z horného i dolného Spiša, okolo 30-tisíc ľudí. Ako však uvádza historička Soňa Gabzdilová zo Spoločenskovedného ústavu SAV, tisíce z nich sa tomu vzpierali, preto posledný transport odišiel zo Spiša až 23. januára 1945, keď bol už front za humnami.

V tom čase sa už končila aj evakuácia Nemcov žijúcich na hornej Nitre a začala sa v Bratislave a jej okolí. Esesáci zodpovední za túto akciu všetkým odchádzajúcim tvrdili, že je to len dočasné opatrenie a že sa čoskoro vrátia. Slovenská vláda sa vraj postará o to, aby ich príbytky neobsadili cudzí ľudia. Každému však muselo byť jasné, že v prípade zjavného víťazstva vojsk protihitlerovskej koalície pre nemeckú menšinu už nebude v obnovenom Československu miesto. Poslucháčov vysielania londýnskeho rozhlasu v tom utvrdzovali aj pravidelné príhovory exilových politikov Jana Masaryka a Vladimíra Clementisa: "Strašné skúsenosti, ktorých sme sa dožili s nemeckou menšinou, nás nútia ďalej s ňou už nepočítať v spoločnom štáte Čechov a Slovákov.“

Čo sa týka československých Nemcov a Maďarov, s myšlienkou ich povojnového vysídlenia Beneš prvýkrát verejne vystúpil v decembri 1943. Košický vládny program na začiatku apríla 1945 prijal zásadu budovania štátu bez neslovanských menšín. Nemcom a Maďarom sa malo odňať štátne občianstvo a konfiškovať majetok. Vydaním Benešových dekrétov v lete toho istého roku nadobudli zásady silu zákona. Na porade zástupcov národných výborov a veliteľov národnej bezpečnosti v Poprade vysvetľoval vtedajší povereník vnútra Gustáv Husák, ako na to: "Treba vysťahovať všetkých Nemcov a Maďarov s výnimkou tých, ktorí sa dokázateľne zúčastnili protifašistickej činnosti.“

Získať výnimku znamenalo osvedčiť spoľahlivosť. Postup pri vydávaní takéhoto osvedčenia však neupravoval žiaden právny predpis.

Čakalo sa už iba na požehnanie víťazných mocností, ktoré sa na prelome júla a augusta 1945 stretli v Postupime. Na konferencii však prešiel iba odsun Nemcov, jednostranné vysídlenie Maďarov nenašlo medzinárodnú podporu a nedostalo sa ani na program rokovania. (z článku v denníku PRAVDA, 20. januára 2015).

Po dvoch rokoch pandemickej prestávky prichádza divadlo exTEATRO z Ľubice a Múzeum v Kežmarku s pokračovaním projektu Krvavé dejiny. Divadelné predstavenia, ktoré sa hrajú priamo v expozícii hradu sú inšpirované príbehmi z dejín hradu, mesta Kežmarok a okolia. Po niekoľkých exkurzoch do dávnejších storočí, keď hrad vlastnili významní šľachtici či panovníci, sa tento rok vrátime do nedávnej minulosti.

V roku 1946 bolo z Československa odsunutých 2 232 544 Nemcov. Mnohí z jich žili aj v Kežmarku a okolitých mestách a obciach. Karpatskí, či spišskí Nemci odchádzali vlakmi alebo konskými povozmi. Z niektorých podtatranských dedín odišli takmer všetci obyvatelia. Nemcov pred deportáciami sústreďovali v táboroch. Prvé vznikli v roku 1945 v Bratislave, Grinave, Kremnici, Želiezovciach, Košiciach, Trebišove, Kežmarku, Handlovej, Huncovciach, Gbeloch, Gelnici, Krompachoch, Krupine, Matejovciach, Moldave nad Bodvou, Nižnom Medzeve, Smolníku, Starej Ľubovni, Švedlári a inde. Postupne ich vzniklo 107. Na tieto účely sa využívali bývalé kasárne, kaštiele, nemecké školy, rôzne baraky stavebných firiem a pod.

Jeden zo sústreďovacích táborov bol aj na kežmarskom – vtedy Thökölyho hrade. Tu sa začína príbeh hlavných postáv predstavenia DOMOV! Napriek tomu, že divadelné postavy nepredstavujú konkrétnych ľudí, ich príbehy sú zostavené z autentických spomienok spišských, karpatských a sudetských Nemcov, ktorí museli v rokoch 1945 – 46 opustiť Československo.

Predstavenie DOMOV! je dokumentárnym divadlom, ktoré pracuje s faktami. Kežmarská rodina Sauterová, ktorá v meste vlastnila tlačiareň, rozdeľovanie do transportov, masaker na Švédskych valoch pri Přerove, či neskôr pracovné tábory v Rusku na Donbase – to sú všetko fakty, ktoré v predstavení navyše dopĺňajú autentické prejavy štátnikov a pamätníkov z archívu Slovenského rozhlasu, či výpovede svedkov z televízneho dokumentu Bez šance. Texty postáv v predstavení sú zostavené z (často doslovných) citácií zo spomienok pamätníkov, ktoré poskytli Mikuláš Lipták, ViVit; RNDr. Ondrej Pöss, PhD., SNM, Múzeum kultúry Karpatských Nemcov v Bratislave; Michal Schvarc, PhD., Historický ústav SAV; Vojtech Wagner, Karpatskonemecký spolok Kežmarok a ďalší.

Divadelným predstavením DOMOV! chceme pripomenúť aj jedno z bielych miest v nedávnej slovenskej histórii, nakoľko o tejto téme sa v časoch socializmu nehovorilo. A chceme ho pripomenúť na mieste, ktoré si mnohé z týchto príbehov pamätá. Scenár divadeleného predstavenia DOMOV! získal ocenenie vo finále súťaže DRÁMA, ktorú organizuje Divadelný ústav v Bratislave.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Mgr. Erika Cintulová, riaditeľka Múzea v Kežmarku
Marcel Hanáček, autor scenára a režisér predstavenia

 

Dátum Podujatie
08. až 10.07.2022 EĽRO

Festival Európske ľudové remeslo od piatka 8. júla do nedele 10. júla 2022

 

Program - javisko na nádvorí Kežmarského hradu

PIATOK

 • 14:00 - 16.00 / Keď raz budem veľký / Program folklórnych súborov
  • 14.00 – 14.30 / DFS Goralik
  • 14.30 – 15.00 / FS Hyrni Nowy Targ
  • 15.00 – 15.30 / DFS Maguráčik
  • 15.30 – 16.00 / FSS Magurák
 • 16:00 / Skupiny historického šermu Jago, Aramis, Saurus / komponovaný program troch skupín historického šermu
 • 17:00 / Sokoliari majstra Vagana
 • 17:30 / Terňi Voďi / rómsky folklór - SSŠ Biela voda
 • 18:00 / koniec programu na nádvorí, zatváranie brány hradu a príprava predstavenia Krvavé dejiny - DOMOV!

SOBOTA

 • 10:00 / Perníková chalúpka / Spišské divadlo   
 • 11:00 - 12:30 / Krojované bábiky / Program detských folklórnych súborov
  • 11.00 – 11.30 / DFS Goralik
  • 11.30 – 12.00 / FS Jitřenka, ČR
  • 12.00 – 12.30 / DFS Maguráčik
 • 12:30 / Sokoliari majstra Vagana
 • 13:00 / Veronika Rabada s kapelou
 • 14:30 / „Z Dolá Ponickýho Mlyna“ / FS Poničan, trombitáši Fs Lúky, fujaristi Javorová Hužva
 • 15:30 / Jarmočníci z Čunova / FS Čunovský kŕdeľ, Bratislava
 • 16:00 / rozprávka / Priadka a kráľ Divadlo pod balkónom
 • 17:00 / Sokoliari majstra Vagana
 • 17:30 / Pullcherima Rosa / Dobové tance a škola tanca
 • 18:00 / koniec programu na nádvorí, zatváranie brány hradu a príprava predstavenia Krvavé dejiny - DOMOV!

NEDEĽA

 • 10:00 / Sokoliari
 • 11:00 / Spievankovo
 • 12:30 / Pullcherima Rosa / Dobové tance
 • 13:00 -14:30 / Z babičkinej truhlice / Program detských folklórnych súborov
  • 13.00 – 13.30 / DFS Maguráčik
  • 13.30 – 14.00 / DFS Goralik
  • 14.00 – 14.30 / DFS Letnička

Zmena programu vyhradená, podrobný program nájdete na web stránke venovanej festivalu EĽRO.


Expozície Múzea v Kežmarku

KEŽMARSKÝ HRAD

KEDY: 

 • počas EĽRO piatok 8. - nedeľa 10. júla 2022
 • vstup do hradu v čase od 9:00 hod. do 16:30 hod.
 • (posledný vstup je o 16:30 z dôvodu prípravy nočných predstavení)

 

VSTUPNÉ:

 • dospelí - 6,00 €
 • deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP - 3,00 €
 • rodinná vstupenka: dvaja dospelí + 1 až 4 deti - 12,00 €

 

EXPOZÍCIA AUTOMOBILOVÝCH VETERÁNOV

KEDY:

 • počas EĽRO piatok 8. - nedeľa 10. júla 2022
 • vstup do expozície v čase od 9:00 do 17:30
 • (posledný vstup o 17:30 z dôvodu prípravy nočných predstavení) 

VSTUPNÉ:

 • dospelí - 2,00 €
 • deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP - 1,00 €
 • rodinná vstupenka: dvaja dospelí + 1 až 4 deti - 4,00 € 

EXPOZÍCIA MEŠTIANSKEJ BYTOVEJ KULTÚRY

v meštianskom dome na Hlavnom námestí č. 55 (250 m od hradu)

KEDY: 

 • počas EĽRO piatok 8. - nedeľa 10. júla 2022
 • vstup do múzea v čase od 9:00 hod. do 17:00 hod.

(posledný vstup o 17:00)

VSTUPNÉ:

 • dospelí - 3,00 €
 • deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP - 1,50 €
 • rodinná vstupenka - dvaja dospelí a 1 - 4 deti - 6,00 € 

VÝSTAVNÁ SIEŇ MÚZEA

v meštianskom dome na ulici Dr. Alexandra č. 11 (500 m od hradu)

KEDY: 

 • počas EĽRO piatok 8. - nedeľa 10. júla 2022
 • vstup do múzea v čase od 9:00 hod. do 17:00 hod. 

VSTUPNÉ:

 • dospelí - 1,00 €
 • deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP - 0,50 €
 • rodinná vstupenka - dvaja dospelí a 1 - 4 deti - 2,00 €
Dátum Podujatie
15.07.2022 Lenka Filipová

Lenka Filipová

V rámci koncertného tour Lenka Filipová na hrade 2022 navštívi česká speváčka, gitaristka a hudobná skladateľka aj Kežmarský hrad.

Koncertovať bude so svojou kapelou: hráčom na keltskú harfu, akordeón a cajon - Seanom Barrym a klavíristom Járom Bártom. V rámci koncertu zaznejú okrem hitov aj ďalšie nové skladby.

KEDY: piatok 15. júla 2022 o 18:00

KDE: Nádvorie Kežmarského hradu

VSTUPNÉ:

Dátum Podujatie
18.07.2022 4 Tenoři na hrade v Kežmarku

4 Tenoři ilustračný banner.

4 Tenoři na hrade v Kežmarku

Špičkový hudobný zážitok v podaní držiteľov ceny Thálie, sólistu opery Národního divadla v Prahe a legendy českého hudobného divadla.

Repertoár zložený zo slávnych muzikálových hitov, swingových evergreenov, operných árií a piesní Karla Svobodu.

Spája ich láska k muzikálom a filmovým melódiám, ale aj obdiv ku Karlovi Gottovi. Každý z nich má za sebou úspešnú kariéru ako sólový spevák, no ako štvorica sa výborne dopĺňajú. České zoskupenie 4 Tenoři, tvoria Marian Vojtko, Pavel Vítek, Michal Bragagnolo a Jan Kříž.

4Tenoři  vystúpia v sprievode Unique Quartet a band.

KEDY: pondelok 18. júla 2022 o 19:00 (koncert trvá cca 2 hod.)

KDE: Kežmarský hrad

VSTUPNÉ: 

August 2022
Dátum Podujatie
19.08.2022 Pavol Hammel

Pavol Hammel

Po úspešnom minuloročnom turné po slovenských hradoch pokračuje tohto roku Pavol Hammel v sprievode svojej kapely: klavíristu Petra Preložníka a gitaristu Juraja Buriana. Slovenská spevácka a gitarová legenda odohrá svoje veľké hity vo fascinujúcich priestoroch slovenskej histórie.

KEDY: piatok 19. augusta 2022 o 18:00

KDE: Nádvorie Kežmarského hradu

VSUPNÉ: Predpredaj na TicketPortal.sk

Dátum Podujatie
20.08.2022 Lutnový koncert - Csaba Nagy

Lutnový koncert - Csaba Nagy

KEDY: nedeľa 20. augusta 2022 o 18:30 (koncert trvá cca 1 hod.)

KDE: Kežmarský hrad

Dátum Podujatie
28.08.2022 Oslavy 78. výročia SNP

Pietna spomienka pri príležitosti 78. výročia

Slovenského národného povstania

 

KEDY: nedeľa 28. augusta 2022

KDE: Kežmarský hrad

September 2022
Dátum Podujatie
10.09.2022 Stredoveký večer

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti