1 2 3 4

Kalendár podujatí

Podujatia v období od September 2023August 2024

01.09. až 30.12.2023 150 rokov Uhorského karpatského spolku

150 rokov Uhroského karpatského spolku - výstava v rámci stálej expozície Kežmarského hradu - plagát150 rokov Uhorského karpatského spolku

zo súkromnej zbierky Meszáros János a Nyistor Miklós

Pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva DEKD je v stálej expozícii Kežmarského hradu sprístupnená výstava venovaná 150. výročiu Uhorského karpatského spolku.

KEDY:

 • od 1. septembra 2023
 • do 30. decembra 2023

KDE:

 • Kežmarský hrad
 • v rámci stálej expozície 19. - 20. storočia v interiéri hradu
Dátum Podujatie
06.09. až 31.10.2023 Vynálezy - Vedecká hračka

Vynálezy - Vedecká hračka - plagát výstavy od 6.9. do 31.10.2023Vynálezy - Vedecká hračka

Interaktívna výstava

Na výstave „vynálezy – VEDECKÁ HRAČKA“ sa môže každý návštevník bez ohľadu na vek a vzdelanie do vôle pohrať s vedeckými hračkami, ktoré pri hre jednoznačným spôsobom demonštrujú alebo využívajú konkrétny prírodný alebo technický fenomén (zákonitosť, jav, úkaz, princíp...).

Interaktívna výstava je prednostne určená žiakom základných a stredných škôl a rodinám s deťmi.

Objednávky telefonicky: 052 452 41 43

KEDY:

 • od 6. septembra do 31. októbra 2023
 • pondelok - piatok, 08.30 - 16.30.

KDE:

 • Výstavná sieň Múzea v Kežmarku
 • ul. Dr. Alexandra č. 11, Kežmarok.

VSTUPNÉ:

 • dospelí - 2,00 €
 • deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP - 1 €
 • rodinná vstupenka - dvaja dospelí a 1 - 4 deti - 4,00 €

V centre každej hracej plochy na výstave je kópia nosného patentu alebo dizajnu z príslušnej oblasti fyziky (napr. na stole kaleidoskopov patent Davida Brewstera z roku 1817).

Jednoduché opisy a obrázky vedeckých hračiek a hlavolamov nesú ochrannú známku výrobcu či distributéra a je v nich uvedená patentová značka štátu historického pôvodu či údaj o získaní hračky, resp. symbolom © je vyznačená ochrana autorským právom.

Doplnením výstavy sú kópie karikatúr na tému vynálezy, ktoré v roku 1997 zostavil prezident Medzinárodnej asociácie vynálezcovských združení IFIA Farag Moussa do publikácie Cartoonists & their inventions. Vlastnú karikatúru či iný obrázok alebo text si bude môcť v zatemnenom priestore každý nakresliť svetlom mobilu na veľkú luminiscenčnú fóliu

Návštevníkom sú k dispozícii aj info-materiály o ochrane duševného vlastníctva z Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, v ktorom mala výstava premiéru počas Svetového dňa duševného vlastníctva v apríli 2013. Odvtedy bola v Slovenskej republike inštalovaná 16-krát.

Autorkou námetu, scenára a textov je Ing. Beata Puobišová, predsedníčka občianskeho združenia Vedecká hračka. Na realizácii výstavy spolupracovali: Ing. Klára Kováčiková, JUDr. Nadežda Halusková, Ing. Igor Kollárik, Andrej Golian, Matej Kapusta a Ing. Martin Zeleňák.

Dátum Podujatie
23.09.2023 DEŇ HRANIA

Vynálezy - Vedecká hračka - plagát výstavy od 6.9. do 31.10.2023DEŇ HRANIA

Vynálezy - Vedecká hračka

Interaktívna výstava

Na výstave „vynálezy – VEDECKÁ HRAČKA“ sa môže každý návštevník bez ohľadu na vek a vzdelanie do vôle pohrať s vedeckými hračkami, ktoré pri hre jednoznačným spôsobom demonštrujú alebo využívajú konkrétny prírodný alebo technický fenomén (zákonitosť, jav, úkaz, princíp...).

KEDY:

 • sobota 23. septembra 2023
 • v čase od 08.30 do 16.30.

KDE:

 • Výstavná sieň Múzea v Kežmarku
 • ul. Dr. Alexandra č. 11, Kežmarok.

VSTUPNÉ:

 • dospelí - 2,00 €
 • deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP - 1 €
 • rodinná vstupenka - dvaja dospelí a 1 - 4 deti - 4,00 €

 


 

Priatelia,

v predposlednú septembrovú sobotu 23. 9. 2023 sa bezpečne bavme, hrajme sami, avšak radšej  v kolektíve blízkych, kolegov či známych, radujme sa, rozhýbme telá, ruky, mozgy, zmeňme sa na hrajúce sa deti. Pripomeňme si význam a dôležitosť hrania v živote každého človeka.

Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň bude hlavným organizátorom mnohých hravých hrových aktivít 14. Dňa hrania v SR pre širokú verejnosť.

V Kežmarku máte príležitosť prísť sa zahrať vo Výstavnej sieni múzea na výstave VYNÁLEZY - VEDECKÁ HRAČKA.

 

Súťaž:

Vedecká hračka, o. z., ako vyhlasovateľ 14. Dňa hrania v SR odmení vedeckou hračkou všetkých autorov, ktorí do 30. 9. 2023 pošlú obrázok alebo video vlastnoručne zhotoveného pásika z nepapierového materiálu.

Vopred ďakujeme zato, že nám čo najskôr oznámite záujem pripojiť sa k 14. Dňu hrania v SR vlastnými hrovými aktivitami i za fotografie, videá a správičky z vášho Dňa hrania.

Hračka 14. Dňa hrania – Möbiov pásik

Chcete pri hre spoznať a naučiť sa viac o ploche, spoznať matematickú záhadu? Zaujímavú plochu s dvojrozmerným povrchom bez orientácie, ktorá má iba jednu stranu pri zobrazení v trojrozmernom priestore? Prstenec, ktorý má iba jednu stranu a jednu hranu? V roku 1858 takúto plochu nezávisle od seba vynašli nemeckí matematici, prví topológovia August Ferdinand Möbius (aj astronóm, 1790 – 1868) a Johann Benedikt Listing (1808 – 1882). Táto plocha sa volá Möbiov pásik (prúžok, list, Möbiova páska či Simonyho prstenec).

Möbiov pásik sa uplatňuje v technike (dopravníky, nekonečná prehrávacia slučka), logu Google-disku a najmä v priemyselnom dizajne, ako recyklačný symbol (autor Gary Dean Anderson) sa používa viac ako 50 rokov.

Möbiov pásik si vyrobte z papiera či iného plochého ohybného materiálu; vyskúšajte aj z takého materiálu, ktorý má rub a líc inej farby. Zlepte kratšie strany
obdĺžnika (s rozmermi napr. 4 cm x 30 cm) tak, že najprv jeden koniec obdĺžnika pootočíte o 180 stupňov.

Zaujímavé bude tiež, ak najprv jeden jeho koniec obrátite o 360 či 540 stupňov a potom zlepíte konce obdĺžnika. Na zhotovenie treba ešte nožnice a lepidlo.

Vyrobte si tri či viac Möbiových pásikov, experimentujte s nimi. Jeden rozstrihnite po dĺžke v strede, ďalší v jednej tretine od okraja, iný v štvrtine... Pozorujte nezvyčajné vlastnosti pôvodného Möbiovho pásika aj nastrihaných užších pásikov.

Návody:

November 2023
Dátum Podujatie
01. až 30.11.2023 Móda

Móda

Výstava zo zbierok Múzea v Kežmarku, ako sú odev a odevné súčiastky. Cieľom je predstaviť dobovú módu a jej premeny počas 100 rokov vývoja.

KEDY: november 2023, dátum konania výstavy je orientačný.

KDE: Výstavná sieň múzea, ul. Dr. Alexandra č. 11

December 2023
Dátum Podujatie
01.12.2023 Vianoce na Kežmarskom hrade

Vianoce na Kežmarskom hrade

Netradičná vianočná prehliadku Kežmarského hradu, ktorá je spojená s prednáškami a ukážkami dobového stolovania a zvykloslovia. Odohráva sa v priestoroch hradu pri svetle sviečok v období adventu čo umocňuje vianočnú atmosféru. Vrcholom programu je vianočný koncert v hradnej kaplnke.

KEDY: december 2023

Dátum Podujatie
01.12.2023 Vianočné tvorivé dielne

Vianočné tvorivé dielne

Tradičné vianočné tvorivé dielne sú aktivitou, ktorú Múzeum v Kežmarku dlhoročne organizuje pre základné aj stredné školy. Zvyky a tradície najkrajších sviatkov v roku patria k Slovenskej kultúre.

Naši predkovia verili v čary a mágiu, ktorá je prítomná v mnohých obyčajoch predvianočného obdobia – stridžích dňoch, Vianočných dňoch až po sviatky Troch kráľov. Hodina tvorivých dielní je druhom neformálneho vzdelávania a žiakom poskytuje aj určitú formu relaxu a osvieženia bežného formálneho vyučovania v školách. Naše tvorivé dielne majú dve časti, teoretickú – prezentácia predvianočných a vianočných zvykov a zaujímavostí a praktickú – výroba ozdôb a dekorácií pod vedením lektoriek.

KEDY: december 2023

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti