1 2 3 4

Fotografia Thökölyho čestnej stráže

Pred časom sme si predstavili fotografiu z prevozu pozostatkov Imricha Thökölyho. Tentoraz si priblížime ďalšiu fotku súvisiacu s touto veľkolepou akciou, ktorá sa u nás konala koncom októbra 1906.

Členovia Thökölyho čestnej stráže (Foto: Múzeum v Kežmarku)
Členovia Thökölyho čestnej stráže (Foto: Múzeum v Kežmarku)
 

Ako vyplýva z výskumu N. Baráthovej, Thökölyho pozostatky dorazili do Kežmarku vlakom 30. októbra ráno o ôsmej. Na železničnej stanici ich čakal početný zástup hostí. Keď mešťanosta Karl Schwarz prevzal rakvu, preložili ju na katafalk pod baldachýnom a prekryli hermelínovou purpurovou prikrývkou. Na nej sa nachádzala kniežacia koruna, meč a palcát. Okolo truhly sa zhromaždila šesťčlenná čestná stráž, ktorá sa vydala na sprievod mestom. Tá sa pri tejto významnej dejinnej udalosti nechala zvečniť vo fotoateliéri Strelisky v použitých kostýmoch. Cennú snímku uchováva depozitár Múzea v Kežmarku.

Na fotografii sú páni odetí v kuruckých uniformách, s čiapkami zdobenými perami a s reprezentatívnymi uhorskými šabľami v rukách. U troch vidieť na rukávoch pásku s nápisom Késmárk. V druhom rade zľava stoja hlavný notár Koloman Csiha, profesor lýcea Samuel Banczik a bývalý hlavný notár István (Štefan) Palcsó ml. Ten ako jediný nemá ani fúzy. Sediacimi sú riaditeľ kežmarského lýcea Zsigmund (Žigmund) Karátsony, riaditeľ obchodnej školy Alexander Belóczy a predseda správnej rady kežmarskej banky Elemér Mattaysovszsky. Historický dojem dopĺňa maľované pozadie s motívom antického stĺpu a schodmi. Čiernobiela fotka s rozmermi 28,5 x 22,9 cm je nalepená na kartónovej podložke. Do zbierkového fondu bola zakúpená v roku 1970 za 25 Kčs.

Nepoznáme podrobné životopisy všetkých aktérov, takže si predstavme aspoň dvoch najznámejších. Zsigmund Karátsony (1868 – 1941) začal na kežmarskom lýceu pôsobiť na jeseň 1898. Vyučoval latinčinu a gréčtinu a tieto jazyky učil aj budúceho lekára a spisovateľa Ivana Stodolu. V roku 1906 ho patronát lýcea zvolil za riaditeľa ústavu, v tejto funkcii pôsobil do roku 1912. V tomto období sa gymnázium rozrástlo o ďalší trakt, v roku 1907 tu maturoval slovenský spisovateľ Martin Rázus, ktorého riaditeľ údajne chránil pred viacerými šovinistickými spolužiakmi. Po vzniku Československej republiky bol v marci 1919 prepustený zo školských služieb. Medzi jeho záľuby patrila hudba - výborne hral na husle, tiež bol členom kežmarského orchestra. Okrem toho bol inšpektor evanjelickej cirkevnej obce, pôsobil aj ako fotograf. Jeho manželkou bola Vilma Tátray, dcéra kežmarského lekára a zakladateľa Spolku spišských lekárov a lekárnikov. 

Profesor Zsigmund Karátsony (Foto: Múzeum v Kežmarku)
Profesor Zsigmund Karátsony (Foto: Múzeum v Kežmarku)
 

Druhou významnou osobnosťou kežmarského školstva bol Alexander Belóczy (1861 – 1931). Po štúdiách v Banskej Bystrici, Lučenci a Budapešti prišiel v roku 1888 pod Tatry. Stal sa učiteľom na v roku 1887 otvorenej chlapčenskej meštianskej škole. O rok neskôr bol už riaditeľom! Vďaka kontaktom zabezpečil škole štátnu podporu a v roku 1892 otvoril aj Vyššiu obchodnú školu. Pre nárast počtu študentov presadil výstavbu novej budovy, dokončili ju v roku 1896. Umiestnenie v nej našli obe školy, viaceré kurzy či konvikt. Školská knižnica i laboratóriá boli na vynikajúcej úrovni. Popularita ústavov stúpala, takže sa musela postaviť ďalšia budova. Ešte nebola dokončená, keď vypukla I. svetová vojna. V jej priestoroch sa zriadila vojenská nemocnica Červeného kríža a Belóczy ju aktívne podporoval. V tom čase zápasil s vyučovacím procesom. Pedagogický zbor tvorili výhradne muži, čiže mobilizácia ho preriedila. Riaditeľ väčšinu kolegov vyreklamoval, čo sa netýkalo Bartolomeja Baradlaia, ktorý padol; ani O. Prepeliczaya - ten ostal na bojiskách do konca vojny. Záver vojny bol pre Alexandra trpký. Po vzniku Československa a obsadení Spiša vojakmi prevzalo riadenie školy nové vedenie. Zo školských služieb bol prepustený, preto sa venoval miestnej politike, v rokoch 1923 – 1927 bol mešťanostom. Zvyšok života zasvätil práci na vzniku kežmarského múzea. V lete 1892 sa oženil s Idou Koromzay, dcérou továrnika Georga zo Spišskej Belej. 

Profesor Alexander Belóczy (Foto: Múzeum v Kežmarku)
Profesor Alexander Belóczy (Foto: Múzeum v Kežmarku)
 

Autor: Vladimír Julián Ševc

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti