1 2 3 4

Čo prezrádza jedna stará fotografia...

Zbierkový fond Múzea v Kežmarku ukrýva množstvo pozoruhodných predmetov. Medzi tie najzaujímavejšie patria dobové fotografie (rovnako negatívy a diapozitívy). Staré snímky zachytávajú rôzne udalosti, osobnosti, ale i budovy - často krát také, ktoré už dnes neexistujú, resp. značne zmenili svoj vzhľad. Predtým, než si opíšeme jednu zaujímavú fotku z roku 1922, musíme sa vrátiť pár rokov dozadu, aby sme pochopili, prečo vôbec mohla vzniknúť...

Na jeseň, presnejšie 26. októbra 1920, začala horieť kupola červeného evanjelického kostola. Dôvodom veľkého požiaru bola neopatrnosť zváračov, ktorí sa pohybovali po streche chrámu. Vtedajší krov bol z dreva, preto sa ľahko vznietil. Susedný drevený artikulárny kostol neľahol popolom iba vďaka obetavosti miestnych dobrovoľných hasičov.

Horiaca kupola červeného evanjelického kostola (Múzeum v Kežmarku)

Druhý požiar zasiahol renesančnú mestskú pamiatku v stredu 24. mája 1922, vtedy zhorela a spadla vrchná časť veže kežmarskej radnice (požiar zasiahol ďalších 29 domov). Oheň vraj úmyselne založili dvaja obyvatelia. Mali dva motívy: prvý hovoril, že si ich najala firma vyrábajúca strešné krytiny; podľa inej teórie chceli komunisti zničiť archív. Oveľa dôležitejšie je, že vďaka chytrému kežmarskému fotografovi Pavlovi Čaplovičovi existuje dokumentácia padajúcej veže i následnej spúšte.

Padajúca veža kežmarskej radnice (Múzeum v Kežmarku)

Samozrejme, vzniknuté škody bolo potrebné čo najrýchlejšie opraviť a pamiatky vrátiť do pôvodnej krásy, resp. ich vylepšiť. A tak od roku 1920/21 prebiehala v Kežmarku intenzívna stavebná činnosť. Kupola kostola dostala po novom betónové krytie. Čo sa týka radnice, okrem opravy poškodenej veže vznikla myšlienka jej nadstavby - ku dovtedajšiemu objektu bolo nadstavané druhé poschodie (využilo sa zastavané cimburie). Projekt vyhotovil levočský architekt Kesselbauer. Práce začali pravdepodobne v lete 1922. Zatiaľ sa nepodarilo zistiť presný dátum ich ukončenia, ale z júla 1923 pochádza správa, že radnica vyzerá zvonku hotová, rovnako práce vo vnútri sa chýlia ku koncu...

Teraz sa konečne dostaneme k opisu zachovanej snímky, zachytávajúcej okrem iného atmosféru trhov počas letných mesiacov. Kežmarská radnica je obklopená lešením, z nadstaveného druhého poschodia sú hotové múry s oblúkovitými oknami. Práce prebiehali súčasne i na samotnej veži, kde bola zhotovovaná jej nosná konštrukcia. Robotníci, bez istenia, sa nachádzajú aj na najvyššom mieste vznikajúcej veže. Napravo od radnice je viditeľná kupola evanjelického kostola, tiež v obložení lešenia. Od jej požiaru v čase vzniku fotky uplynulo minimálne 1,5 roka, z čoho môžeme dedukovať, že tieto práce postupovali dosť pomaly. Príčinou mohol byť nedostatok financií, ale i stavebná náročnosť projektu. Našťastie, všetko sa podarilo dostať do finálnej, súčasnej podoby.

Fotka zachytávajúca opravu radnice i kostola (Múzeum v Kežmarku)

Autorstvo unikátnej snímky, pochádzajúcej asi z roku 1922, sa pripisuje profesorovi nemeckého gymnázia Alfrédovi Groszovi. Vďaka nemu sa zachoval pohľad na dobový Kežmarok v období novovytvorenej Československej republiky, ktorej sté výročie si pripomenieme v závere októbra...

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti