1 2 3 4

Album členov streleckého spolku

Strelecké spolky pôvodne vznikali na území dnešného Nemecka. Odtiaľ sa rozšírili počas 16.-17. storočia i k nám, na územie Spiša. Z nášho okolia pochádzajú zmienky o týchto tzv. streleckých bratstvách z Ľubice, Spišskej Belej, Levoče či Spišského Podhradia.

V našom meste vznikol podľa tradície strelecký spolok v roku 1510, hoci písomná zmienka je datovaná až do roku 1583. Jeho pôvodne obranný charakter sa postupom času zmenil na spoločensko-zábavný. Definitívny zánik nastal 25. mája 1945, keď bol nariadením Slovenskej národnej rady rozpustený.

Po vzniku tunajšieho múzea (máj 1931) doň vedenie spolku darovalo mnoho vlastných predmetov, ktoré sa čoskoro stali základom novej expozície. Tá bola pôvodne umiestnená v hranatej veži hradu, kde dnes možno vidieť historickú lekáreň. Po veľkej rekonštrukcii hradu v druhej polovici 20. storočia, presnejšie od januára 1988, sa expozícia Streleckého spolku presunula do hradnej vstupnej veže. V roku 2016 prešla rozsiahlou reinštaláciou. Rozprestiera sa v troch miestnostiach. Na stenách visia rôzne strelecké drevené i pamätné plechové terče, v historických skriniach sú uložené rôzne vyznamenania, stanovy, spolkové pečatidlo či rôzne dobové pušky, pištole. Niektoré z nich boli priamo vlastníctvom bratstva. V Kežmarskom hrade je však iba zlomok toho, čo sa po tejto inštitúcii do dnešných dní zachovalo. Väčšina spolkovej agendy je uložená v Štátnom archíve v Spišskej Sobote. Múzeum v Kežmarku spravuje cenné trojrozmerné exponáty.

Ochranný obal albumu streleckého spolku vyrobený z dreva. Album streleckého spolku.
   

Väčšina z nich je vystavená v spomínanej expozícii. Avšak nájdu sa exponáty, ukryté pred zrakmi bežných návštevníkov v depozitároch. Jedným z nich je album členov streleckého spolku. Veľká a značne ťažká kniha s rozmermi 28,5 x 37 x 13 cm okamžite upúta pozornosť. Ochranný obal, vyrobený z dreva, je krásnou rezbárskou prácou. Hlavný motív tvorí anjel držiaci znak streleckého spolku s prekríženými puškami a rokom 1510. Okolo neho je rastlinný ornament z dubových listov so žaluďmi. Do každého rohu je vsadený čiernobiely terč. Vyrezávaný kvetinový motív nechýba ani na zadnej strane, kde je v štíte vyrytý rok 1878. Ide najskôr o rok pôvodu albumu. V dolnej časti vidieť písmenká AW, iniciály rezbára Gustáva Adolfa Weisza.

Album má 51 strán, obsahuje portréty 141 osôb, pričom iba jedna nie je označená menom. Boky jednotlivých strán sú natreté zlatou farbou. Čiernobiele snímky sú vsadené do pripravených otvorov, vyrezaných v tvrdom papieri. Prvých 21 strán tvoria fotky umiestnené jednotlivo, na zvyšných sú v skupinkách po štyroch. Pri každom mene je uvedené evidenčné číslo, pod ktorým bola daná osoba zapísaná za člena streleckého spolku.

Vďaka tomuto albumu máme dodnes zachytené portréty osobností kežmarských dejín, ktoré používajú historici pri písaní kníh či odborných článkov nielen v regióne, ale i po celom Slovensku. Nájdeme tu mešťanostov Ignáca Alexandra či Johanna Steinera; lekárov Vojtecha Alexandra, Leopolda Teichnera, Gregora Tátraya; pivovarníka a majiteľa hotela Vincenta Meeseho; obchodníka Jána Markovicha; pedagógov Alexandra Belóczyho alebo Alexandra Kertschera.

I to je dôvod, prečo cenný album streleckého spolku nie je bežne prístupný verejnosti.

Autor: Vladimír Julián Ševc - historik Múzea v Kežmarku

Foto: Múzeum v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti