1 2 3 4 5

Bylinková láska

Máme tu sviatok lásky, sviatok svätého Valentína. Mnohých vás trápi odlúčenie od partnera, alebo aj naopak, v čase lockdownu, až príliš veľa času s partnerom. Ak neviete čo s tým, nechajte si poradiť vyše 200 ročnými „overenými“ radami. Pred vyskúšaním odporúčame poradiť sa s lekárom.

Období plodné urobiť
 
Karikatúra na pamätnom terči - Pál Kolbenhayer r. 1905 Karikatúra na pamätnom terči - Sándor Stenczel r. 1905
   

Byliny a lekárske rady, ktoré zapaľujú vášeň medzi manželmi

„Semeno lenové s korením a s madom zmíšané a na koláčky upečené, pomáha takým, který sú studený ve skutku manželském. To robí mrkva aj repa varená a jedená.“

„Semeno jaseňové zapaluje telesnu žádosť a prirodzení, (telo hanebné chlapské, aj ženské) bujné robí a chlípne, keď sa často požíva ve váze dvoch zlatych, s pistácími a s borovími zrnami a s cukrom.“

Proti ňeprirodzenéj chuťi ťehotňích žen, alebo proťi bážáňu.
 
Fotografia Kežmarského ochotníckeho divadla.
   

Byliny a lekárske rady, ktoré pomáhajú uhasiť vysoké libido

„Semeno drénkové spolu aj listy, kvet Agnus caftus, jak v jedle, tak aj v pití, tak aj do posteli posypaný, bujnosť a žádosť k skutku telesnému uhasuje. Mnozí to skúsili.“

„Proti neprirodzenej chuti tehotných žen, alebo proti bážáňu – Tehotné ženy, kterým sa baží, nech jedá chlpaté jahody, alebo egreš tak jím bážaní prestane. Jedno robí citron jedení, jedno téš voda z listu vinirového, révového.“

 

Proťi Ňeplodnosťi mužskéj, lebo ženskéj která je: Impotentia virilis, fterilitas muliebris.
 
Csaplovicz - Fotografia dieťata Divald K. - Fotografia matky s dieťaťom r. 1872
   

Byliny a lekárske rady, ktoré pomáhajú manželom počať dieťatko

„Ženu neplodnú plodnú urobiť – Vezmi mléko z mladého zajáčka poľného a ovarené, alebo uškvarené rozetri a v napoji daj žene pred samím začínaním skutku manželského telesného, iste počne plod v živote. Skúsená vec. Mléko toto nachádza sa v žalúdku mladého zajáčka a vyhledá jako orech. Ita Franc. Barak.“

„Proti neplodnosti mužskej, lebo ženskej která je: impotentia virilis, fterilitas muliebris – Neplodnosť mužská pochádza z velikej chlipnosti, a z nemernej žádosti telesnéj rozkoši, z nemnohého, a tuhého učeňá, z mnohého zármutku, z mnohého sedeňá, skrze čo sa moc k plodeňu detek tratí a márni.“

„Neplodnosť ženská téš pochádza z nemerného telesných žádostí vyplodňováňá, aj od mnohých ženských nemoc.“

„K tomu však mnozí dobrého života ludé, nemajú spósobností, a keď je nedostatek údu, k plodeňu detek slúžicého u chlapa, alebo u ženy, tam žádne lekárstvo pomoci nedodá.“

„Však ale pri zdravých tela údoch, moci potratenej, k plodeňu detek dopomahajú dobré polévky, koreňate jedlá, dobré straré víno, jako aj halusky z dobrú starú bryndzú spravené, a na ne dobré staré vínečko pité.“

„Znamenite posilňuje náturu k plodeňu, dobrá čokoláda, celer, baštrnák jedení a balšan života, doktora Sachfa, menovaného.“

„Manželi musá sa varovať oznámenej príčiny svojej neplodnosti i ženy majú svéj ženskej nemoci nedostatky napravovať, skrz otváraní žíl, života čistení a častým pilul Becherovich užíváním.“

Olejomaľba s názvom: "Na záletoch".

Či už ste sa pri čítaní týchto receptov zabavili, z chuti zasmiali alebo sa ponaučili, vedzte, že najlepší liek na väčšinu manželských problémov je veľký kus lásky, za lyžicu úprimnosti, pár gramov dôvery a štipku šťastia. Ak vás ale trápia iné neduhy, sledujte ďalšie recepty z našej muzeálnej kuchyne a lekárne, ktoré už čoskoro prinesieme.

Autori: Alena Madejová - lektorka Múzea v Kežmarku, Ing. Drahomír Thomay - správca Múzea v Kežmarku

Ilustračné obrázky zo zbierkového fondu Múzea v Kežmarku.

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti