1 2 3

IV. - Oslava 50. narodenín Adolfa Hitlera

Vo Veľkonemeckej ríši, ako aj u väčšiny Nemcov žijúcich v rôznych častiach Európy, bol štvrtok 20. apríla 1939 veľkým dňom. Milovaný a zbožňovaný Vodca Tretej ríše Adolf Hitler oslavoval svoje 50. narodeniny. Mohutné slávnosti neobišli ani Kežmarok. Rovnako tunajšie obyvateľstvo sa pripojilo k masovému zástupu gratulantov, čím verejne vyjadrilo, že pevne a neochvejne stojí za svojim Führerom. Oslavy začali už v stredu večer...

Slávnostne vyzdobená kežmarská radnica (foto: Múzeum v Kežmarku) Detail vyzdobenej radnice (foto: Múzeum v Kežmarku)

Celé mesto sa na túto významnú udalosť svedomito pripravovalo. Podľa nariadenia boli všetky verejné budovy a nemecké domy v čase od obeda 19. apríla do poludnia 21. apríla ozdobené zástavami s hákovým krížom. Slávnostný akt vztýčenia vlajky sa odohral pred budovou nemeckého gymnázia, kde podvečer celé podujatie odštartovalo. Počas dňa sa vo  výkladoch i oknách nemeckých domov postupne objavovali Hitlerove portréty. Napriek nepriaznivému počasiu prebiehali skrášľovacie úpravy na kežmarskej radnici. Jej južnú stenu zdobili dve masívne zástavy s hákovým krížom, uprostred ktorých bola na bielo-červenom podklade s motívom venca umiestnená číslica 50. Pod nimi sa nachádzali dve vlajky HSĽS. Kvôli večernej oslave vyrástla pred mestským úradom rečnícka tribúna. Organizátorom celej akcie bola Deutsche Partei.

Pochod Hitler Jugend v kežmarských uliciach (foto: Múzeum v Kežmarku)

Oslavy začínali zhromaždením sa účastníkov na dvore gymnázia. Nadšený dav, vrátane väčšiny študentov a profesorov školy, sa tam schádzal už od 19:00. V rovnakom čase prebehlo slávnostné osvetlenie verejných budov i nemeckých domov. Úderom ôsmej hodiny sa masa asi 2500 ľudí pohla smerom k radnici. Čelo sprievodu tvoril oddiel nesúci štátnu a bojovú zástavu; nasledovali ho ozbrojení členovia Freiwillige Schutzstaffel a Hlinkovej gardy (HG) s vlastnou hudobnou kapelou, dva oddiely plne vyzbrojených vojakov, hudobná skupina Deutsche Jugend (DJ) s trúbkami, bubnami a priečnymi flautami. Ďalej kráčali príslušníci DJ a Hlinkovej mládeže, členky Zväzu nemeckých dievčat, ženy a oddiel frontových vojakov. Koniec procesie zabezpečovali nemeckí požiarnici.

Celý sprievod, za viatia mrazivého severáka, čakalo na námestí pred radnicou asi 2000 ľudí. Rečnícke pódium osvetľovali reflektory a horiace fakle. Na úvod akcie zazneli tóny putovnej dychovky pod vedením evanjelického farára Matthiasa Danielißa z Mníška nad Hnilcom. Následne celé zhromaždenie zanôtilo Heilige Heimat, Land in Not a bližšie neurčenú slovenskú pieseň. Hudobný úvod ukončil spevom Deutsches Land, schönes Land kežmarský mužský spevácky zbor pod taktovkou gymnaziálneho profesora Edgara Hobinku.

Slávnostnú reč predniesol prof. Hobinka. Poukázal na 800-ročnú históriu spišských Nemcov a ich kroky po strmej, kamenistej ceste, podstúpené v priebehu stáročí. Skritizoval systém pod vedením Masaryka a Beneša, tiež marxistické a židovské elementy v politickom a hospodárskom živote krajiny. Hlavným obsahom jeho slov však bolo ozrejmenie životopisu Vodcu, ktorý svoju kariéru začínal ako obyčajný frontový vojak, no vo svojom srdci ukrýval túžbu byť tvorcom a staviteľom veľkej Nemeckej ríše. V závere príhovoru upozornil na jednotiacu silu nacionalizmu, ktorý nepozná rozdiel medzi stavmi, pretože vo svojich radoch svorne kráčajú vedľa seba robotníci, roľníci, remeselníci, obchodníci i akademici. Prejav ukončil zvolaním hesla Sieg Heil, pri ktorom celý zástup pozdvihol svoje ruky nahor.

Pred ďalšími príhovormi odznela pieseň Nun danket alle Gott v podaní hosťujúceho zboru. Po nej sa ujal slova kapitán štábu Emil Perko a v slovenčine oslávil Hitlera ako vojaka. Dr. Andrej Pitoňák, okresný veliteľ HG, zhodnotil Hitlerovu politickú činnosť a zdôraznil, že Slováci môžu za vlastnú štátnu samostatnosť ďakovať práve Hitlerovi. Prejavy ukončilo čítanie blahoprajného telegramu, zaslaného nasledujúce ráno priamo do Berlína: "Jeho Excelencii Vodcovi a ríšskemu kancelárovi Veľkonemeckej ríše. Slováci a Nemci starého spišského mesta Kežmarok, ktorí tu pod Tatrami na Slovensku spoločne žijú v pokoji a svornosti, Vás pri príležitosti Vášho veľkého dňa čo najsrdečnejšie pozdravujú s vrúcnym prianím, aby Vám Všemohúci udelil najlepšie zdravie, silu a odvahu vo Vašej ťažkej práci za dobro Vášho národa, našej vlasti a celého, statočne zmýšľajúceho ľudstva. V najúprimnejšej úcte a oddanosti Kežmarok, poslané 20. apríla 1939, mesto Kežmarok." Po nemecky ho predniesol vedúci sociálneho úradu Hermann Gärtner, po slovensky Dr. Pitoňák.

Advokát Dr. Andrej Pitoňák (foto: Múzeum v Kežmarku) Kapitán štábu a neskorší generál Emil Perko (foto: internet)

Na koniec zaznela slovenská i nemecká štátna hymna. Po piesni Horsta Wessela sa zhromaždenie sformovalo do sprievodu a v radostnej nálade prešlo popri osvetlených domoch na Rázusovej ulici, Starom trhu, potom okolo hradu k radnici, aby sa pred Okresným úradom oproti gymnáziu účastníci osláv rozišli domov. Už na druhý deň ich čakali ďalšie významné udalosti na počesť Vodcu.

Pri tejto príležitosti je potrebné spomenúť osud odoslaného telegramu. Ten sa skutočne dostal až k Adolfovi Hitlerovi. Podľa úradnej správy sa mu Vodca úprimne potešil a prostredníctvom vedenia nemeckej národnej skupiny na Slovensku, prezentovanej Franzom Karmasinom, sa za toto blahoželanie poďakoval. Jeho text bol v tunajších novinách publikovaný 9. septembra 1939.

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti