1 2 3 4 5

 

Cieľ:

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom realizácie stavebných prác, modernizácie vybavenia, zvýšenia hygienických štandardov a zavedením nových služieb.

Prijímateľ:

Múzeum v Kežmarku, Hradné námestie 64/42, 060 01 Kežmarok

Nenávratný finančný príspevok: 116 401,92 EUR

Výška finančnej podporoy z EÚ: 116 401,92 EUR

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti