1 2 3 4 5

Archeológia v 3D

V roku 2021 bol pomocou prezentácie na online 3D platforme predstavený model archeologického náleziska vo Švábovciach v polohe Sad. Cieľom bolo pútavo, jednoducho a stručne informovať o výsledku vykopávok a prebiehajúcom projekte „Interdisciplinárny výskum a prezentácia stredovekých objektov vo Švábovciach“, zameranom na medziodborový výskum nálezov a stredovekej lokality. V tomto roku, v ktorom projekt vstúpil už do 3. etapy, by sme chceli podobnou formou informovať o získaných poznatkoch. Jedným z prvých je ten, že na nálezisku sa nachádzali objekty z dvoch rôznych historických období. Pre každé z nich bol vytvorený samostatný model (Mgr. Art. T. Barnáš, Overhead, Kežmarok). Takto je možné sledovať rozdiel medzi využitím lokality v 2. polovici 13. a v 1. polovici 15. storočia. Zo 14. storočia sa na skúmanej ploche nezachovali žiadne objekty ani nálezy, predošlé aktivity na nej zanikli a nové sa rozvinuli až o nejakých 100 rokov neskôr.

Vzhľadom na atypickosť a torzovitosť skúmaných objektov, síce nie je možné evokovať ich pôvodnú podobu, ale model dáva základnú predstavu o tom, ako a v akej miere bola skúmaná plocha v stredoveku využitá. Na vizualizáciu stavieb bol použitý zjednodušený model drevenice. Zahĺbené objekty sú v teréne vyznačené v ich preskúmaných hraniciach rôznymi farbami, podľa predpokladaného určenia. Jediná klasická zásobnica, jama v tvare obráteného lievika, je vyobrazená v rozmere jej zúženého ústia. K objektom sú pripojené anotácie s vloženými odkazmi na 3D zobrazenia nálezov, z ktorých niektoré sú doplnené do pôvodných tvarov. Pozývame všetkých fanúšikov aj nefanúšikov archeológie na krátku exkurziu do stredoveku.

Autorka: Mgr. Marta Kučerová

Švábovce 3D vizualizácia nálezov datovaných do 13. storočia (po spustení 3D prezentácie si maximalizujte zobrazenie na celú obrazovku, popis nálezísk sa tak zobrazí korektne)

Švábovce | 1. polovica 13. storočia by Overhead4D on Sketchfab

Švábovce 3D vizualizácia nálezov datovaných do 15. storočia 

Švábovce | 1. polovica 15. storočia by Overhead4D on Sketchfab

 Odkaz na úplnú galériu 3D vizualizácií.

Archaeological site - Švábovce by Overhead4D on Sketchfab

 

Prezentáciu na online 3D platforme podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti