1 2 3 4 5

Výstavná sieň

Meštiansky dom na ulici Dr. Alexandra č. 11 v Kežmarku, kde sídli Výstavná sieň múzea.Meštiansky dom na ulici MUDr. Alexandra č. 11 je v súčasnosti využívaný ako výstavná sieň múzea. Patrí medzi najstaršie zachované ukážky meštianskej architektúry v Kežmarku aj v regióne Spiša. Panoramatická ukážka výstavných priestorov.

Dom má zachované hodnotné gotické a renesančné architektonické detaily, vrátane fragmentálne zachovanej renesančnej maliarskej výzdoby na portáli vstupu.

Prehľad všetkých plánovaných výstav nájdete v kalendári podujatí.

 

Aktuálna výstava:

Výstava Klubu kežmarských výtvarníkov - JUBILANTI

Prešovský samosprávny kraj - Múzeum v Kežmarku

a Klub kežmarských výtvarníkov

vás pozývajú na výstavu

JUBILANTI

Plagát k výstave klubu kežmarských výtvarníkov s názvom JUBILANTI.KEDY: 

KDE: 

 
 

Nasledujúca výstava:

Výstava žiakov výtvarného odboru zo ZUŠ Petržalská 21, Kežmarok

Prešovský samosprávny kraj - Múzeum v Kežmarku a Základná umelecká škola Petržalská 21, Kežmarok

vás pozývajú na

Výstava prác žiakov výtvarného odboru

KEDY:

KDE:

 

 

 

Výstava CE ZA AR - Cena slovenskej komory architektov za architektúru.

Predstavenstvo slovenskej komory architektov a Prešovský samosprávny kraj - Múzeum v Kežmarku

vás pozývajú na výstavu

CE ZA AR 2017

všetkých nominovaných  a víťazných diel.

KEDY:

KDE:

 

 

 

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

PARTNERI:
- Webmaster: Drakomir
- exTEATRO