Tajnička o svätom Ondrejovi a zvykoch

Otestujte, čo ste si zapamätali z článkov o sv. Ondrejovi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1. V akom meste sa narodil sv. Ondrej?
2. Svätý Ondrej sa považuje, okrem iného, aj za patróna....?
3. Doplňte svätoondrejskú riekanku: Dneska je Ondreja mena, sejem konopné...., nesejem ho preto, aby ono vzišlo, ale aby moje potešenie ku mne prišlo.
4. Svätého Ondreja si za svojho patróna zvolilo viacero krajín. Akej krajiny sa stal patrónom v polovici 10. storočia?
5. Doplňte verš: Na Ondreja ide orať len.....gazda.
6. Oddelenie tajničky
7. Dokončite pranostiku: Keď na Ondreja sneží, sneh dlho.....
8. Mladé devy bolo ochotné urobiť všetko, len aby sa dozvedeli o ich budúcom mužovi. V Turci dokonca tajne vzali mužské nohavice. Pod čo si ich na noc podložili?
9. Dievčatá robili rôzne magické úkony, aby sa niečo dozvedeli o ženíchovi. Večer pred dňom sv. Ondreja sa stretli v istej chyži. Ako znel jej názov?
10. Svätý Ondrej bol jedným z apoštolov Ježiša Krista. Aké bolo jeho povolanie?
11. Život apoštola Ondreja je popretkávaný legendami. Viaceré zachytáva zbierka životopisov svätých tzv. Zlatá....
12. Počas veštenia olovom, aké povolanie budúceho ženícha symbolizoval tvar šable?