Pondelok 27. mája

Čas vstupu

NÁZOV ŠKOLY

POČET DETÍ


8:00

ZŠ Tajovského Poprad

50


8:20

ZŠ Tajovského Poprad

50


8:40

ZŠ Tajovského Poprad

50


9:00

ZŠ Matejovce

45


9:20

MŠ K. Kuzmányho, Kežmarok 40 Špec.škola Poprad 13-16

53


9:40

ZŠ Svidník 33 ZŠ Jarná, Poprad 17

50


10:00

ZŠ Veľká Lomnica 35 ZŠ Jarná, Poprad 18

53


10:20

ZŠ Veľká Lomnica 35 ZŠ Poprad Jarná 16

51


10:40

ZŠ Dr.Fischera (2.roč.) ZŠ Dolný Smokovec

55


11:00

ZŠ Dr.Fischera (2.roč.) 21 ZŠ Veľká Lomnica 20

41


11:20

ZŠ Demänová (2.roč.)

63


11:40

ZŠ Lendak (5.roč.) 20 ZŠ Lendak (5-7.roč.) 20

40


12:00

MŠ Ľubica

40


12:20

ZŠ Košárovce (5roč.)

35


12:40

ZŠ s MŠ Nižné Ružbachy

30


13:00

MŠ Vrbov

25


13:20

ZŠ Bartošovce

35


13:40

ZŠ Komenského, SNV (6. roč.)

42


14:00

Voľný vstup


14:20

Voľný vstup


14:40

Voľný vstup


15:00

Voľný vstup


Utorok 28. mája

Čas vstupu

NÁZOV ŠKOLY

POČET DETÍ


8:00

ZŠ Dr.Fischera

55


8:20

ZŠ Lesnica 18 ZŠ Rakúsy 6 ZŠ Dr. Fischera 15

41


8:40

MŠ Nižná Brána 46 ZŠ Špec. škola Ľubica 8

54


9:00

ZŠ Lendak

52


9:20

ZŠ s MŠ Komenského Poprad

50


9:40

ZŠ Matiašovce 25+3 Spojená škola Dominika Tatarku Poprad 20+2

50


10:00

ZŠ Dostojevského, dve triedy

55


10:20

ZŠ Jarná Poprad

49


10:40

ZŠ Lendak

50


11:00

ZŠ Jarná Poprad 17 ZŠ Sp. Belá Petzvalova 35

52


11:20

ZŠ Petzvalova Sp. Belá ZŠ Nižná Brána

55


11:40

ZŠ Petzvalova Sp. Belá

42


12:00

ZŠ Petzvalova Sp. Belá

42


12:20

ZŠ Liesek

42


12:40

ZŠ Gašpara Heina, Levoča (1.roč.)

45


13:00

ZŠ HUncovce 15

15


13:20

Voľný vstup


13:40

ZŠ Ľubica, ŠKD

40


14:00

Voľný vstup


14:20

Voľný vstup


14:40

Voľný vstup


15:00

Voľný vstup


Streda 29. mája

Čas vstupu

NÁZOV ŠKOLY

POČET DETÍ


8:00

ZŠ Dr. Fischera (1 roč.)

55


8:20

ZŠ Tajovského Poprad

50


8:40

MŠ Šiba

50


9:00

MŠ Vlkovce 9+2 ZŠ Dostojevského Poprad 40+2

53


9:20

ZŠ Jarná Poprad

50


9:40

ZŠ Grundschule

50


10:00

ZŠ Grundschule

50


10:20

ZŠ Grundschule

50


10:40

ZŠ Grundschule

50


11:00

ZŠ Grundschule

50


11:20

ZŠ Lendak, ZŠ Ľubica

60


11:40

ZŠ Kvačany

59


12:00

ZŠ Kvačany 20 MŠ Vaniškovce 20

40


12:20

Bardej. kúpele 30 MŠ Vaniškovce 20

50


12:40

ZŠ s MŠ Nižné Ružbachy 30 ZŠ Nižná brána 20

54


13:00

MŠ Podtatranská Poprad

25


13:20

MŠ Cintorínska Kežmarok

40


13:40

ZŠ Vlková

25


14:00

Kúpele Horný Smokovec

50


14:20

ZŠ Niedzica Kacwin

53


14:40

Voľný vstup


15:00

Voľný vstup