Dátum zverejnenia zmluvy Predmet zmluvy Celková hodnota Dátum podpisu zmluvy Zmluvu podpísali Dodávateľ / Odberateľ:
Meno, názov;
Adresa sídla;
IČO, DIČ
2014.01.09 Výpožička zbierkových predmetov pre účely výstavy Božena Nemcová a Slovensko 0,00 € 09.01.2014 Mgr. Gabriela Kantorková
Mgr. Erika Cintulová
Mestské kultúrne stredisko Kežmarok
Starý trh 47
060 01 Kežmarok
IČO: 352 179
2014.01.09 Výpožička zbierkových predmetov pre účely výstavy Božena Nemcová a Slovensko 0,00 € 09.01.2014 Mgr. Gabriela Kantorková
Mgr. Erika Cintulová
Mestské kultúrne stredisko Kežmarok
Starý trh 47
060 01 Kežmarok
IČO: 352 179
2014.01.15 Prenájom zbierkových predmetov pre účely digitalizácie. 0,00 € 15.01.2014 PhDr. Stanislav Mičev, PhD.
Mgr. Erika Cintulová
Múzeum Slovenského národného povstania
Kapitulská 23
974 01 Banská Bystrica
IČO: 359 86 077 DIČ: 202 144 35 56
2014.01.21 Výpožička zbierkových predmetov pre účely výstavy Nowy Targ a Kežmarok 0,00 € 21.01.2014 Barbara Pachniowska
Mgr. Erika Cintulová
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu
Al. Tysiaclecia 37
34-400 Nowy Targ
Poľsko
2014.01.28 Členstvo vo Zväze múzeí SR na rok 2014 68,00 € 28.01.2014 PhDr. Peter Hyross
Mgr. Erika Cintulová
Zväz múzeí na Slovensku
Kapitulská 23,
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 420 13 143 DIČ: 202 112 18 61
Január 68,00 € Príjmy: 0,00
1.2.2014 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 4/2014 – 2ks 0,00 € 01.02.2014 PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová
Mgr. Erika Cintulová
Podtatranské múzeum
Vajanského 72/4
058 01 Poprad
2014.02.13 Prenájom automobilových, motocyklových veteránov a ostatných exponátov do expozície Automobilových veteránov na Kežmarskom hrade. 30% podiel zo vstupného 12.02.2014 Ing. Ivan Lučanský
Mgr. Erika Cintulová
Veteran Car Club Poprad
Ing. Ivan Lučanský – podpredseda klubu
Lidická 60
059 51 Poprad-Matejovce
IČO: 420 36 488
Február 0,00 € Príjmy: 0,00
2014.03.03 Vykonanie záchranného archeologického výskumu na území stavby „Zámer obnovy meštianskeho domu na Hlavnom námestí v MPR Kežmarok“ 900,00 € 03.03.2014 PhDr. Dalibor Mikulík
Mgr. Erika Cintulová
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni
Zámocká 22
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 377 81 235 DIČ: 202 144 79 78
2014.03.03 Archeologický výskum na území stavby „Zámer obnovy meštianskeho domu na Hlavnom námestí v MPR Kežmarok“ 1 400,00 € 03.03.2014 Ing. Martina Benková
Mgr. Erika Cintulová
JAN-VIL s.r.o.
Hlavné námestie 96/45
060 01 Kežmarok
IČO: 368 49 618 DIČ: 202 247 55 32
2014.03.12 Archeologický výskum na území stavby“Zámer obnovy meštianskeho domu na hlavnom námestí v MPR Kežmarku“ 5 720,00 € 11.03.2014 Ing. Martina Benková
Mgr. Erika Cintulová
JAN-VIL s.r.o.
Hlavné námestie 96/45
060 01 Kežmarok
IČO: 368 49 618 DIČ: 202 247 55 32
2014.03.13 Uverejnenie reklamnej propagácie v cestovnom lexikóne 2014 a na web stránke www.lexikon.sk 50,00 € 13.03.2014 Mgr. Anna Konečná
Mgr. Erika Cintulová
ASTOR SLOVAKIA s.r.o.
Benediktiho 5
811 05 Bratislava 1
IČO: 362 18 146 DIČ: 202 016 20 78
2014.03.14 Uverejnenie v kategóriách firiem, v Zlatých stránkach a na web stránke www.zlatestranky.sk 120,00 € 14.03.2014 Jana Vranecová
Mgr. Erika Cintulová
MEDIATEL s.r.o.
Lazová 69
974 01 Banská Bystrica
IČO: 358 59 415 DIČ: 202 172 82 58
2014.03.20 Zapožičanie kostýmov pre divadelné predstavenia. 0,00 € 20.03.2014 Mgr. art Marián Chudovský
Bc. Daniel Rabina
Mgr. Erika Cintulová
Slovenské národné divadlo
Pribinova 17
819 01 Bratislava
IČO: 001 64 763
2014.03.24 Výpožička zbierkového predmetu pre účely divadelného predstavenia INRI VI. - Aj ty si Peter 0,00 € 24.03.2014 D.T.
Mgr. Erika Cintulová
D.T.
Kežmarok
2014.03.27 Archeologický výskum na území stavby „Rekonštrukcia MK a chodníkov na ulici Slavkovskej, Spišská Sobota“. 470,00 € 26.03.2014 Ing. Anton Danko
Mgr. Erika Cintulová
Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
IČO: 00 326 470 DIČ: 202 103 11 44
2014.03.27 Archeologický výskum na území stavby „Rekonštrukcia MK a chodníkov na ulici Pod bránou, Spišská Sobota“ 1 180,00 € 26.03.2014 Ing. Anton Danko
Mgr. Erika Cintulová
Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
IČO: 00 326 470 DIČ: 202 103 11 44
2014.03.31 Dvojdňová roadshow v termínoch 25.7.2014 a 23.-24.08.2014 pre podporu návštevnosti Kežmarského hradu a predaja Horaliek. Súťaž pre návštevníkov Kežmarského hradu. 0,00 € 20.03.2014 Ing. Juraj Fábry
Mgr. Erika Cintulová
Sales House SK s.r.o.
Mokráň Záhon 2
821 04 Bratislava
IČO: 449 18 828 DIČ: 202 287 36 44
Marec 1 070,00 € Príjmy: 8770,00
2014.04.10 Archeologický výskum na území stavby „Rekonštrukcia parkoviska pri cintoríne“ 400,00 € 31.03.2014 Ing. Anton Danko
Mgr. Erika Cintulová
Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
IČO: 00 326 470 DIČ: 202 103 11 44
2014.04.22 Archeologický výskum na území stavby „Obnova národnej kultúrnej
pamiatky Meštiansky dom na Námestí sv. Mikuláša v Starej Ľubovni“
500,00 € 22.04.2014 PhDr. Dalibor Mikulík
Mgr. Erika Cintulová
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni
Zámocká 22
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 377 81 235 DIČ: 202 144 79 78
22.4.2014 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 5/2014 – 5ks 0,00 € 22.04.2014 PhDr. Dalibor Mikulík
Mgr. Erika Cintulová
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni
Zámocká 22
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 377 81 235 DIČ: 202 144 79 78
Apríl 500,00 € Príjmy: 400,00
6.5.2014 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 6/2014 – 3ks 0,00 € 06.05.2014 Mgr. Alexandra Kusá PhD.
Mgr. Erika Cintulová
Slovenská národná galéria
Riečna 1
815 13 Bratislava
IČO: 164 712 DIČ: 2020829943
2014.05.15 Archeologický výskum na území stavby „Parkovisko pri cintoríne v Spišskej Sobote“ 1 250,00 € 12.05.2014 Ing. Anton Danko
Mgr. Erika Cintulová
Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
IČO: 00 326 470 DIČ: 202 103 11 44
21.05.2014 Darovacia zmluva č. 4/2014 – Predmety do zbierkového fondu: školská kronika 0,00 € 21.05.2014 A.B.
Mgr. Erika Cintulová
A.B.
Kežmarok
2014.05.22 Partnerstvo – spolupráca v oblasti cestovného ruchu v Tatranskom regióne. 0,00 € 22.05.2014 JUDr. Milan Hagovský
Mgr. Erika Cintulová
Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier
059 81 Dolný Smokovec I.6, Vysoké Tatry
IČO: 457 33 244
22.5.2014 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 7/2014 – 38ks pre potreby divadelného predstavenia na Kežmarskom hrade 0,00 € 22.05.2014 Katarína Bartková
Mgr. Erika Cintulová
exTeatro - OZ
Kruhová 117
059 71 Ľubica
IČO: 379 46 366 DIČ: 2021962481
30.5.2014 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 8/2014 – 44ks 0,00 € 30.05.2014 Daná Rosová
Mgr. Erika Cintulová
Slovenské technické múzeum
Hlavná 88
040 01 Košice
IČO: 312 97 111
Máj 0,00 € Príjmy: 1250,00


Jún 0,00 € Príjmy: 0,00
4.7.2014 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 9/2014 – 4ks pre potreby divadelného predstavenia na Kežmarskom hrade 0,00 € 04.07.2014 Katarína Bartková
Mgr. Erika Cintulová
exTeatro - OZ
Kruhová 117
059 71 Ľubica
IČO: 379 46 366 DIČ: 2021962481
4.7.2014 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 10/2014 – 5ksza účelom dokumentácie folklórneho súboru Osturňa. 0,00 € 04.07.2014 J.H.
Mgr. Erika Cintulová
J.H.
Tatranská Javorina
11.7.2014 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 11/2014 – 131ksna výstavu mesta Kežmarok 0,00 € 11.07.2014 Mgr. Barbora Kaprálová
Mgr. Erika Cintulová
Mestské kultúrne stredisko Kežmarok
Starý trh 47
060 01 Kežmarok
IČO: 352 179
17.7.2014 Darovacia zmluva č. 3/2014 – Predmety do zbierkového fondu: Pamätné listy EĽRO v počte 3 ks, Obálky so známkami a pečiatkami EĽRO v počte 7 ks, Obálky s motívom Vianoc v počte 4 ks 0,00 € 17.07.2014 Z.B.
Mgr. Erika Cintulová
Z.B.
Kežmarok
Júl 0,00 € Príjmy: 0,00
2014.08.04 Predaj dodávaného tovaru komitentom Wander book – Turistický deník 0,00 € 08.04.2014 Šárka Vačkářová
Mgr. Erika Cintulová
Šárka Vačkářová
Náměstí T.G. Masaryka 1/1
470 01 Česká Lípa
IČ: 640 44 688 DIČ: CZ 665 111 05 32
22.8.2014 Darovacia zmluva č. 5/2014 – Predmety do zbierkového fondu: Telefónne prístroje 2ks 0,00 € 22.08.2014 R.U.
Mgr. Erika Cintulová
R.U.
Stará Ľubovňa
August 0,00 € Príjmy: 0,00
8.9.2014 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 13/2014 – Predmetom zmluvy je výpožička oltárneho epitafu z kostola v Klčove s vyobrazením Kežmarku. 41 890,00 € 08.09.2014 prof. Amantius Akimjak, OFS
Mgr. Erika Cintulová
Rímskokatolícka cirkev, farnosť KLČOV
Klčov č. 27
053 02 Spišský Hrhov
IČO: 319 66 471 DIČ: 202 144 63 28
8.9.2014 Darovacia zmluva č. 8/2014 – Predmety do zbierkového fondu: Blúzka matrosková 0,00 € 08.09.2014 Z.K.
Mgr. Erika Cintulová
Z.K.
Kežmarok
23.9.2014 Darovacia zmluva č. 6/2014 – Predmety do zbierkového fondu: (viacero predmetov v prílohe zmluvy) 0,00 € 25.09.2014 E.B.
Mgr. Erika Cintulová
E.B.
Kežmarok
26.9.2014 Záchranný archeologický výskum na území stavby- Stará Ľubovňa – výstavba nového polyfunkčného objektu. 790,00 € 25.09.2014 P. A. súkr. osoba
Mgr. Erika Cintulová
P.A.
Stropkov
28.9.2014 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 12/2014 – 23ks výstava Vánoce ve světe 0,00 € 28.09.2014 Bc. Drahomíra Lišková
Mgr. Erika Cintulová
Městské muzeum Lanškroun
nám. A. Jiráska 1 - zámek
563 01 Lanškroun
IČO: 00484 709 (CZ)
30.9.2014 Zborník – Stavebné premeny Kežmarského hradu recenziu odborných príspevkov do
zborníka „Stavebné premeny Kežmarského hradu"
50,00 € 30.09.2014 M. S. súkr. osoba Mgr. Erika Cintulová M.S.
September 41 940,00 € Príjmy: 790,00
01.10.2014 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 14/2014 – 35ks výstava Vánoce ve světe 0,00 € 01.10.2014 Pavol Kocurko
Mgr. Erika Cintulová
Dom ľubovnianskeho mešťana
Marmon, s. r. o. Mestská agentúra cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
Nám. sv. Mikuláša 21
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 365 15 469 DIČ: 202 215 79 07
3.10.2014 Záchranný archeologický výskum na území stavby – Stará Ľubovňa – výstavba nového polyfunkčného objektu 750,00 € 02.10.2014 PhDr. Dalibor Mikulík Mgr. Erika Cintulová Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni
Zámocká 22
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 377 81 235 DIČ: 202 144 79 78
3.10.2014 Zborník – Stavebné premeny Kežmarského hradu recenziu odborných príspevkov do
zborníka „Stavebné premeny Kežmarského hradu"
50,00 € 03.10.2014 M. K. súkr. osoba Mgr. Erika Cintulová M.S.
4.10.2014 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 16/2014 – 4ks 0,00 € 04.10.2014 PhDr. Dalibor Mikulík Mgr. Erika Cintulová Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni
Zámocká 22
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 377 81 235 DIČ: 202 144 79 78
10.10.2014 Zborník – Stavebné premeny Kežmarského hradu jazykovú korektúru resumé v anglickom
jazyku odborných príspevkov do zborníka „Stavebné premeny Kežmarského
Hradu"
50,00 € 10.10.2014 B. C. súkr. osoba
Mgr. Erika Cintulová
B. C.
10.10.2014 Zborník – Stavebné premeny Kežmarského hradu úvodný príspevok (predslov) do
odborného zborníka „Stavebné premeny Kežmarského hradu" v rozsahu max. 10
Normostrán.
600,00 € 10.10.2014 E. B. súkr. osoba
Mgr. Erika Cintulová
E. B.
20.10.2014 Konferencia – Stavebné premeny Kežmarského hradu – Výzdoba kaplnky kežmarského hradu a sochárstvo v Kežmarsku v 17.storočí 250,00 €
K. Ch. súkr. osoba
Mgr. Erika Cintulová
K. Ch.
20.10.2014 Konferencia – Stavebné premeny Kežmarského hradu – Renesančná výzdoba Kežmarského hradu a jej ideový rámec 250,00 €
Z. J. súkr. osoba
Mgr. Erika Cintulová
Z. J.
20.10.2014 Konferencia – Stavebné premeny Kežmarského hradu – Stavebno-historické premeny hradu
Kežmarok
250,00 €
T. J. súkr. osoba
Mgr. Erika Cintulová
T. J.
20.10.2014 Konferencia – Stavebné premeny Kežmarského hradu – Prínos archeologického výskumu k poznaniu
stavebných premien Kežmarského hradu
250,00 €
M. K. súkr. osoba
Mgr. Erika Cintulová
M. K.
20.10.2014 Konferencia – Stavebné premeny Kežmarského hradu – Kežmarok v kontexte neskorogotickej
Architektúry
250,00 €
B. P. súkr. osoba
Mgr. Erika Cintulová
B. P.
20.10.2014 Konferencia – Stavebné premeny Kežmarského hradu – Prejavy historizmu v stavebných dejinách
Kežmarského hradu
250,00 €
M. S. súkr. osoba
Mgr. Erika Cintulová
M. S.
20.10.2014 Konferencia – Stavebné premeny Kežmarského hradu – Stavebno-historické premeny hradu
Kežmarok
250,00 €
M. Š. Súkr. osoba
Mgr. Erika Cintulová
M. Š.
28.10.2014 Výmena strešnej krytiny na budove – expozícia bytovej kultúry na Hlavnom námestí 55, Kežmarok 7 128,00 € 28.10.2014 Štefan Grech
Mgr. Erika Cintulová
Štefan Grech
059 93 Bušovce 34
IČO: 417 66 661 DIČ: 102 364 18 61
27.10.2014 Kúpna zmluva č. 4/2014 – Nákup predmetov za účelom doplnenia zbierkového fondu:Písací stroj, Košieľka, Fotografia interiéru kostola, Svadobná fotografia, Blúzka, Nočná košieľka 50,00 € 27.10.2014 E.B.
Mgr. Erika Cintulová
E.B.
Kežmarok
29.10.2014 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 15/2014 – 6ks 0,00 € 29.10.2014 PhDr. Róbert Pollák
Mgr. Erika Cintulová
Východoslovenské múzeum v Košiciach
Hviezdoslavova 3
041 36 Košice
IČO: 312 97 803
29.10.2014 Predĺženie zmluvy o spolupráci č.2/2011, ktorej predmetom je zabezpečenie prehliadky hradu a múzea v Kežmarku zo strany dodávateľa návštevníkom hotela na základe
ubytovacieho preukazu označeného písmenom G grátis a návštevníkom hotela s ubytovacím preukazom označeným písmenom P za cenu 1,50 € a propagácia hradu a múzea zo strany hotela na jeho webovej stránke i v hoteli.
0,00 € 29.10.2014 Mgr. Silvia Holopová
Mgr. Erika Cintulová
Samtried, s. r. o., Hotel Hviezdoslav,
Hlavné námestie 95/49
060 01 Kežmarok
IČO: 364 50 197 DIČ: 202 000 03 56
30.10.2014 Archeologický výskum na území stavby polyfunkčného objektu na parc. č. 2486 v k.ú. Kežmarok" 350,00 € 30.10.2014 Anton Strache
Mgr. Erika Cintulová
Anton Strache ANNA-SK
Kanenná bana 2280/2a
060 01 Kežmarok
IČO: 46497935 DIČ: 1049956974
Október 10 378,00 € Príjmy: 350,00
3.11.2014 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 15/2014 – 1ks obraz do expozície Rodina Thokoly 0,00 € 03.11.2014 PhDr.Mária Novotná
Mgr. Erika Cintulová
SNM-Spišské múzeum
Námestie Majstra Pavla 40
054 01 Levoča
IČO: 001 64 721 DIČ: 202 060 30 68
11.11.2014 Darovacia zmluva č. 10/2014 – Predmety do zbierkového fondu: Rontgenka 0,00 € 11.11.2014 M.K.
Mgr. Erika Cintulová
M.K.
Kežmarok
13.11.2014 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 17/2014 – 16ks 0,00 € 13.11.2014 Ing. Eugen Labanič
Mgr. Erika Cintulová
Slovenské technické múzeum -
expozícia História baníctva na Spiši
Hlavná 88
040 01 Košice
IČO: 312 97 111 DIČ: 202 144 33 80
20.11.2014 Kúpna zmluva č. 1/2014 – Nákup predmetov za účeolm doplnenia zbierkového fondu: Kreslá 2 ks, Šijací stroj Minerva, Prútený kôš na prádlo, Mlynček kovový na orechy, Lyžiarske topánky 52,00 € 20.11.2014 R.H.
Mgr. Erika Cintulová
R.H.
Kežmarok
20.11.2014 Kúpna zmluva č. 2/2014 – Nákup predmetov za účelom doplnenia zbierkového fondu: Noty zviazané v pevnej väzbe, Kniha Die Arztin im Hause 30,00 € 20.11.2014 A.L.
Mgr. Erika Cintulová
A.L.
Kežmarok
20.11.2014 Kúpna zmluva č. 3/2014 – Nákup predmetov za účelom doplnenia zbierkového fondu:Krajčírska pec so 6 žehličkami, Luster, Luster 300,00 € 20.11.2014 I.V.
Mgr. Erika Cintulová
I.V.
Kežmarok
20.11.2014 Darovacia zmluva č. 9/2014 – Predmety do zbierkového fondu: Triedne výkazy tried Meštianskej školy v Kežmarku z rokov 1932 – 1939, Zápisnice o činnosti Meštianskej školy v Kežmarku z rokov 1939 – 1941, Zvesti Ministerstva školstva a národnej osvety z r. 1942 0,00 € 20.11.2014 M.W.
Mgr. Erika Cintulová
M.W.
Osterreich
21.11.2014 Darovacia zmluva č. 1/2014 – Predmety do zbierkového fondu: Kovová plaketa Kežmarok - mesto nositeľ radu práce, Vlajočka T. J. jednota Kežmarok, Vlajočka T. J. jednota Kežmarok, Nášivka T. J. jednota Kežmarok 0,00 € 21.11.2014 A.J.
Mgr. Erika Cintulová
A.J.
Kežmarok
21.11.2014 Darovacia zmluva č. 2/2014 – Predmety do zbierkového fondu: Lyžiari sveta vo Vysokých Tatrách, Obálky 2 ks, Zošit Počtovník, Predvolebný materiál, Pozvánka - oslavy 1. výročia vzniku okresu Kežmarok, Mapa Vysoké Tatry, Mapa Vysoké a Nízke Tatry 0,00 € 21.11.2014 S.P.
Mgr. Erika Cintulová
S.P.
Kežmarok
November 0,00 € Príjmy: 0,00
9.12.2014 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 20/2014 – 4ks digitalizácia 0,00 € 09.12.2014 Ing. Ladislav Dedík
Mgr. Erika Cintulová
STUDIO 727, s.r.o.
Bystrická 32
902 01 Pezinok
IČO: 358 05 684 DIČ: 202 020 50 99
10.12.2014 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 19/2014 – 2ks 0,00 € 10.12.2014 PaedDr. Anna Ondrušeková
Mgr. Erika Cintulová
Tatranská galéria v Poprade
Hviezdoslavova 341/12
058 01 Poprad
IČO: 377 81 481 DIČ: 202 144 91 99
12.12.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie pre rekonštrukciu – sanácia vlhkosti muriva – Odvlhčenie muriva kaplnka a expozície Tatry v Paláci hradnom (SV trakt hradu). 10 000,00 € 01.12.2014 JUDr. Štefan Bieľak – podpredseda PSK
Mgr. Erika Cintulová
Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru č. 2,
080 01 Prešov
IČO: 37870475
12.12.2014 Komisionárska zmluva na nákup stravných lístkovv predpokladanom odbere 4500 ks s nominálnou hodnotou 3,20€ / ks 1,65% z celkovej hodnoty 01.12.2014 Ing Štefan Petrík
Mgr. Erika Cintulová
LE CHEQUE DE JEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 313 96 674 DIČ: 202 032 18 64
16.12.2014 Poskytovanie činnosti technika požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zabezpečenie požiadaviek na zdravotné pracovné podmienky (OPP, BOZP, PZS) uvedená cena je štvrťročná. 96,00 € 16.12.2014 Diana Gurniková
Mgr. Erika Cintulová
LIVONEC s.r.o. OZ Poprad
Hraničná 13
058 01 Poprad
IČO: 317 30 671 DIČ: 202 051 52 66
19.12.2014 Výkon stavebného dozoru na stavbe: „Hrad Kežmarok – chemická injektáž kaplnky a odvlhčenie expozície Tatry“. 800,00 € 19.12.2014 Ing. arch. Miloslav Neumann
Mgr. Erika Cintulová
AIDI s.r.o. - architektonický ateliér
Baštová 14a
060 01 Kežmarok
IČO: 470 20 466 DIČ: 202 369 49 48
22.12.2014 Dodatok k zmluve JAN-VIL z 12.3.2014 0,00 € 15.12.2014 Ing. Martina Benková Mgr. Erika Cintulová JAN-VIL s.r.o.
Hlavné námestie 96/45
060 01 Kežmarok
IČO: 368 49 618 DIČ: 202 247 55 32
December 10 896,00 € Príjmy: 10000,00