ENERGIE (elektrická energia a plyn) 28 067,50 €
TELEKOMUNIKÁCIE (Telefóny, internet a mobily) 4 591,64 €
BEZPEČNOSŤ (poistenie, ochrana objektov, revízie a opravy EZS a EPS, PO, BOZP) 5 195,88 € SPOTREBNÝ MATERIÁL (slúžiaci na údržbu, náradie, dielenský materiál, elektro spotrebný materiál, kancelárske potreby, drogéria, farby) 2 392,29 €
VODA, STOČNÉ 3 536,54 €
PROPAGÁCIA (plagáty, internet, vizitky, bulletiny..) 887,29 €
ÚČTOVNÍCTVO 2973,71
PRÍJMY z archeologických výskumov 10 150,00 €
SUVENÍRY – tovar na ďalší predaj 4079,08
PRÍJMY z návštevnosti OBSAHUJE LEN FAKTUROVANÉ!!! 483,00 €
PRÍJMY z prenájmu priestorov 2804,84

Číslo faktúry Popis faktúry Celková hodnota Identifikácia zmluvy
Alebo objednávky
Dátum doručenia
Odoslania vyšlej fak.
Dodávateľ / Odberateľ:
Meno, názov;
Adresa sídla;
IČO, DIČ
Automatizované spracovanie
20130101a Poistenie majetku a zodpovednosti. 82,98 €

UNIQA poisťovňa a.s.
Lazaretská 15
820 07 Bratislava 27
IČO: 006 53 501 DIČ: 202 109 62 42
POISTNE
20130101b Poistenie – Komplexné poistenie podnikateľov 159,26 €

Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava 1
IČO: 001 51 700 DIČ: 202 037 48 62
POISTNE
20130111a PZSR – ochrana objektov 24,56 € 04/0026/00 11.01.2013 Ministerstvo vnútra SR
IČO: 001 51 866 DIČ: 202 057 15 20
PZSR
001/2013 Suveníry – Magnetky 166,32 €
15.01.2013 EXBYDO – Ing. Milan Gič
Rozkvet 2076/160-49
017 01 Považská Bystrica
IČO: 178 47 885 DIČ: 102 051 13 38
SUVENIRY
002/2013 RWE – plyn 2013.01 1 385,00 €
11.01.2013 RWE Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice 1
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
003/2013 Asseco – RAP za rok 2013 964,51 € č. SPIN 283-2007/S/OvZP 21.01.2013 Asseco Solutions a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
Január 2 782,63 € 0,00 € PRÍJMY – označené zelenou
004/2013 Poradca podnikateľa – Finančný spravodajca 2013 – preddavok 19,98 €
01.02.2013 Poradca podnikateľa s r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina 1
IČO: 315 92 503 DIČ: 202 044 91 89
PRAVO
005/2013 Stravné lístky v hodnote 1800,00 € 1 828,20 €
01.02.2013 Le Cheque Dejeuner s r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 313 96 674 DIČ: 202 032 18 64
STRAVA
006/2013 Suveniry- prívesky 299,10 €
01.02.2013 Zdeněk Wolf
Poňava 301/12
664 31 Lelekovice
IČO: 687 13 240 DIČ: CZ 640 929 08 00
SUVENIRY
007/2013 Asseco – iSPIN – servisné práce 1.1. - 31.3.2013 387,14 €
01.02.2013 Asseco Solutions a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
008/2013 Výmena a pranie rohoží 24,95 €
01.02.2013 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
20130206a Poistenie majetku pre podnikateľov 521,26 €
06.02.2013 Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava 1
IČO: 001 51 700 DIČ: 202 037 48 62
POISTNE
009/2013 Kovo spotrebný materiál, náradie 45,90 €
06.02.2013 KOVOSPOL KK s r.o.
Hviezdoslavova 4
06001 Kežmarok
IČO: 364 77 451 DIČ: 202 002 20 04
KOVO NARADIE
010/2013 Elektrická energia – Bašta, Výstavná sieň, Múzeum nábytku 2013.01 – 02. 1 156,00 €
06.02.2013 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
011/2013 Plyn 2013.02 1 117,00 €
06.02.2013 RWE Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice 1
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
20130206b PZSR – ochrana objektov 24,56 €
06.02.2013 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7, 080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené:
plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom
Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
021/2013 Telekom – Telefón DSL Hrad – 2013.01 62,48 €
06.02.2013 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
022/2013 Elektrická energia – Pivnica SZ traktu hradu 2013.01 – 02. 40,00 €
06.02.2013 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
V01/2013 vstupné do hradu za mesiac
január 2013 v súlade s evidenciou
o počte návštevníkov hotela
Hviezdoslav a Múzea v Kežmarku 8 osôb
12,00 €
13.02.2013 Samtreid,s.r.o.Hotel Hviezdoslav
Hlavné n.mestie 95
06001 Kežmarok
TURISTI
012/2013 Telekom – telefón – AL11 2013.01 14,87 €
14.02.2013 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
013/2013 Telekom – VUCNET 131,45 €
14.02.2013 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
014/2013 Telekom – Telefón – HN55 – 2013.01 14,48 €
14.02.2013 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
015/2013 Telekom – Fax hrad – 2013.01 15,82 €
14.02.2013 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
016/2013 Elektrická energia – Hrad – 2013.01 2 642,70 €
14.02.2013 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
017/2013 Oprava reproduktorov Skytec 120,00 €
14.02.2013 Rytmus – Computer & music world s r.o.
Košická 2005/10
060 01 Kežmarok
IČO: 454 82 349 DIČ: 202 302 17 15

018/2013 Servisné práce 111,60 €
14.02.2013 Asseco Solutions a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
019/2013 Telekom – mobilné telefóny – 2013.01.08 – 02.07. 130,18 €
14.02.2013 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
020/2013 Právne služby 66,38 €
14.02.2013 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
20130214a Členský príspevokdo Zväzu múzeí 72,00 €
14.02.2013 Zväz múzeí na Slovensku
Kapitulská 23
974 01 Banská Bystrica
IČO: 420 13 143 DIČ: 202 112 18 61

20130214b Koncesionárske poplatky RTVS 223,96 €
14.02.2013 Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina
845 45 Bratislava
IČO: 472 32 480 DIČ: 202 316 99 73
POVINNE
20130221a Havarijné poistenie vozidla Fiat Stilo 235,33 €
21.02.2013 Komunálna poisťovňa a.s.
Hlavná 62
040 01 Košice
IČO: 315 95 545 DIČ: 202 109 70 89
POISTNE
V02/2013 Archeologický výskum 360,00 €
27.02.2013 Martin D.
Kežmarok
ARCHEO
Február 9 305,34 € 372,00 € PRÍJMY – označené zelenou
023/2013 Kancelárske potreby a spotrebný tovar 55,92 €
01.03.2013 Kancelárske a školské potreby – Dušan Jankura
MUDr. Alexandra č. 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
PAPIER
024/2013 Solakryl BT55 10kg – reštaurovanie dreva 165,60 €
01.03.2013 Konzulta Trenčín s r.o.
Ľudovíta Stárka 2202
911 01 Trenčín
IČO: 363 30 604 DIČ: 202 018 04 92
DROGERIA FARBY
025/2013 Výmena a pranie rohoží 36,13 €
05.03.2013 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
026/2013 Kovo spotrebný materiál, náradie 57,50 €
05.03.2013 KOVOSPOL KK s r.o.
Hviezdoslavova 4
06001 Kežmarok
IČO: 364 77 451 DIČ: 202 002 20 04
KOVO NARADIE
027/2013 Telekom – Hrad – telefón DSL – 2013.02 56,03 €
05.03.2013 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
20130305a Dane z nehnuteľností 681,42 €
05.03.2013 Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
IČO: 326 283 DIČ: 202 069 71 84
POVINNE
028/2013 Telekom – VUCNET 131,45 €
07.03.2013 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
029/2013 Telekom – Telefon – HN55 – 2013.02 14,48 €
07.03.2013 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
030/2013 Telekom – Telefon – AL11 – 2013.02 14,80 €
07.03.2013 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
031/2013 Telekom – Fax hrad – 2013.02 15,49 €
07.03.2013 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
032/2013 RWE – plyn – 2013.03 895,00 €
07.03.2013 RWE Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice 1
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
033/2013 Vosky pre reštaurovanie, konzervovanie dreva 51,70 €
07.03.2013 Sir COLOR a r.o.
Hosťovce 120
951 91
IČO: 365 54 456 DIČ: 202 014 67 99
DROGERIA FARBY
20130307a PZSR – ochrana objektov 24,56 €
07.03.2013 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7, 080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené:
plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom
Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
034/2013 Suveníry, pohľadnice 1 281,38 €
08.03.2013 AB ART press s r.o.
Lichardova 51
976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 454 70 847 DIČ: 202 302 15 39
SUVENIRY
035/2013 Poradca 2013 predplatné 28,40 €
11.03.2013 Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
IČO: 363 71 271 DIČ: 202 010 22 93
PRAVO
036/2013 Elektrická energia – Hrad – 2013.02 2 180,27 €
11.03.2013 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
037/2013 Právne služby 66,38 €
14.03.2013 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
038/2013 Telekom – Mobilné telefóny – 2013.02.08 – 03.07 127,64 €
14.03.2013 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
039/2013 EPS – štvrťročná funkčná skúška – I.Q 88,22 €
14.03.2013 KELCOM international Poprad s r.o.
Vagonárska 2363/3
058 01 Poprad
IČO: 316 87 342 DIČ: 202 051 41 6
KELCOM
040/2013 Stravné lístky v hodnote 2100 € 2 131,80 €
14.03.2013 Le Cheque Dejeuner s r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 313 96 674 DIČ: 202 032 18 64
STRAVA
041/2013 Zvýraznenie kontaktov múzea v zlatých stránkach 125,00 €
19.03.2013 MEDIATEL s r.o.
Miletičova 21
821 08 Bratislava
IČO: 358 59 415 DIČ: 202 172 82 58
PROPAGACIA
042/2013 Vodné stočné – AL11 52,57 €
25.03.2013 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
043/2013 Vodné stočné – Administratíva 54,82 €
25.03.2013 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
044/2013 Vodné stočné – Hrad 12,36 €
25.03.2013 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
045/2013 Vodné stočné – HN55 24,83 €
25.03.2013 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
20130327a PZSR – ochrana objektov 24,56 €
27.03.2013 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7,
080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené:
plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom
Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
046/2013 Predplatné časopis Múzeum 2013 11,08 €
27.03.2013 Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
810 06 Bratislava 16
IČO: 001 64 721 DIČ: 202 060 30 68

Marec 8 409,39 € 0,00 € PRÍJMY – označené zelenou
20130402a Odpady – AL11 110l celoročne 102,96 €
02.04.2013 Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
IČO: 326 283 DIČ: 202 069 71 84
ODPADY
20130402b Odpady – HN55 110l celoročne 102,96 €
02.04.2013 Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
IČO: 326 283 DIČ: 202 069 71 84
ODPADY
20130402c Odpady – Hrad 240l celoročne 224,64 €
02.04.2013 Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
IČO: 326 283 DIČ: 202 069 71 84
ODPADY
20130402d Odpady – Hrad 2x 110l počas sezóny 1.5.2013 – 31.8.2013 71,28 €
02.04.2013 Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
IČO: 326 283 DIČ: 202 069 71 84
ODPADY
047/2013 Asseco – konzultácie servis 55,80 €
02.04.2013 Asseco Solutions a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
048/2013 Výmena a pranie rohoží 30,20 €
02.04.2013 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
Apríl 587,84 € 0,00 € PRÍJMY – označené zelenou
049/2013 Farby, laky, drogéria náradie.. 146,87 €
05.04.2013 Bjalončík Pavol Farby-Laky-Drogéria
Starý trh 6
060 01 Kežmarok
IČO: 352 15 895 DIČ: 102 072 19 66
DROGERIA FARBY
050/2013 Kyselina fosforečná 5l 38,90 €
05.04.2013 Učebné pomôcky s r.o.
Jegorovova cesta 37
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 41 199 DIČ: 202 045 70 87
DROGERIA FARBY
051/2013 Suveníry – Cínové figúrky 650,00 €
05.04.2013 Marcel Pekar
Pribinova 964/5-6
017 01 Považská Bystrica 1
IČO: 349 72 137 DIČ: 103 221 93 42
SUVENIRY
052/2013 Livonec – technik PO a činnosť BTS 1.Q 2013 83,65 €
05.04.2013 Livonec s r.o.
Hraničná 13
058 01 Poprad
IČO: 317 30 671 DIČ: 202 051 52 66
PO BOZP
053/2013 Kancelárske potreby a spotrebný tovar 17,17 €
05.04.2013 Kancelárske a školské potreby – Dušan Jankura
MUDr. Alexandra č. 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
PAPIER
054/2013 Veolia – HN55 – zrážková voda 1.1.2013 – 31.3.2013 111,06 €
05.04.2013 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
055/2013 Veolia – AL11 – zrážková voda 1.1. - 31.3.2013 23,46 €
05.04.2013 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
056/2013 Veolia – Hrad – zrážková voda 1.1. - 31.3.2013 567,67 €
05.04.2013 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
057/2013 Telekom – Hrad – Telefon DSL 1.3. - 31.3.2013 54,08 €
05.04.2013 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
20130405a Odborné sympózium – účasť dvoch zamestnancov 10,00 €
05.04.2013 Zväz múzeí na Slovensku
Kapitulská 23
974 01 Banská Bystrica
IČO: 420 13 143 DIČ: 202 112 18 61
VZDELAVANIE
058/2013 Právne služby 66,38 €
11.04.2013 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
059/2013 Elektrická energia – Hrad – 2013.03 2 082,35 €
11.04.2013 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
060/2013 Telekom – VUCnet 2013.03 131,45 €
11.04.2013 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
061/2013 Telekom – Telefon – HN55 2013.03 15,56 €
11.04.2013 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
062/2013 Telekom – Telefon – AL11 2013.03 14,70 €
11.04.2013 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
063/2013 Telekom – Fax hrad – 2013.03 14,48 €
11.04.2013 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
064/2013 Telekom – Mobily 8.3. - 7.4.2013 145,07 €
15.04.2013 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
065/2013 Lignofix profi 4kg 95,04 €
15.04.2013 Stachema Bratislava a.s.
900 41 Rovinka 411
IČO: 358 13 491 DIČ: 202 022 45 47
DROGERIA FARBY
066/2013 Suveníry – Leporelá 169,32 €
15.04.2013 Ing- Mária Bobáková – BAMBOW
Inovecká 2826/2
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 330 58 563 DIČ: 102 355 47 52
SUVENIRY
067/2013 Asseco – servisné práce iSPIN – 1.4.2013 – 30.6.2013 387,14 €
15.04.2013 Asseco Solutions a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
068/2013 Kancelárske potreby a spotrebný tovar 20,26 €
26.04.2013 Kancelárske a školské potreby – Dušan Jankura
MUDr. Alexandra č. 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
PAPIER
069/2013 Suveníry – turistické známky 194,40 €
26.04.2013 Ing. Rusnák Ernest
Kováčova vila 798/2
054 01 Levoča
IČO: 348 04 889 DIČ: 102 068 05 18
SUVENIRY
070/2013 Prenájom a pranie rohoží 27,74 €
26.04.2013 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
071/2013 Servisné práce 55,80 €
26.04.2013 Asseco Solutions a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
20130426a Poistenie majetku a zodpovednosti. 521,26 €
26.04.2013 Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava 1
IČO: 001 51 700 DIČ: 202 037 48 62
POISTNE
072/2013 VSE – elektrina pivnica SZ traktu hradu za obdobie 1.3. - 31.5.2013 40,00 €
02.05.2013 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
073/2013 VSE – elektrina AL11,HN55, Bašta za obdobie 1.3. - 31.5.2013 1 156,00 €
02.05.2013 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
20130205a PZSR – ochrana objektov 24,56 €
02.05.2013 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7,
080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené:
plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom
Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
074/2013 Kovo spotrebný materiál, náradie 14,60 €
13.05.2013 KOVOSPOL KK s r.o.
Hviezdoslavova 4
06001 Kežmarok
IČO: 364 77 451 DIČ: 202 002 20 04
KOVO NARADIE
075/2013 Právne služby 66,38 €
13.05.2013 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
076/2013 VSE – Elektrina hrad – 2013.04 1 373,26 €
13.05.2013 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
077/2013 Telekom – hrad - ISDN a DSL 65,21 €
13.05.2013 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
078/2013 Telekom – Hrad – Fax 14,48 €
13.05.2013 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
079/2013 Telekom – HN55 15,61 €
13.05.2013 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
080/2013 Telekom – AL11 15,05 €
13.05.2013 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
081/2013 Telekom – VUCnet 131,45 €
13.05.2013 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
082/2013 Telekom – mobilné telefóny – 2013.04.08 – 05.07 136,51 €
13.05.2013 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
MOBIL
083/2013 RWE – Plyn 2013.05 92,00 €
13.05.2013 RWE Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice 1
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
084/2013 Vystúpenie šermiarskych skupín počas podujatia „Otvorenie letnej turistickej sezóny na hrade“ 300,00 €
13.05.2013 Ondrej Dúcs – Gigant promotion
Pražská 504/9
040 11 Košice
IČO: 461 02 035 DIČ: 107 399 08 30

085/2013 Magnetky 167,52 €
13.05.2013 EXBYDO – Ing. Milan Gič
Rozkvet 2076/160-49
017 01 Považská Bystrica
IČO: 178 47 885 DIČ: 102 051 13 38
SUVENIRY
086/2013 Turistické nálepky 22,50 €
13.05.2013 Ing. Rusnák Ernest
Kováčova vila 798/2
054 01 Levoča
IČO: 348 04 889 DIČ: 102 068 05 18
SUVENIRY
V03/2013 Prehliadka hradu pre skupinu nemeckých turistov dňa 9.5.2013 o 11:00 v počte 26 osôb. 52,00 €
27.05.2013 CK Atis
Fugnerova 7
79211 Brunt.l
Česká Republika
IČO: 25351117 DIČ: CZ25351117
TURISTI
087/2013 Prenájom oplotenia futbalového štadióna pre propagačnú grafiku. 100,00 €
31.05.2013 Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
IČO: 326 283 DIČ: 202 069 71 84
PROPAGACIA
088/2013 Prenájom a pranie rohoží 36,13 €
31.05.2013 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
089/2013 Kancelárske potreby a spotrebný tovar 50,45 €
31.05.2013 Kancelárske a školské potreby – Dušan Jankura
MUDr. Alexandra č. 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
PAPIER
090/2013 Oprava a údržba vozidla Fiat Stilo 185,05 €
31.05.2013 FIAT – Chemosvit Chedos s.r.o.
Štúrova 101
059 01 Svit
IČO: 467 41 801 DIČ: 202 357 01 09

Máj 9 650,57 € 52,00 € PRÍJMY – označené zelenou
V04/2013 Prenájom interiérových priestorov Kežmarského hradu (obrazáreň, lekáreň, chodba,) v dňoch 14.-15.mája 2013 pre účely natáčania poviedky „Čestný občan“, ktorá je súčasťou dlhometrážneho filmu Slovensko 2.0. 1 100,00 €
04.06.2013 Mphilms
Horn. 5
83152 Bratislava
IČO: 45354731 DIČ: SK2022966352
PRENÁJOM
091/2013 Telekom – ISDN DSL Hrad 55,26 €
06.06.2013 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
092/2013 Právne služby 66,38 €
06.06.2013 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
093/2013 RWE – plyn 2013.06 54,00 €
06.06.2013 RWE Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice 1
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
094/2013 Stravné lístky v hodnote 3000 3 048,60 €
06.06.2013 Le Cheque Dejeuner s r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 313 96 674 DIČ: 202 032 18 64
STRAVA
20130606a PZSR – ochrana objektov 24,56 €
06.06.2013 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7,
080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené: plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
095/2013 Telekom – VUCnet 131,45 €
10.06.2013 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
096/2013 Telekom – Hrad – Fax 14,56 €
10.06.2013 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
097/2013 Telekom – AL11 15,43 €
10.06.2013 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
098/2013 Telekom – HN55 15,65 €
10.06.2013 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
099/2013 VSE – elektrina Hrad – 2013.05 785,64 €
10.06.2013 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
100/2013 Kovo spotrebný materiál, náradie 67,71 €
14.06.2013 KOVOSPOL KK s r.o.
Hviezdoslavova 4
06001 Kežmarok
IČO: 364 77 451 DIČ: 202 002 20 04
KOVO NARADIE
101/2013 Funkčná skúška EPS 85,82 €
14.06.2013 KELCOM international Poprad s r.o.
Vagonárska 2363/3
058 01 Poprad
IČO: 316 87 342 DIČ: 202 051 41 6
KELCOM
102/2013 Telekom – mobilné telefóny – 2013.05.08 – 06.07 144,76 €
14.06.2013 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
MOBIL
103/2013 Suveniry- žetóny 141,60 €
18.06.2013 Mincovňa Kremnica štátny podnik
Štefánikovo námestie 25/24
967 15 Kremnica
IČO: 000 10 448 DIČ: 202 045 34 79
SUVENIRY
104/2013 Prenájom a pranie rohoží 30,20 €
25.06.2013 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
105/2013 Voda – AL11 12,52 €
25.06.2013 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
106/2013 Suveníry – Magnetky 132,00 €
25.06.2013 EXBYDO – Ing. Milan Gič
Rozkvet 2076/160-49
017 01 Považská Bystrica
IČO: 178 47 885 DIČ: 102 051 13 38
SUVENIRY
Jún 4 826,14 € 1 100,00 € PRÍJMY – označené zelenou
107/2013 Servisné práce 55,80 €
02.07.2013 Asseco Solutions a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
108/2013 Voda – Hrad 105,16 €
02.07.2013 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
109/2013 Voda – Administratíva 67,60 €
02.07.2013 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
110/2013 Voda – HN55 32,54 €
02.07.2013 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
111/2013 Drogéria a spotrebný tovar 356,47 €
02.07.2013 Bjalončík Pavol Farby-Laky-Drogéria
Starý trh 6
060 01 Kežmarok
IČO: 352 15 895 DIČ: 102 072 19 66
DROGERIA FARBY
112/2013 Kancelárske potreby a spotrebný tovar 62,29 €
02.07.2013 Kancelárske a školské potreby – Dušan Jankura
MUDr. Alexandra č. 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
PAPIER
113/2013 Livonec – technik PO a činnosť BTS 2.Q 2013 83,65 €
02.07.2013 Livonec s r.o.
Hraničná 13
058 01 Poprad
IČO: 317 30 671 DIČ: 202 051 52 66
PO BOZP
114/2013 Tlač vstupeniek 46,61 €
02.07.2013 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
Priekopa 1589/21
060 01 Kežmarok
IČO: 456 91 312 DIČ: 202 308 48 66
PROPAGACIA
20130702a PZSR – ochrana objektov 24,56 €
02.07.2013 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7,
080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené: plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom
Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
115/2013 Veolia – HN55 – stočné 112,33 €
03.07.2013 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
116/2013 Veolia – AL11 – stočné 23,46 €
03.07.2013 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
117/2013 Veolia – Hrad – Stočné 574,02 €
03.07.2013 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
118/2013 Kovo spotrebný materiál, náradie 16,50 €
03.07.2013 KOVOSPOL KK s r.o.
Hviezdoslavova 4
06001 Kežmarok
IČO: 364 77 451 DIČ: 202 002 20 04
KOVO NARADIE
119/2013 RWE – plyn 2013.07 50,00 €
03.07.2013 RWE Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice 1
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
V05/2013 Prenájom hradného nádvoria dňa 21.6.2013 od 14:00-20:00 pre koncert skupiny Fragile. 300,00 €
05.07.2013 Bell Canto umeleck. Agentúra
Jarná 11
058 01 Poprad
IČO: 37110098 DIČ: 1022841094
PRENÁJOM
20130710a Prenájom výstavy Vedecká hračka 204,30 €
10.07.2013 Vedecká Hračka, občianske združenie
Štatutár: Ing. Beáta Puobišová
Ul. Kalinčiakova 5
974 05 Banská Bystrica

120/2013 Telekom – HN55 15,92 €
11.07.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
121/2013 Telekom – Hrad-Fax 14,48 €
11.07.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
122/2013 Telekom – AL11 14,94 €
11.07.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
123/2013 Telekom – VUCnet 131,45 €
11.07.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
124/2013 Telekom – Hrad – ISDN DSL 61,10 €
11.07.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
125/2013 VSE – elektrina hrad – 2013.06 825,12 €
11.07.2013 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
126/2013 Právne služby 66,38 €
11.07.2013 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
127/2013 Asseco – iSPIN obdobie 1.7. - 30.9.2013 387,14 €
11.07.2013 Asseco Solutions a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
V06/2013 Nájomné za nádvorie hradu dňa 6.7.2013 – počas dňa 550,00 €
11.07.2013 Karpatskonemeck. Spolok
Lichardova 20
04001 KOŠICE
IČO: 17083664
PRENÁJOM
128/2013 Telekom – mobilné telefóny – 2013.06.08 – 07.07 156,01 €
13.07.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
MOBIL
129/2013 Betónové dielce 339,60 €
16.07.2013 Qatro s.r.o.
Letecká 37
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 316 74 631 DIČ: 202 050 32 76

130/2013 Tonerová kazeta čierna 68,59 €
16.07.2013 FaxCopy a.s.
Domkárska 15
821 05 Bratislava
IČO: 357 29 040 DIČ: 202 024 20 70
PAPIER
131/2013 Výroba bannerov – Honba za pokladmi PK 98,40 €
22.07.2013 RS media s.r.o.
Reimanova 9
080 01 Prešov
IČO: 461 57 441 DIČ: 202 325 58 17
PROPAGACIA
132/2013 Prenájom a pranie rohoží 27,74 €
22.07.2013 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
133/2013 údržba a oprava kopírky Canon iR 2016J 205,91 €
22.07.2013 CBC Slovakia s.r.o.
Domkárska 15
821 01 Bratislava
IČO: 447 73 293 DIČ: 202 284 27 89
PAPIER
20130722a Allianz – poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku 521,26 €
22.07.2013 Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava 1
IČO: 001 51 700 DIČ: 202 037 48 62
POISTNE
V07/2013 Nájomné akcia festival EĽRO v dňoch 12.7.-14.7.2013 120,00 €
24.07.2013 Mestské kultúrne stredisko Kežmarok
Starý trh 46
06001 Kežmarok
IČO:00352179 DIČ: 2020697415
PRENÁJOM
134/2013 Výroba a tlač brožúry Kežmarok A4 500ks 360,00 €
31.07.2013 Jaroslav Šleboda – JADRO
Severná 1421/2
060 01 Kežmarok
IČO: 407 19 821 DIČ: 104 548 94 67
PROPAGACIA
Júl 5 109,33 € 970,00 € PRÍJMY – označené zelenou
135/2013 Kancelárske potreby a spotrebný tovar 24,01 €
02.08.2013 Kancelárske a školské potreby – Dušan Jankura
MUDr. Alexandra č. 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
PAPIER
136/2013 Kovo spotrebný materiál, náradie 198,81 €
02.08.2013 KOVOSPOL KK s r.o.
Hviezdoslavova 4
06001 Kežmarok
IČO: 364 77 451 DIČ: 202 002 20 04
KOVO NARADIE
137/2013 VSE – elektrina HN55, AL11 a Bašta za obdobie 1.6. - 31.8.2013 1 156,00 €
02.08.2013 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
138/2013 VSE – eletrina pivnica SZ traktu hradu 40,00 €
02.08.2013 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
20130802a PZSR – ochrana objektov 24,56 €
02.08.2013 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7,
080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené:
plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom
Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
139/2013 Čistenie kanalizácie hrad 102,00 €
02.08.2013 Jozef Danko
Šrobárova 2682/42
058 01 Poprad
IČO: 328 62 644 DIČ: 102 269 25 39

V08/2013 Vstupné do hradu za mesiace február – jún 2013 v súlade s evidenciou o počte návštevníkov hotela Hviezdoslav a Múzea v Kežmarku. 44Osôb 66,00 €
02.08.2013 Samtreid,s.r.o.Hotel Hviezdoslav
Hlavné námestie 95
06001 Kežmarok
ICO: 36450197 DIČ: 2020000356
TURISTI
V09/2013 Archeologický výskum akcia: Prestavba Nám. Majstra Pavla v Levoči. 4 050,00 €
05.08.2013 Mesto Levoča
nám. Majstra Pavla 4
054 01 Levoča
ICO: 00329321 DIČ: 2020717754
ARCHEO
140/2013 Telekom – Hrad - ISDN a DSL 48,92 €
09.08.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
141/2013 Telekom – HN55 15,78 €
09.08.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
142/2013 Telekom – Hrad – Fax 14,48 €
09.08.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
143/2013 Telekom – AL11 14,81 €
09.08.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
144/2013 Telekom – VUCnet 131,45 €
09.08.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
145/2013 VSE – elektrina hrad – 2013.07 887,32 €
09.08.2013 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
146/2013 RWE – plyn 2013.08 48,00 €
09.08.2013 RWE Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice 1
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
147/2013 Právne služby 66,38 €
13.08.2013 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
148/2013 Telekom – mobilné telefóny – 2013.07.08 – 08.07 146,69 €
13.08.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
149/2013 Účtovníctvo ROPO a Obcí – predplatné mesačníka 69,60 €
13.08.2013 IURA EDITION s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava 2
IČO: 313 48 262 DIČ: 202 030 09 64
UCT
V10/2013 Nájomné nádvorie hradu: Letné kino v dňoch 2.8.-11.8.2013 50,00 €
13.08.2013 Mestské kultúrne stredisko Kežmarok
Starý trh 46
06001 Kežmarok
IČO:00352179 DIČ: 2020697415
PRENÁJOM
V11/2013 Vstupné do hradu dňa 16.8.2013 o 10:00 počet osôb 38. 76,00 €
19.08.2013 E-TRAVEL.sk
Námestie sv. Floriána 25
01303 Varín
ICO: 36426067 DIČ: 2021947180
TURISTI
150/2013 „Hrad Kežmarok – Odvlhčenie vstupnej siene a priestorov expozície archeológie v Paláci Hradnom“ (SV trakt hradu) – Chemická injektáž kamenného pieskovcového muriva 6 647,52 €
22.08.2013 SANEX s.r.o.
Tepličská cesta 7
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 170 84 181 DIČ: 202 050 27 48
STAVEBNÉ OPRAVY
151/2013 Prenájom a pranie rohoží 36,13 €
22.08.2013 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
V12/2013 Prenájom hradného nádvoria: Oslavy 69. výročia SNP dňa 29.8.2013 od 14:00-15:00 50,00 €
30.08.2013 MV SR
Pribinova 2
81272 Bratislava
IČO: 00151866 DIČ: 2020571520
PRENÁJOM
August 9 672,46 € 4 292,00 € PRÍJMY – označené zelenou
20130909a PZSR – ochrana objektov 24,56 €
09.09.2013 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7,
080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené:
plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom
Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
152/2013 Drogéria a spotrebný tovar 210,06 €
09.09.2013 Bjalončík Pavol Farby-Laky-Drogéria
Starý trh 6
060 01 Kežmarok
IČO: 352 15 895 DIČ: 102 072 19 66
DROGERIA FARBY
153/2013 Stravné lístky v hodnote 3000€ 3 048,60 €
09.09.2013 LE Cheque Dejeuner s r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 313 96 674 DIČ: 202 032 18 64
STRAVA
154/2013 Archeologický výskum na stavbe Prestavba námestia Majstra Pavla v Levoči – 1. etapa 2 900,00 €
09.09.2013 Podtatranské múzeum Poprad
Vajanského 72/4
058 01 Poprad
IČO: 377 81 171 DIČ: 202 145 33 90

155/2013 Kancelárske potreby a spotrebný tovar 11,45 €
09.09.2013 Kancelárske a školské potreby – Dušan Jankura
MUDr. Alexandra č. 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
PAPIER
156/2013 Telekom – Hrad – ISDN a DSL 66,43 €
09.09.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
157/2013 Telekom – Hrad – Fax 14,52 €
09.09.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
158/2013 Telekom – AL11 14,77 €
09.09.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
159/2013 Telekom – HN55 15,79 €
09.09.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
160/2013 Telekom – VUCnet 131,48 €
09.09.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
161/2013 Mesačník- Verejná správa 66,00 €
09.09.2013 Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
IČO: 363 71 271 DIČ: 202 010 22 93
PRAVO
162/2013 VSE – Elektrina hrad – 2013.08 722,10 €
09.09.2013 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
163/2013 RWE – Plyn 2013.09 83,00 €
09.09.2013 RWE Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice 1
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
164/2013 Právne služby 66,38 €
12.09.2013 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
165/2013 Telekom – Mobilné telefóny – 2013.08.08 – 09.07 154,58 €
12.09.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
V13/2013 Nájomné hradného nádvoria: Koncert skupiny BackWards dňa 12.9.2013 od 13:00 300,00 €
13.09.2013 Bell Canto umelecká Agentúra
Jarná 11
058 01 Poprad
IČO: 37110098 DIČ: 1022841094
PRENÁJOM
V14/2013 Záchranný archeologický výskum. 270,00 €
30.09.2013 MB BARTKOVSKÝ, s.r.o.
Námestie Mariánske 13/13
06503 Podolínec
IČO: 44995181 DIČ: 2022912254
ARCHEO
V15/2013 Záchranný archeologický výskum. 430,00 €
30.09.2013 Milan Š.
Kežmarok
ARCHEO
September 7 529,72 € 1 000,00 € PRÍJMY – označené zelenou
V16/2013 Vstupné do hradu dňa 6.10.2013 2. dospelí 29. dôchodcovia. 64,00 €
10.10.2013 KAMPIO Piotr Kaminski
Ostrodzka 31
60-461 Poznan
Polsko
IČO: 5561788577
TURISTI
20131003a PZSR – ochrana objektov 24,56 €
13.10.2013 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7,
080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené: plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
176/2013 Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2013 83,65 €
14.10.2013 Livonec s r.o.
Hraničná 13
058 01 Poprad
IČO: 317 30 671 DIČ: 202 051 52 66
PO BOZP
177/2013 Zrážková voda Hrad 580,19 €
14.10.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
178/2013 Zrážková voda AL11 23,46 €
14.10.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
179/2013 Zrážková voda HN55 113,57 €
14.10.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
180/2013 Právne služby 66,38 €
14.10.2013 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
181/2013 VSE – Elektrina hrad – 2013.09 813,52 €
14.10.2013 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
182/2013 Suveníry – Magnetky 348,00 €
14.10.2013 EXBYDO – Ing. Milan Gič
Rozkvet 2076/160-49
017 01 Považská Bystrica
IČO: 178 47 885 DIČ: 102 051 13 38
SUVENIRY
183/2013 Telekom – Hrad - ISDN a DSL 72,71 €
14.10.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
184/2013 Telekom – mobilné telefóny – 2013.09.08 – 10.07 139,02 €
14.10.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
185/2013 Výmena a pranie rohoží 27,74 €
14.10.2013 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
186/2013 RWE – Plyn 2013.10 345,00 €
14.10.2013 RWE Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice 1
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
187/2013 Asseco – iSPIN obdobie 1.10.-31.12.2013 387,14 €
14.10.2013 Asseco Solutions a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
188/2013 Sanex – rekonštrukcia „Hrad Kežmarok – Odvlhčenie vstupnej siene a priestorov expozície archeológie v Paláci Hradnom“ 9 274,01 €
14.10.2013 SANEX s.r.o.
Tepličská cesta 7
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 170 84 181 DIČ: 202 050 27 48
STAVEBNÉ OPRAVY
189/2013 Telekom – VUCnet 131,45 €
17.10.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
190/2013 Telekom – HN55 16,16 €
17.10.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
191/2013 Telekom – AL11 15,47 €
17.10.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
192/2013 Telekom – Hrad fax 14,48 €
17.10.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
20131017a Allianz – poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku 521,26 €
17.10.2013 Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava 1
IČO: 001 51 700 DIČ: 202 037 48 62
POISTNE
V17/2013 Vyrovnanie nákladov na elektrickú energiu za obodobie 1.5.-30.9.2013 počas prevádzky Kaviarne Čierna pani na Kežmarskom hrade. 334,84 €
17.10.2013 Vojtech Novanský
Martina Lányiho 1372/25
06001 Kežmarok
IČO: 44246366 DIČ: 1049837657
PRENÁJOM
193/2013 Suveníry rôzne 351,00 €
22.10.2013 Zdeněk Wolf
Poňava 301/12
664 31 Lelekovice
IČO: 687 13 240 DIČ: CZ 640 929 08 00
SUVENIRY
194/2013 Suveníry rôzne 75,30 €
22.10.2013 Zdeněk Wolf
Poňava 301/12
664 31 Lelekovice
IČO: 687 13 240 DIČ: CZ 640 929 08 00
SUVENIRY
195/2013 Qatro – betónové dielce 97,08 €
22.10.2013 Qatro s.r.o.
Letecká 37
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 316 74 631 DIČ: 202 050 32 76
STAVEBNÉ OPRAVY
196/2013 Uverejnenie reklamnej propagácie múzea v cestovnom lexikóne SR 2013 50,00 €
22.10.2013 Astor Slovakia s.r.o.
Benediktiho 5
811 05 Bratislava 1
IČO: 362 18 146 DIČ: 202 016 20 78
PROPAGACIA
Október 13 571,15 € 398,84 € PRÍJMY – označené zelenou
V18/2013 Záchranný archeologický výskum. 390,00 €
04.11.2013 Mária P. ARCHEO
197/2013 Kovo spotrebný materiál, náradie 14,40 €
06.11.2013 KOVOSPOL KK s r.o.
Hviezdoslavova 4
06001 Kežmarok
IČO: 364 77 451 DIČ: 202 002 20 04
KOVO NARADIE
198/2013 VSE – elektrina Bašta, HN55, AL11 od 1.9.-30.11.2013 1 156,00 €
06.11.2013 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
199/2013 VSE – elektrina pivnica SZ traktu hradu za obdobie 1.9. - 31.11.2013 40,00 €
06.11.2013 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
200/2013 Kancelárske potreby a spotrebný tovar 61,33 €
06.11.2013 Kancelárske a školské potreby – Dušan Jankura
MUDr. Alexandra č. 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
PAPIER
201/2013 Právne služby 66,38 €
06.11.2013 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
202/2013 Telekom – Hrad ISDN a DSL 77,03 €
06.11.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
203/2013 Oprava koruny kamenného múru oplotenia administratívy hradu. 3 719,83 €
06.11.2013 SANEX s.r.o.
Tepličská cesta 7
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 170 84 181 DIČ: 202 050 27 48
STAVEBNÉ OPRAVY
204/2013 Poradca 2014 predplatné 27,60 €
06.11.2013 Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
IČO: 363 71 271 DIČ: 202 010 22 93
PRAVO
205/2013 Asseco – mzdový program 181,64 €
06.11.2013 Asseco Solutions a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
206/2013 RWE – Plyn 2013.11 812,00 €
06.11.2013 RWE Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice 1
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
06112013a PZSR – ochrana objektov 24,56 €
06.11.2013 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7,
080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené: plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
V19/2013 Vstupné do hradu za mesiace august – október 2013 v súlade s evidenciou návštevníkov Múzea v Kežmarku. 42 osôb 63,00 €
06.11.2013 Samtreid,s.r.o.Hotel Hviezdoslav
Hlavné námestie 95
06001 Kežmarok
TURISTI
V20/2013 Vstupné do hradu dňa 6.11.2013 o 14:30 50 osôb. 150,00 €
07.11.2013 Pobočka SSAKI pri KPI FEI TU v
Košiciach
Letná 9
04001 Košice
IČO: 35541784 DIČ: 2021681970
TURISTI
207/2013 Oprava EZS 37,44 €
11.11.2013 KELCOM international Poprad s r.o.
Vagonárska 2363/3
058 01 Poprad
IČO: 316 87 342 DIČ: 202 051 41 6
KELCOM
208/2013 Výmena a pranie rohoží 36,13 €
11.11.2013 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
209/2013 Telekom – VUCnet 131,45 €
11.11.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
210/2013 Sanex – rekonštrukcia „Hrad Kežmarok – Odvlhčenie vstupnej siene a priestorov expozície archeológie v Paláci Hradnom“ 4 417,52 €
11.11.2013 SANEX s.r.o.
Tepličská cesta 7
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 170 84 181 DIČ: 202 050 27 48
STAVEBNÉ OPRAVY
211/2013 VSE – Elektrina hrad – 2013.10 1 139,12 €
11.11.2013 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
212/2013 Telekom – mobilné telefóny – 2013.10.08 – 11.07 159,76 €
13.11.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
213/2013 Oprava vozidla Škoda Favorit KK234AF – výmena ľavej prednej poloosi, príprava na emisnú kontrolu a vykonanie emisnej kontroly vozidla 115,30 €
13.11.2013 Mini auto servis – Ondáš Jaroslav
Trhovište 838/1
060 01 Kežmarok
IČO: 312 35 271 DIČ: 102 331 79 00

214/2013 ADSL Wi-Fi router TP Link W8951NB 28,00 €
15.11.2013 Taurus Mgr. Michal Gáborčík
J. Záborského 2337/1
060 01 Kežmarok
IČO: 346 29 581 DIČ: 102 001 49 30
TELEKOM
215/2013 Opravy elektrických zariadení za rok 2013 do 5.8.2013 426,46 €
22.11.2013 ELEX - Turcerová
Kukučínova 22
060 01 Kežmarok
IČO: 352 16 735 DIČ: 102 072 26 37
OPRAVY
216/2013 Regálová skrinka 60,00 €
22.11.2013 RAREX s.r.o.
Prevádzka – Nižná Brána 2, 060 01 Kežmarok
IČO: 364 94 445 DIČ: 202 184 32 74

217/2013 Stavebný dozor na stavbe „Hrad Kežmarok – odvlhčenie vstupnej siene a priestorov expozície archeológie v Paláci Hradnom“ 1 150,00 €
22.11.2013 AIDI s.r.o.
Baštová 14A
060 01 Kežmarok
IČO: 470 20 466 DIČ: 202 369 49 48
STAVEBNÉ OPRAVY
218/2013 Servisná prehliadka plynovej kotolne v objekte HN55 206,36 €
22.11.2013 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS
Horská 18
059 21 Svit
IČO: 172 86 441 DIČ: 102 073 42 97
PLYN
219/2013 Aktualizácia stránok muzeum.sk 84,00 €
25.11.2013 DECUS s.r.o.
Baničova 17
010 15 Žilina
IČO: 316 04 447 DIČ: 202 044 60 54
PROPAGACIA
220/2013 Telekom – HN55 15,55 €
25.11.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
221/2013 Telekom – Hrad – Fax 14,54 €
25.11.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
November 14 202,40 € 603,00 € PRÍJMY – označené zelenou
V21/2013 Záchranný archeologický výskum. 500,00 €
02.12.2013 MCE group,s.r.o.
Tatranská Lomnica 14575
05960 Vysoké Tatry
IČO: 45342318 DIČ: 2022377616
ARCHEO
V22/2013 Záchranný archeologický výskum. 300,00 €
02.12.2013 Milan Š. Kežmarok ARCHEO
20131209a PZSR – ochrana objektov 24,56 €
09.12.2013 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7, 080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené: plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
222/2013 Telekom – Hrad - ISDN a DSL 70,34 €
09.12.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
223/2013 Telekom – AL11 14,60 €
09.12.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
224/2013 Telekom – Hrad – Fax 14,62 €
09.12.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
225/2013 Telekom – HN55 15,71 €
09.12.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
226/2013 Telekom – VUCnet 131,45 €
09.12.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
227/2013 Výmena a pranie rohoží 30,20 €
09.12.2013 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
228/2013 VSE – Elektrina hrad – 2013.11 1 450,16 €
09.12.2013 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
229/2013 Kancelárske potreby a spotrebný tovar 66,36 €
09.12.2013 Kancelárske a školské potreby – Dušan Jankura
MUDr. Alexandra č. 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
PAPIER
230/2013 Repasovanie tonera pre Xerox MFP 3100 50,00 €
09.12.2013 JURsat COMPUTERS – Ladislav Jurdík
Mučeníkov 259/1
060 01 Kežmarok
IČO: 119 48 124 DIČ: 102 072 13 72
PAPIER
231/2013 RWE – Plyn 2013.12 1 127,00 €
09.12.2013 RWE Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice 1
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
232/2013 Prešovský Korzár predplatné 198,00 €
09.12.2013 Petit Press a.s.
Lazaretská 12
814 64 Bratislava
IČO: 357 90 253 DIČ: 202 027 87 66

233/2013 Predplatné odborných časopisov – Zvesti MS a MKSR a Pamiatky a múzeá 15,28 €
09.12.2013 Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banksá Bystrica
IČO: 366 31 124 DIČ: 202 187 99 59

234/2013 Predplatné – Podtatranské noviny 15,00 €
09.12.2013 Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banksá Bystrica
IČO: 366 31 124 DIČ: 202 187 99 59

235/2013 Právne služby 66,38 €
09.12.2013 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
V23/2013 Archeologický výskum 250,00 €
10.12.2013 Tomáš K.
Levoča
ARCHEO
V24/2013 Archeologický výskum na území stavbyobnovy rímsko-katolického kostola sv. Štefana Prvomučeníka – Hendrichovce. 1 900,00 €
10.12.2013 Rímsko-katolícka cirkev
Fričovce 7
082 37 Fričovce
IČO: 31998518
ARCHEO
V25/2013 Archeologický výskum na území stavby obnovy rímsko-katolického kostola sv. Bartolomeja – Fričovce. 1 700,00 €
10.12.2013 Rímsko-katolícka cirkev
Fričovce 7
082 37 Fričovce
IČO: 31998518
ARCHEO
236/2013 Revízie EZS a ročná skúška EPS 624,42 €
13.12.2013 KELCOM international Poprad s r.o.
Vagonárska 2363/3
058 01 Poprad
IČO: 316 87 342 DIČ: 202 051 41 6
KELCOM
237/2013 Revízie hasiacich prístrojov a hydrantov 525,36 €
13.12.2013 Gardošová Iveta – Gardoš – S
Hradné námestie 28
060 01 Kežmarok
IČO: 352 16 417 DIČ: 102 072 25 38
PO BOZP
238/2013 Telekom – mobilné telefóny – 2013.11.08 – 12.07 135,74 €
13.12.2013 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
20131213a Havarijné poistenie vozidla Fiat Stilo 224,63 €
13.12.2013 Komunálna poisťovňa a.s.
Hlavná 62
040 01 Košice
IČO: 315 95 545 DIČ: 202 109 70 89
POISTNE
20131213b Zákonné poistenie vozidla Fiat Stilo 77,88 €
13.12.2013 Komunálna poisťovňa a.s.
Hlavná 62
040 01 Košice
IČO: 315 95 545 DIČ: 202 109 70 89
POISTNE
20131213c Zákonné poistenie vozidla Škoda Favorit 77,88 €
13.12.2013 Komunálna poisťovňa a.s.
Hlavná 62
040 01 Košice
IČO: 315 95 545 DIČ: 202 109 70 89
POISTNE
20131213d Zákonné poistenie prívesného vozíka 20,06 €
13.12.2013 Komunálna poisťovňa a.s.
Hlavná 62
040 01 Košice
IČO: 315 95 545 DIČ: 202 109 70 89
POISTNE
239/2013 Vodné, stočné a zrážková voda – HN55 467,21 €
19.12.2013 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
240/2013 Kancelárske potreby a spotrebný tovar 63,18 €
19.12.2013 Kancelárske a školské potreby – Dušan Jankura
MUDr. Alexandra č. 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
PAPIER
241/2013 PO a BOZP 83,65 €
19.12.2013 Livonec s r.o.
Hraničná 13
058 01 Poprad
IČO: 317 30 671 DIČ: 202 051 52 66
PO BOZP
242/2013 Vodné stočné – Admin 40,06 €
19.12.2013 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
243/2013 Vodné, stočné a zrážková voda – AL11 29,74 €

Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
244/2013 Vodné, stočné a zrážková voda – Hrad 507,91 €

Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
20131219a Poistenie majetku a zodpovednosti. 82,98 €

UNIQA poisťovňa a.s.
Lazaretská 15
820 07 Bratislava 27
IČO: 006 53 501 DIČ: 202 109 62 42
POISTNE
20131219b Komplexné poistenie podnikateľov 159,26 €

Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava 1
IČO: 001 51 700 DIČ: 202 037 48 62
POISTNE
245/2013 Webhostting a doména pre stránku Kezmarok.com 23,28 €

Websupport s.r.o.
Staré grunty 12
841 04 Bratislava
IČO: 364 21 928 DIČ: 202 186 92 34
PROPAGACIA
246/2013 Finančný spravodajca 2014 19,98 €

Poradca podnikateľa s r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina 1
IČO: 315 92 503 DIČ: 202 044 91 89
PRAVO
247/2013 Suveníry – Magnetky 80,64 €

EXBYDO – Ing. Milan Gič
Rozkvet 2076/160-49
017 01 Považská Bystrica
IČO: 178 47 885 DIČ: 102 051 13 38
SUVENIRY
20131230a Nákup zbierkových predmetov 676,00 €
30.12.2013 Súkromné fyzické osoby
248/2013 Drogéria a spotrebný tovar 155,31 €
30.12.2013 Bjalončík Pavol Farby-Laky-Drogéria
Starý trh 6
060 01 Kežmarok
IČO: 352 15 895 DIČ: 102 072 19 66
DROGERIA FARBY
249/2013 ISDN a DSL – Hrad 59,44 €
17.01.2014 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
250/2013 Právne služby 66,38 €
17.01.2014 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
251/2013 Výmena a pranie rohoží 27,74 €
17.01.2014 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
252/2013 Telekom – VUCnet 131,45 €
17.01.2014 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
253/2013 Telekom – Hrad Fax 14,48 €
17.01.2014 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
254/2013 Telekom – AL11 19,70 €
17.01.2014 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
255/2013 Telekom – HN55 15,52 €
17.01.2014 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
256/2013 VSE – Elektrina hrad – 2013.12 2 167,58 €
17.01.2014 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
257/2013 Telekom – mobilné telefóny – 2013.12.08 – 2014.0107 129,44 €
17.01.2014 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
MOBIL
December 4 975,63 € 4 650,00 € PRÍJMY – označené zelenou