Číslo faktúry Popis faktúry Celková suma Číslo objednávky alebo zmluvy Došla Dodávateľ
001/11 Telefón a DSL internet Hrad 61,77 € 1010712601 10.01.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
002/11 VUCnet 130,35 € 117037390x 17.01.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
003/11 RWE plyn 2011.01 1 102,00 € 5200000090 17.01.2011 RWE Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
004/11 Nedoplatok k predplatnému 2010 1,23 € B532121 17.01.2011 Poradca podnikateľa spol s r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
IČO: 315 92 503 DIČ: 202 044 91 89
005/11 Servisné práce za 2011.01 – 2011.03 387,14 € 283-2007/S/OvZP 26.01.2011 Asseco Solutions,a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
006/11 Predplatné služieb na 2011 395,00 € 03/07-is/5 9.3.07 26.01.2011 Agentúra RR PSK
Prostějovská 117/a
080 01 Prešov
IČO: 378 85 341 DIČ: 202 194 65 64
20110110 Poistenie majetku 67,98 € 6035511000 10.01.2011 Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
IČO: 001 51 700 DIČ: 202 037 48 62
007/11 Mobilné telefóny obdobie 20.1. - 19.2.2011 108,96 € 0078393501 26.01.2011 Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 356 97 270 DIČ: 202 031 05 78
V2012/01 Vykonanie archeologického prieskumu na území stavby „Splašková kanalizácia II. etapa ČOV Lendak“ 506,00 € ZoD 10.2.2010 26.01.2011 Obec Lendak
Kostolná 194/14
05907 Lendak
IČO: 003 26 321 DIČ: 202 069 72 06
008/11 Právne služby 66,38 € 28.02.2003 26.01.2011 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
Mesiac JANUÁR 2011 2 320,81 € NÁKLADY (platené prevodom) 506,00 € PRÍJMY (len faktúrované)
009/11 Servis – výmena záložného zdroja. 22,68 €
07.02.2011 Kelcom International s r.o.
Bajkalská 20
058 01 Poprad
IČO: 316 87 342 DIČ: 202 051 41 66
010/11 Toner pre multifunkčné zariadenie značkyBrother 66,00 € 6/2011 31.01.11 07.02.2011 TAURUS – Mgr. Michal Gáborčík
J. Záborského 2337/1
060 01 Kežmarok
IČO: 346 29 581 DIČ: 102 001 49 30
011/11 Dielenský spotrebný materiál. 95,75 € 01/2011 04.01.11 07.02.2011 KOVOSPOL KK s.r.o.
Hviezdoslavova 4
060 01 Kežmarok
IČO: 364 77 451 DIČ: 202 002 20 24
012/11 Elektrina ostatné objekty HN55, AL11, Bašta za 2011.01 – 2011.02 1 004,00 € 5100317724 07.02.2011 Východoslovenská Energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
013/11 Telefón a DSL internet Hrad 75,47 € 1010712601 07.02.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
023/11 Právne služby 66,38 € 28.02.2003 11.02.2011 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
014/11 Prenájom rohoží a pranie 28,36 € 006674 11.02.2011 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
015/11 Elektrina Hrad 2011.01 2 189,17 € 5100317724 11.02.2011 Východoslovenská Energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
016/11 Telefón HN55 15,55 € 1173978671 11.02.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
017/11 Fax Hrad 14,50 € 1173978673 11.02.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
018/11 Telefón AL11 14,57 € 1173978670 11.02.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
019/11 RWE plyn 2011.02 889,00 € 5200000090 11.02.2011 RWE Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
020/11 VUCNet 131,45 € 117037390x 11.02.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
021/11 Koncesionárske poplatky 223,96 € 10-49 11.02.2011 Rozhlasová a televízna spoločnosť s r.o.
Staré Grunty 2
841 04 Bratislava
022/11 Služby na rok 2011 od marca 964,51 € 283-2007/S/OvZP 17.02.2011 Asseco Solutions,a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
024/11 Komunálny odpad 100,00 € 312/2009/OM 22.02.2011 Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1/1
060 01 Kežmarok
IČO: 326 283 DIČ: 202 069 71 84
025/11 Balíček „daňové priznania“ 9,20 € 25.01.2011 DP 22.02.2011 Poradca podnikateľa spol s r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
IČO: 315 92 503 DIČ: 202 044 91 89
20110207 Daň za pozemky 614,94 €
07.02.2011 Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
026/11 Servisné práce 55,76 € 1910-99e 28.02.2011 Asseco Solutions,a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
Mesiac FEBRUÁR 2011 6 581,25 € NÁKLADY (platené prevodom) 0,00 € PRÍJMY (len faktúrované)
027/11 Predplatné časopis Múzeum 2011 10,84 € cv 13/2009 07.03.2011 Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
810 06 Bratislava 16
028/11 Kancelárske potreby 50,15 € 4/2011 07.03.2011 LUSILA s.r.o.
Slavkovská 708
060 01 Kežmarok
IČO: 364 85 608 DIČ: 202 002 21 69
029/11 Mobilné telefóny obdobie 20.2. - 19.3.2011 117,15 € 0078393501 07.03.2011 Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 356 97 270 DIČ: 202 031 05 78
030/11 Telefón a DSL internet Hrad 76,82 € 1010712601 07.03.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
031/11 Právne služby 66,38 € 28.02.2003 07.03.2011 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
032/11 Prenájom rohoží a pranie 33,92 € 006674 10.03.2011 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
20110301 Ochrana objektov 24,50 € PZSR – Múzeum v Kežmarku
04/0026/2000
01.03.2011 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7, 080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené:
plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom
Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
033/11 Elektrina Hrad 2011.02 1 942,97 € 5100317724 10.03.2011 Východoslovenská Energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
034/11 Vlastné uloženie odpadu 2011.02 5,08 € 8/2011 24.02.11 10.03.2011 Obec Ľubica
Gen. Svobodu 248/127
059 71 Ľubica
IČO: 319 42 547 DIČ: 202 070 98 34
035/11 Telefón HN55 15,52 € 1173978671 10.03.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
036/11 Telefón AL11 15,73 € 1173978670 10.03.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
037/11 Fax Hrad 14,48 € 1173978673 10.03.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
038/11 VUCNet 131,45 € 117037390x 10.03.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
039/11 RWE plyn 2011.03 712,00 € 5200000090 10.03.2011 RWE Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
040/11 Stravné lístky v hodnote 3000€ 3 041,52 € 04.03.2011 elektronikcká 10.03.2011 Le Cheque Dejeuner,s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 313 96 674 DIČ: 202 032 18 64
041/11 Zmena odberateľa pre pivničné priestory SZ traktu hradu 8,50 € žiadosť 14.03.2011 24.03.2011 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
042/11 Servismzdového programu 27,89 € 1910-99e 24.03.2011 Asseco Solutions,a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
043/11 Tovar k predaju – mapy 58,62 € komis 28.03.2011 Oto Rozložník Turist & Diving Service
Severná 4
060 01 Kežmarok
IČO: 348 04 722 DIČ: 104 214 20 24
044/11 EPS – skúška I. štvrťrok 2011 83,90 € SZ0312/200811.12. 28.03.2011 Kelcom International s r.o.
Bajkalská 20
058 01 Poprad
IČO: 316 87 342 DIČ: 202 051 41 66
045/11 Vodné stočné pivnica SZ trakt 2,29 € 6-24560-0 28.03.2011 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
046/11 Vodné stočné Hrad 9,17 € 6-24580-0 28.03.2011 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
047/11 Vodné stočné Administratíva 66,12 € 16-24660-0 28.03.2011 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
048/11 Vodné stočné AL11 20,56 € 6-22250-0 28.03.2011 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
049/11 Vodné stočné HN55 6,77 € 6-21210-0 31.03.2011 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
050/11 Mobilné telefóny obdobie 20.3. - 19.4.2011 126,40 € 0078393501 31.03.2011 Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 356 97 270 DIČ: 202 031 05 78
Mesiac MAREC 2011 6 668,73 € NÁKLADY (platené prevodom) 0,00 € PRÍJMY (len faktúrované)
052/11 Drogéria, farby, laky a príslušné náradie (obsahuje farby pre expozíciu Obrazáreň) 522,02 € 4/2011 04.01.2011 04.04.2011 BjalončíkPavol – Farby-Laky-Drogéria
Starý trh 6
060 01 Kežmarok
IČO: 352 158 95 DIČ: 102 072 19 66
053/11 Prenájom rohoží a pranie 26,04 € 006674 04.04.2011 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
054/11 Stočné zrážková voda AL11 20,96 € 16-22250-0 04.04.2011 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
055/11 Stočné zrážková voda Hrad celý 526,93 € 16-24660-0 04.04.2011 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
056/11 Stočné zrážková voda HN55 103,82 € 16-21210-0 04.04.2011 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
057/11 Dielenský spotrebný materiál. 31,45 € 01/2011 04.01.11 04.04.2011 KOVOSPOL KK s.r.o.
Hviezdoslavova 4
060 01 Kežmarok
IČO: 364 77 451 DIČ: 202 002 20 24
058/11 Služby Technik PO a BOZP I.Q. 2011 83,65 € MZ zo dňa24.04.2008 04.04.2011 LIVONEC s r.o.
Hraničná 13
058 01 Poprad
IČO: 317 30 671 DIČ: 202 051 52 66
051/11 Služba T-Start – Zlaté stránky 190,80 € 614579 21.03.2011 04.04.2011 Mediatel s r.o.
Prešovská 38/B
821 02 Bratislava
IČO: 358 59 415 DIČ: 202 172 82 58
059/11 Kancelárske potreby 26,64 € 4/2011 04.01.2011 05.04.2011 LUSILA s.r.o.
Slavkovská 708
060 01 Kežmarok
IČO: 364 85 608 DIČ: 202 002 21 69
060/11 Telefón a DSL internet Hrad 77,56 € 1010712601 05.04.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
061/11 Knihy – Kežmarský hrad a Región Spiš 335,32 € komis 08.04.2011 Ing. Mária Bobáková BAMBOW
Inovecká 2826/2
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 330 58 563 DIČ: 102 355 47 52
062/11 Právne služby 66,38 € 28.02.2003 08.04.2011 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
063/11 Fax Hrad 14,57 € 1173978673 08.04.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
064/11 Telefón AL11 15,24 € 1173978670 08.04.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
065/11 VUCNet 131,45 € 117037390x 08.04.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
066/11 Telefón HN55 15,68 € 1173978671 08.04.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
20110405 Ochrana objektov 24,50 € PZSR – Múzeum v Kežmarku
04/0026/2000
05.04.2011 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7, 080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené:
plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom
Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
067/11 Elektrina Hrad 2011.03 2 016,48 € 5100317724 11.04.2011 Východoslovenská Energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
068/11 Servisné práce od 1.4. do 30.6.2011 387,14 € 283-2007/S/OvZP 11.04.2011 Asseco Solutions,a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
20110407 Vyúčtovanie poistného – poistenie majetku a zodpovednosti za škodu. 63,80 € 411012314 07.04.2011 Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava IČO: 001 51 700 DIČ: 202 037 48 62
Mesiac APRÍL 2011 4 680,43 € NÁKLADY (platené prevodom) 0,00 € PRÍJMY (len faktúrované)
076/11 Telefón DSL hrad 2011.05 76,49 € 1010712601 06.05.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
069/11 Dielenský spotrebný materiál. 6,00 € 01/2011 04.01.11 06.05.2011 KOVOSPOL KK s.r.o.
Hviezdoslavova 4
060 01 Kežmarok
IČO: 364 77 451 DIČ: 202 002 20 24
070/11 Elektrina ostatné objekty HN55, AL11, Bašta za 2011.03 – 2011.05 1 004,00 € 5100317724 06.05.2011 Východoslovenská Energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
071/11 Prenájom rohoží a pranie 28,36 € 006674 06.05.2011 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
072/11 Tlač propagačných skladačiek 99,99 € 12/2011 27.04.2011 06.05.2011 Marek Kollár – RICON
Kišovce 495
059 12 Hôrka
IČO: 372 39 945 DIČ: 104 504 12 72
073/11 Mobilné telefóny obdobie 20.4. - 19.5.2011 119,06 € 0078393501 06.05.2011 Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 356 97 270 DIČ: 202 031 05 78
074/11 Vizitky Múzeum v Kežmarku 25000ks 249,60 € 11/2011 14.04.2011 06.05.2011 Jaroslav Šleboda – JADRO
Severná 1421/2
060 01 Kežmarok
IČO: 407 19 821 DIČ: 104 548 94 67
075/11 Kancelárske potreby 41,38 € 4/2011 04.01.2011 06.05.2011 LUSILA s.r.o.
Slavkovská 708
060 01 Kežmarok
IČO: 364 85 608 DIČ: 202 002 21 69
077/11 RWE plyn 2011.05 72,00 € 5200000090 06.05.2011 RWE Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
V2012/02 Vstupné pre skupinu 20 osôb 7.5.2011 o 10:00 40,00 € tel. objednávka 10.05.2011 CK ATIS
Fugnerova 7
79211 Bruntál
Česká republika
IČO: 253 51 117 DIČ: CZ253 511 17
085/11 Koberec dĺžky 16,5m a obšívanie do expozície obrazáreň 233,42 € 19/2011 11.05.2011 11.05.2011 Jaroslav Hozza – Bratex
Obrancov mieru 1513/11
060 01 Kežmarok
IČO: 372 40 331 DIČ:102 072 18 01
086/11 Plexisklá do expozície obrazáreň 133,00 € 18/2011 10.05.2011 11.05.2011 Peter Pisoň – Sklenárstvo
Kostolné námestie 3470/10A
060 01 Kežmarok
IČO: 346 29 394 DIČ: 102 668 26 02
078/11 Telefón HN55 16,04 € 1173978671 11.05.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
079/11 Fax Hrad 14,48 € 1173978673 11.05.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
080/11 Telefón AL11 14,75 € 1173978670 11.05.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
081/11 Elektrina Hrad 2011.04 1 022,90 € 5100317724 11.05.2011 Východoslovenská Energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
20110506a Poistenie majetku 497,66 € 6351000462 06.05.2011 Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
IČO: 001 51 700 DIČ: 202 037 48 62
20110506b Ochrana objektov 24,50 € PZSR – Múzeum v Kežmarku
04/0026/2000
06.05.2011 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7, 080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené:
plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom
Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
082/11 Uskladnenie odpadov 3,05 € 08/2010 18.01.2011 11.05.2011 Obec Ľubica
Gen. Svobodu 248/127
059 71 Ľubica
IČO: 319 42 547 DIČ: 202 070 98 34
083/11 Právne služby 66,38 € 28.02.2003 11.05.2011 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
084/11 VUCNet 131,45 € 117037390x 11.05.2011 T-Com
087/11 Obalový materiál – bublinová fólia 27,90 € 20/2011 17.05.2011 17.05.2011 Štefan Kuffa Papierníctvo
Hlavné námestie 86
060 01 Kežmarok
IČO: 433 53 231 DIČ: 103 336 73 13
089/11 Občerstvenie k otvoreniu letnej turistickej sezóny 470,00 € 17/2011 10.05. 23.05.2011 Jarmila Sabadšáková - HOTEL ARGO
059 52 Veľká Lomnica
IČO: 338 80 336 DIČ: 102 072 11 85
088/11 Tlač plagátov 50ks 48,00 € 13/2011 27.04. 23.05.2011 DIA VEGA. s.r.o.
Šarišská 2122/6
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 361 71 948 DIČ: 202 003 27 51
090/11 Zapojenie el. prípojkypivnica SZ traktu hradu 363,00 € 5100317724 23.05.2011 Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 365 99 361 DIČ: 202 208 29 97
V2012/03 Záchranný výskum kostola sv. Ducha v Ľubici – zámer zníženia podlahy 800,00 € ZoD 03/2011 25.05.2011 Rímskokatolícka cirkev Farský úrad Ľubica
Povstalecká 47
059 71 Ľubica
IČO: 319 99 743 DIČ: 202 070 36 63
091/11 Zameranie archeologického výskumu Hradné námestie 41 Kežmarok 150,00 € 14/2011 06.05. 26.05.2011 Geodézia O.M., s.r.o.
Krátka 793/21
059 01 Spišská Belá
092/11 Zameranie archeologického výskumu kostol sv. Ducha Ľubica 530,00 € 15/2011 06.05. 26.05.2011 Geodézia O.M., s.r.o.
Krátka 793/21
059 01 Spišská Belá
Mesiac MÁJ 2011 5 443,41 € NÁKLADY (platené prevodom) 840,00 € PRÍJMY (len faktúrované)
093/11 Právne služby 66,38 € 28.02.2003 02.06.2011 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
094/11 Prenájom rohoží a pranie 33,92 € 006674 02.06.2011 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
095/11 Servis – kopírka Canon IR2016J 24,00 € 21/2011 23.05.2011 02.06.2011 FaxCopy a.s.
Domkárska 15
821 05 Bratislava
IČO: 357 29 040 DIČ: 202 021 20 70
096/11 Dielenský spotrebný materiál. 26,45 € 01/2011 04.01.11 02.06.2011 KOVOSPOL KK s.r.o.
Hviezdoslavova 4
060 01 Kežmarok
IČO: 364 77 451 DIČ: 202 002 20 24
097/11 Mobilné telefóny obdobie 20.5. - 19.6.2011 124,20 € 0078393501 02.06.2011 Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 356 97 270 DIČ: 202 031 05 78
098/11 Oprava akumulačných pecí v administratívnej časti hradu 834,93 € 2011053 02.06.2011 ELEX TURCER
Kukučínova 22
060 01 Kežmarok
IČO: 107 20 766 DIČ: 102 072 11 52
099/11 Oprava akumulačných pecí v hrade a osvetlenia exp. Veteránov 491,01 € 2011054 02.06.2011 ELEX TURCER
Kukučínova 22
060 01 Kežmarok
IČO: 107 20 766 DIČ: 102 072 11 52
100/11 Oprava akumulačných pecí vo výstavnej sieni AL11 247,89 € 2011055 02.06.2011 ELEX TURCER
Kukučínova 22
060 01 Kežmarok
IČO: 107 20 766 DIČ: 102 072 11 52
101/11 Oprava elektroinštalácie pivnica SZ trakt a kaplnka 239,28 € 2011056 02.06.2011 ELEX TURCER
Kukučínova 22
060 01 Kežmarok
IČO: 107 20 766 DIČ: 102 072 11 52
102/11 Dendrochronologický výskum z lokality Spišský Štvrtok – Pod Šibeničnou horou 550,00 € Zmluva B 4 02.06.2011 Peter Barta CHRONOMETRY CONSULTING
Jura Hronca 23
841 02 Bratislava
IČO: 437 48 503 DIČ: 107 760 17 23
103/11 Dendrochronologický výskum z lokality Spišský Štvrtok – Pod Šibeničnou horou 350,00 € Zmluva B 4 02.06.2011 Peter Barta CHRONOMETRY CONSULTING
Jura Hronca 23
841 02 Bratislava
IČO: 437 48 503 DIČ: 107 760 17 23
104/11 Servisné práce 27,89 € 1910-99e 08.06.2011 Asseco Solutions,a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
105/11 Uloženie odpadov 7,79 € 8/2011 24.02.11 08.06.2011 Obec Ľubica
Gen. Svobodu 248/127
059 71 Ľubica
IČO: 319 42 547 DIČ: 202 070 98 34
106/11 Telefón AL11 15,34 € 1173978670 08.06.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
107/11 Fax Hrad 14,54 € 1173978673 08.06.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
108/11 Telefón HN55 15,78 € 1173978671 08.06.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
109/11 VUCNet 131,45 € 117037390x 08.06.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
110/11 Telefón DSL hrad 2011.06 80,72 € 1010712601 08.06.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
111/11 RWE plyn 2011.06 42,00 € 5200000090 08.06.2011 RWE Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
112/11 Pohľadnice, skladačkya kalendáre na predaj 199,10 € komis 20.06.2011 Xenia Roland Lipták
Ulica Letná 3478/9
058 01 Poprad
IČO: 377 51 417 DIČ: 102 072 75 32
113/11 Elektrina Hrad 2011.05 831,91 € 5100317724 20.06.2011 Východoslovenská Energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
20110608 Ochrana objektov 24,50 € PZSR – Múzeum v Kežmarku
04/0026/2000
08.06.2011 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7, 080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené:
plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom
Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
114/11 Tlač pozvánok 59,75 € 23/2011 30.05 20.06.2011 Tlačiareň Kežmarok GG sr.o.
Priekopa 1589/21
060 01 Kežmarok
IČO: 456 91 312 DIČ: 202 308 48 66
115/11 Zameranie archeologických sond Nová ulica č.3 Kežmarok 150,00 € 9/2011 17.03. 20.06.2011 Geodézia O.M., s.r.o.
Krátka 793/21
059 01 Spišská Belá
116/11 Bannerová plachta pre Festival múzeí 2011 45,72 € 24/2011 01.06. 20.06.2011 BEST MEDIA 08 s r.o
Na Letisko 57
058 01 Poprad
IČO: 439 67 388 DIČ: 202 254 53 60
117/11 Strieborná tabuľka Múzeum, polep textu na plexisklo v expouícii Obrazáreň 50,35 € 25/2011 01.06. 20.06.2011 BEST MEDIA 08 s r.o
Na Letisko 57
058 01 Poprad
IČO: 439 67 388 DIČ: 202 254 53 60
118/11 Zetony – Slovenske hrady a zamky 140,68 € telefonická 20.06.2011 27.06.2011 Mincovňa Kemnica, štátny podnik
Štefánikovo námestie 25/24
967 15 Kremnica
IČO: 000 10 448 DIČ: 202 045 34 79
V2012/04 Archeo. Výskum k vybudovaniu prípojky Kostolné nám. 18 Kežmarok 460,00 €
21.06.2011 SPP -distrib.cia,a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
IČO: 359 10 739 DIČ: 202 193 11 09
119/11 Kotlíkový guláš – Festival slovenských múzeí 2011 400,00 € 26/2011 18.06.11 27.06.2011 Hotelová akadémia Otta Brucknera
MUDr Alexandra 29
060 01 Kežmarok
IČO: 001 62 175 DIČ: 202 070 97 13
120/11 Prenájom rohoží a pranie 26,04 € 006674 27.06.2011 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
121/11 Vodné stočné pivnica SZ trakt 13,75 € 6-24560-0 27.06.2011 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
122/11 Vodné stočné Administratíva 77,89 € 6-24660-0 27.06.2011 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
123/11 Vodné stočné Hrad 61,86 € 6-24580-0 27.06.2011 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
124/11 Kancelárske potreby 119,82 € 4/2011 04.01.2011 28.06.2011 LUSILA s.r.o.
Slavkovská 708
060 01 Kežmarok
IČO: 364 85 608 DIČ: 202 002 21 69
125/11 Mobilné telefóny obdobie 20.5. - 19.6.2011 113,52 € 0078393501 28.06.2011 Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 356 97 270 DIČ: 202 031 05 78
126/11 Ozvučenie nádvoria Festival slovenských múzeí 2011 72,00 € 27/2011 20.06.2011 29.06.2011 Ján Rusnačík – RYTMUS
Košická 2005/10
060 01 Kežmarok
IČO: 433 04 559 DIČ: 102 345 87 33
127/11 Suveníry na predaj 210,59 € komis 29.06.2011 Zdeněk Wolf
Poňavka 301/12
664 31 Lelekovice ČR
IČO: 687 13 240 DIČ: CZ640 929 08 00
V2012/05 Vstupné do hradu 29.6.2011 68,00 € obj. e-mailom 29.06.2011 TOWARZYSTWO OSWIATOWE
Janiny Woynarowskiej 1
32 500 CHRZANÓW
Polsko
IČO: 628 189 5290
128/11 Drogéria, farby, laky a príslušné náradie (obsahuje farby pre expozíciu Obrazáreň) 92,16 € 02/2011 30.06.2011 Bjalončík Pavol – Farby-Laky-Drogéria
Starý trh 6
060 01 Kežmarok
IČO: 352 158 95 DIČ: 102 072 19 66
Mesiac JÚN 2011 6 013,21 € NÁKLADY (platené prevodom) 528,00 € PRÍJMY (len faktúrované)
129/11 Dielenský spotrebný materiál. 77,45 € 01/2011 04.01.11 04.07.2011 KOVOSPOL KK s.r.o.
Hviezdoslavova 4
060 01 Kežmarok
IČO: 364 77 451 DIČ: 202 002 20 24
130/11 EPS – skúška II. štvrťrok 2011 94,22 € SZ0312/200811.12. 04.07.2011 Kelcom International s r.o.
Bajkalská 20
058 01 Poprad
IČO: 316 87 342 DIČ: 202 051 41 66
131/11 Vodné stočné AL11 11,45 € 6-21210-0 04.07.2011 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
132/11 Vodné stočné HN55 11,45 € 6-22250-0 04.07.2011 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
133/11 Stočné zrážková voda AL11 18,90 € 16-22250-0 04.07.2011 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
134/11 Stočné zrážková voda Hrad celý 463,62 € 16-24660-0 04.07.2011 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
135/11 Stočné zrážková voda HN55 91,16 € 16-21210-0 04.07.2011 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
137/11 Telefón HN55 16,36 € 1173978671 07.07.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
138/11 Fax Hrad 14,48 € 1173978673 07.07.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
139/11 Telefón AL11 15,60 € 1173978670 07.07.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
140/11 RWE plyn 2011.07 39,00 € 5200000090 07.07.2011 RWE Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
141/11 Telefón DSL hrad 2011.07 65,69 € 1010712601 07.07.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
142/11 VUCNet 131,45 € 117037390x 07.07.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
143/11 Stravné lístky v hodnote 3000€ 3 041,52 € 004996000001 07.07.2011 Le Cheque Dejeuner,s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 313 96 674 DIČ: 202 032 18 64
136/11 Pečivo pre účinkujúcich Festival slovenských múzeí 2011 69,72 € 28/2011 07.07.2011 Pekáreň GROS s r.o.
Kamenná baňa 1309
060 01 Kežmarok
IČO: 316 77 258 DIČ: 202 051 58 38
144/11 Technik PO a BOZP II.Q 2011 83,65 € MZ zo dňa24.04.2008 07.07.2011 LIVONEC s r.o.
Hraničná 13
058 01 Poprad
IČO: 317 30 671 DIČ: 202 051 52 66
145/11 Servisné práce za 2011.07 – 2011.09 387,14 € 283-2007/S/OvZP 10.07.2011 Asseco Solutions a.s.
20110704 Ochrana objektov 24,50 € PZSR – Múzeum v Kežmarku
04/0026/2000
04.07.2011 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7, 080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené:
plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom
Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
146/11 Elektrina Hrad 2011.06 503,32 € 5100317724 11.07.2011 Východoslovenská Energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
147/11 Stavebný materiál opravy fasád 106,43 €
11.07.2011 EVA Britaňáková – Stavebniny KB
Slavkovská 1931
060 01 Kežmarok
IČO: 338 78 528 DIČ: 107 103 46 02
148/11 Uloženie odpadov 7,45 € 8/2011 24.02.11 11.07.2011 Obec Ľubica
Gen. Svobodu 248/127
059 71 Ľubica
IČO: 319 42 547 DIČ: 202 070 98 34
V2012/06 Organizácia Festival slovenských múzeí 2011 798,10 € Zápisnica 24.5.2011 11.07.2011 Zväz múzeí Slovenska
Kapitulská 23
974 01 Banská Bystrica
IČO: 420 13 143 DIČ: 202 112 18 61
150/11 Právne služby 66,38 € MZ28.2.2003 14.07.2011 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
149/11 Polohopisné a výškopisné zameranie kaštieľa – Záborské 70,00 € 30/2011 06.07.11 14.07.2011 Jozef Pavuk GEO-PRAC
Českej Lipy 7
085 01 Bardejov 1
IČO: 371 17 769 DIČ: 102 237 13 83
V2012/07 Prenájom nádvoria festival EĽRO 2011 106,00 € 19/ELRO 04.07.2011 15.07.2011 Mestské kultúrne stredisko Kežmarok
Starý trh 46
06001 Kežmarok
IČO: 352 179 DIČ: 202 069 74 15
151/11 Elektro inštalačný materiál 71,00 € 03/2011 04.01.2011 18.07.2011 Elektro Andrej Varga
Petržalská 11
060 01 Kežmarok
IČO: 171 21 434 DIČ: 102 073 21 30
152/11 Propagačné materiály – Rozprávka Krvavé dejiny 347,39 € 29/2011 01.07. 18.07.2011 Tlačiareň Kežmarok GG sr.o.
Priekopa 1589/21
060 01 Kežmarok
IČO: 456 91 312 DIČ: 202 308 48 66
V2012/08 Vykonanie archeologického prieskumu na území stavby „Splašková kanalizácia II. etapa ČOV Lendak“ 594,00 € ZoD 10.2.2010 19.07.2011 Obec Lendak
Kostolná 194/14
05907 Lendak
IČO: 003 26 321 DIČ: 202 069 72 06
153/11 Prenájom rohoží a pranie 28,36 € 006674 01.08.2011 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
20110722 Poistenie majetku 497,66 € 6351000462 22.07.2011 Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
IČO: 001 51 700 DIČ: 202 037 48 62
Mesiac JÚL 2011 6 355,35 € NÁKLADY (platené prevodom) 1 498,10 € PRÍJMY (len faktúrované)
154/11 Mobilné telefóny obdobie 20.7. - 19.8.2011 132,96 € 0078393501 01.08.2011 Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 356 97 270 DIČ: 202 031 05 78
155/11 Elektrina ostatné objekty HN55, AL11, Bašta za 2011.06 – 2011.09 940,00 € 5100317724 01.08.2011 Východoslovenská Energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
156/11 Elektrina pivnica SZ trakt hradu 200,00 € 5100317724 01.08.2011 Východoslovenská Energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
157/11 Poradca 2012 28,40 € stála spišiaková 01.08.2011 Poradca s r.o
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
IČO: 363 71 271 DIČ: 202 010 22 93
158/11 Dielenský spotrebný materiál. 49,69 € 01/2011 04.01.11 05.08.2011 KOVOSPOL KK s.r.o.
Hviezdoslavova 4
060 01 Kežmarok
IČO: 364 77 451 DIČ: 202 002 20 24
159/11 Turistické známky Kežmarský hrad 123,60 € zo dňa 24.07.2011 05.08.2011 Ernest Rusnák, Ing.
Kováčova vila 798/2
054 01 Levoča
IČO: 348 04 889 DIČ: 102 068 05 18
160/11 Zetony – Slovenske hrady a zamky 140,68 € ZAM17048 05.08.2011 Mincovňa Kremnica štátny podnik
Štefánikovo námestie 25/24
967 15 Kremnica
IČO: 000 10 448 DIČ: 202 045 34 79
161/11 RWE plyn 2011.08 38,00 € 5200000090 05.08.2011 RWE Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
20110801b Účastnícky poplatok súHRADnice pre dve osoby 30,00 €
01.08.2011 SNM – Spišské múzeum v Levoči
Námestie Majstra Pavla č.40
054 01 Levoča
162/11 Telefón DSL hrad 2011.08 54,00 € 1010712601 05.08.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
163/11 Fax Hrad 14,48 € 1173978673 09.08.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
164/11 Telefón AL11 15,78 € 1173978670 09.08.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
165/11 Telefón HN55 16,01 € 1173978671 09.08.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
166/11 Uloženie odpadov 4,06 € 8/2011 24.02.11 09.08.2011 Obec Ľubica
Gen. Svobodu 248/127
059 71 Ľubica
IČO: 319 42 547 DIČ: 202 070 98 34
167/11 Elektrina Hrad 2011.07 707,99 € 5100317724 09.08.2011 Východoslovenská Energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
168/11 Stavebný materiál opravy fasád 70,32 € 05/2011 04.01.2011 09.08.2011 EVA Britaňáková – Stavebniny KB
Slavkovská 1931
060 01 Kežmarok
IČO: 338 78 528 DIČ: 107 103 46 02
169/11 VUCNet 131,45 € 117037390x 09.08.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
V2012/09 Archeo. Výskum Hradné nám. 41 Kežmarok 170,00 € obj z 5.4.2011 15.08.2011 Branislav Janči, Kežmarok
173/11 Elektro inštalačný materiál 54,00 € 3/2011 04.01.11 24.08.2011 Elektro Andrej Varga
Petržalská 11
060 01 Kežmarok
IČO: 171 21 434 DIČ: 102 073 21 30
174/11 Rezivo pre výrobu dverí na stánkoch v nádvorí hradu 277,15 €
24.08.2011 MK-INTERIER s r.o.
Michalská 92
060 01 Kežmarok
IČO: 364 91 039 DIČ: 202 179 67 22
175/11 Predplatné Poradca 2012 28,40 € stála( spišiaková) 24.08.2011 Poradca s r.o
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
IČO: 363 71 271 DIČ: 202 010 22 93
170/11 Finančný spravodajca ročník 2012 19,98 € stála 24.08.2011 Poradca podnikateľa spol s r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
IČO: 315 92 503 DIČ: 202 044 91 89
171/11 Právne služby 66,38 € 28.02.2003 24.08.2011 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
20110801 Ochrana objektov 24,50 € PZSR – Múzeum v Kežmarku
04/0026/2000
01.08.2011 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7, 080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené:
plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom
Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
172/11 Prenájom rohoží a pranie 33,92 € 006674 24.08.2011 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
V2012/10 Elektrická energia – House Party 2011 30,83 € 3/2011 04.01.11 31.08.2011 Vojtech Novanský
Martina Lányiho 1372/25
06001 Kežmarok
IČO: 442 46 366 DIČ: 104 983 76 57
V2012/11 Prehliadka hradu 27.8.2011 o 10:00 63,00 € zo dňa 24.08.2011 31.08.2011 E-TRAVEL.SK
Námestie sv. Floriána 25
013 03 Varín
IČO: 364 26 067 DIČ: 202 194 71 80
Mesiac AUGUST 2011 3 201,75 € NÁKLADY (platené prevodom) 263,83 € PRÍJMY (len faktúrované)
176/11 Mobilné telefóny obdobie 20.8. - 19.9.2011 122,68 € 0078393501 07.09.2011 Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 356 97 270 DIČ: 202 031 05 78
177/11 Právne služby 66,38 € 28.02.2003 07.09.2011 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
178/11 Dielenský a inštalatérsky spotrebný materiál. 278,30 € 01/2011 04.01.11 07.09.2011 KOVOSPOL KK s.r.o.
Hviezdoslavova 4
060 01 Kežmarok
IČO: 364 77 451 DIČ: 202 002 20 24
179/11 Telefón HN55 16,62 € 1173978671 07.09.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
180/11 Fax Hrad 14,53 € 1173978673 07.09.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
181/11 Telefón AL11 14,95 € 1173978670 07.09.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
182/11 Telefón DSL hrad 2011.09 59,83 € 1010712601 07.09.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
183/11 VUCNet 131,45 € 117037390x 07.09.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
184/11 RWE plyn 2011.09 65,00 € 5200000090 07.09.2011 RWE Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
187/11 Uloženie odpadov 7,89 € 8/2011 24.02.11 12.09.2011 Obec Ľubica
Gen. Svobodu 248/127
059 71 Ľubica
IČO: 319 42 547 DIČ: 202 070 98 34
20110907 Ochrana objektov 24,50 € PZSR – Múzeum v Kežmarku
04/0026/2000
07.09.2011 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7, 080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené:
plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom
Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
185/11 Drogéria, farby, laky a príslušné náradie 177,19 € 02/2011 04.01.2011 12.09.2011 Bjalončík Pavol – Farby-Laky-Drogéria
Starý trh 6
060 01 Kežmarok
IČO: 352 158 95 DIČ: 102 072 19 66
186/11 Elektrina Hrad 2011.08 597,22 € 5100317724 12.09.2011 Východoslovenská Energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
191/11 Spracovanie posudku architektúry základových múrov k archeologického výskumu Kostol sv. Ducha, Ľubica 200,00 € 16/2011 09.05.11 14.09.2011 Ing. Miroslav Matejka - ARX projekt
J.G.Tajovského 1198/6
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 413 71 291 DIČ: 107 379 96 94
188/11 Stavebný materiál opravy fasád 36,67 € 05/2011 04.01.2011 14.09.2011 EVA Britaňáková – Stavebniny KB
Slavkovská 1931
060 01 Kežmarok
IČO: 338 78 528 DIČ: 107 103 46 02
189/11 Servisné práce 27,90 €
14.09.2011 Asseco Solutions,a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
190/11 Káblové mikrofóny 141,00 € 33/2011 05.09. 14.09.2011 Ján Rusnačík – RYTMUS
Košická 2005/10
060 01 Kežmarok
IČO: 433 04 559 DIČ: 102 345 87 33
V2012/12 Prenájom nádvoria koncert Čechomor 270,00 €
16.09.2011 Bell Canto umelecká agentúra
Jarná 11
058 01 Poprad
IČO: 371 10 098 DIČ: 102 284 10 94
V2012/13 Prehliadka hradu 126,00 € 200771890/2011 20.09.2011 Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
193/11 Opravy na vozidle Fiat Stilo 694,70 € 34/2011 21.09.2011 CHEDOS a.s.
Štúrova 101
059 21 Svit
IČO: 316 77 339 DIČ: 202 051 67 95
194/11 Vodné stočné AL11 9,17 € 6-22250-0 21.09.2011 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
195/11 Vodné stočné Administratíva 71,02 € 6-24660-0 21.09.2011 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
196/11 Vodné stočné Hrad 155,80 € 6-24560-0 21.09.2011 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
197/11 Vodné stočné HN55 16,04 € 6-21210-0 21.09.2011 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
198/11 Prenájom rohoží a pranie 26,04 € 006674 21.09.2011 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
199/11 Verejná správa ročník 2011 54,80 € stála( obertová) 21.09.2011 Poradca s r.o
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
IČO: 363 71 271 DIČ: 202 010 22 93
192/11 Noc na hrade 31.8.2011, organizácia, výroba a scénografické riešenie 340,00 € 32/2011 22.08. 21.09.2011 exTeatro
Kruhová 117
059 71 Ľubica
IČO: 379 46 366
200/11 Fiat Stilo oprava a nastavenie pruženia 181,42 € 34/2011 14.09.2011 28.09.2011 CHEDOS a.s.
Štúrova 101
059 21 Svit
IČO: 316 77 339 DIČ: 202 051 67 95
201/11 Účtovníctvo ROPO a obcí predplatné 61,92 € stála 28.09.2011 IURA EDTITION s r.o.
Oravská 17
821 09 Bratislava 2
IČO: 313 48 262 DIČ: 202 030 09 64
202/11 Vysávač ETA 0467 profi 149,00 € 35/2011 23.09.2011 28.09.2011 ATAC a.v. Jaroslav Dluhý
Hviezdoslavova 6
060 01 Kežmarok
IČO: 171 13 776 DIČ: 102 073 23 17
203/11 Mobilné telefóny obdobie 20.9. - 19.10.2011 109,47 € 0078393501 28.09.2011 Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 356 97 270 DIČ: 202 031 05 78
Mesiac SEPTEMBER 2011 3 851,49 € NÁKLADY (platené prevodom) 396,00 € PRÍJMY (len faktúrované)
204/11 EPS – skúška III. štvrťrok 2011 95,42 € SZ0312/200811.12. 07.10.2011 Kelcom International s r.o.
Bajkalská 20
058 01 Poprad
IČO: 316 87 342 DIČ: 202 051 41 66
210/11 Stočné zrážková voda HN55 92,28 € 16-21210-0 07.10.2011 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
211/11 Telefón AL11 14,78 € 1173978670 07.10.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
205/11 Publikácie Ľudový odev na Spiši 66,50 € komis 07.10.2011 Múzeum Spiša
Letná 50
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 312 97 927 DIČ: 202 143 27 98
206/11 Dielenský a inštalatérsky spotrebný materiál. 58,06 € 01/2011 04.01.11 07.10.2011 KOVOSPOL KK s.r.o.
Hviezdoslavova 4
060 01 Kežmarok
IČO: 364 77 451 DIČ: 202 002 20 24
207/11 Technik PO a BOZP III.Q 2011 83,65 € MZ zo dňa24.04.2008 07.10.2011 LIVONEC s r.o.
Hraničná 13
058 01 Poprad
IČO: 317 30 671 DIČ: 202 051 52 66
212/11 Fax Hrad 14,48 € 1173978673 07.10.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
213/11 Telefón HN55 15,76 € 1173978671 07.10.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
208/11 Stočné zrážková voda AL11 18,90 € 16-22250-0 07.10.2011 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
209/11 Stočné zrážková voda Hrad celý 469,18 € 16-24660-0 07.10.2011 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
214/11 Telefón DSL hrad 2011.10 59,17 € 1010712601 07.10.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
215/11 VUCNet 131,45 € 117037390x 07.10.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
216/11 Servis SPIN 387,14 € 283-2007/S/OvZP 07.10.2011 Asseco Solutions,a.s.
217/11 Suveníry na predaj – denár plakety 72,00 € komis 07.10.2011 Beluš Ladislav
Májová 14
053 04 Spišské Podhradie
IČO: 431 98 554 DIČ: 102 407 85 06
218/11 RWE plyn 2011.10 270,00 € 5200000090 07.10.2011 RWE
219/11 Toner pre tlačiaren HP 1300 kancelársky papier 57,55 € 36/2011 03.10.2011 07.10.2011 FaxCopy a.s.
Domkárska 15
821 05 Bratislava
IČO: 357 29 040 DIČ: 202 021 20 70
220/11 Prenájom oplotenia – reklama pri parkovisku 25,00 € nájomná zmluva 2011 07.10.2011 Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1/1
060 01 Kežmarok
IČO: 326 283 DIČ: 202 069 71 84
221/11 Elektrina Hrad 2011.09 518,06 € 5100317724 20.10.2011 Východoslovenská Energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
20111007a Ochrana objektov 24,56 € PZSR – Múzeum v Kežmarku
04/0026/2000
07.10.2011 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7, 080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené:
plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom
Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
V2012/14 Prehliadka hradu 14.10.2011 10:00 60,00 € 04/0026/2000 17.10.2011 CK ATIS
Fugnerova 7
79211 Bruntál
Česká republika
IČO: 253 51 117 DIČ: CZ253 511 17
222/11 Právne služby 66,38 € 28.02.2003 20.10.2011 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
223/11 Stratné lístky v hodnote 1800 € 1 828,20 € 1999 20.10.2011 Le Cheque Dejeuner,s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 313 96 674 DIČ: 202 032 18 64
224/11 Oprava náhredného zdroja EPS 46,25 € SZ0312/200811.12. 20.10.2011 Kelcom International s r.o.
Bajkalská 20
058 01 Poprad
IČO: 316 87 342 DIČ: 202 051 41 66
225/11 Žetóny hrady štyri druhy 140,68 € telefonická 11.10.2011 20.10.2011 Mincovňa Kemnica, štátny podnik
Štefánikovo námestie 25/24
967 15 Kremnica
IČO: 000 10 448 DIČ: 202 045 34 79
201110220a Poistenie majetku pre prípad poškodenia, krádežou a živelnou udalosťou 498,20 € 6351000462 20.10.2011 Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
IČO: 001 51 700 DIČ: 202 037 48 62
226/11 Prenájom rohoží a pranie 28,36 € 006674 20.10.2011 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
227/11 Suveníry na predaj 326,23 € komis 20.10.2011 International Exclisive Tobacco Piešťany, s.r.o.
Dominika Tatarku 29 53
921 01 Piešťany
IČO: 362 69 239 DIČ: 202 197 46 47
Mesiac OKTÓBER 2011 5 408,24 € NÁKLADY (platené prevodom) 60,00 € PRÍJMY (len faktúrované)
V2012/15 Archeo. Výskum obnova prípojok Starý trh, Nižná Brána, Nad Traťou, Trhovište 960,00 € 1100014054/13.04.2011 03.11.2011 SPP -distribúcia,a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
IČO: 359 10 739 DIČ: 202 193 11 09
229/11 Suveníry na predaj – Magnetky 58,80 € komis 07.11.2011 EXBYDO – Ing. Milan Gic
Rozkvet 2076/15-49
017 01 Považská Bystrica
IČO: 178 47 885 DIČ: 102 051 13 38
230/11 Elektro inštalačný materiál 73,15 € 03/2011 04.01.2011 07.11.2011 Elektro Andrej Varga
Petržalská 11
060 01 Kežmarok
IČO: 171 21 434 DIČ: 102 073 21 30
231/11 Dielenský a inštalatérsky spotrebný materiál. 76,83 € 01/2011 04.01.11 07.11.2011 KOVOSPOL KK s.r.o.
Hviezdoslavova 4
060 01 Kežmarok
IČO: 364 77 451 DIČ: 202 002 20 24
232/11 Elektrina ostatné objekty HN55, AL11, Bašta za 2011.09 – 2011.11 940,00 € 5100317724 07.11.2011 Východoslovenská Energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
233/11 Elektrina pivnica SZ trakt hradu za 2011.09 – 2011.11 200,00 € 5100317724 07.11.2011 Východoslovenská Energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
228/11 Mobilné telefóny obdobie 20.10. - 19.11.2011 120,70 € 0078393501 07.11.2011 Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 356 97 270 DIČ: 202 031 05 78
235/11 Príprava vozidla Škoda Favorit na emisnú kontrolu a vykonanie emisnej kontroly 50,00 € 37/201117.10.2011 10.11.2011 Mini auto servis – Ondáš Jaroslav
Trhovište 888/1
060 01 Kežmarok
IČO: 312 35 271 DIČ: 102 331 79 00
236/11 Telefón AL11 15,08 € 1173978670 10.11.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
237/11 Telefón HN55 15,86 € 1173978671 10.11.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
238/11 Fax Hrad 14,63 € 1173978673 10.11.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
239/11 Právne služby 66,38 € 28.02.2003 11.11.2011 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
240/11 Revízia plynovej kotolne 245,81 € 38/201120.10.2011 11.11.2011 Juraj Berenteš – PLYNOSERVIS
SNP č. 4
059 86 Nová Lesná
IČO: 14342758 DIČ: 1020734858
241/11 Elektrina Hrad 2011.10 722,77 € 5100317724 11.11.2011 Východoslovenská Energetika
242/11 VUCNet 131,45 € 117037390x 11.11.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
243/11 Telefón DSL hrad 2011.10 52,45 € 1010712601 11.11.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
244/11 RWE plyn 2011.11 634,00 € 5200000090 11.11.2011 RWE Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
234/11 Prenájom rohoží a pranie 33,92 € 006674 11.11.2011 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
V2011/16 Archeo. Výskum kostol sv. Ducha Lubica – zníženie podlahy 780,00 € ZoD 03/2011 23.11.2011 Rímskokatolícka cirkev Farský úrad Ľubica
Povstalecká 47
059 71 Ľubica
IČO: 319 99 743 DIČ: 202 070 36 63
245/11 Farebné tonery pre HP2550L kancelársky papier 511,20 € 41/2011 25.11 30.11.2011 FaxCopy a.s.
Domkárska 15
821 05 Bratislava
IČO: 357 29 040 DIČ: 202 021 20 70
246/11 Úplet Talia, Gabardén streč – dekorácia vitrín k výstavám 53,30 € 40/2011 16.11. 30.11.2011 Barger Milan Metrový textil
Mlynská 43
059 35 Gerlachov
IČO 142 81 082 DIČ:102 073 38 13
247/11 Mobilné telefóny obdobie 20.11. - 19.12.2011 110,09 € 0078393501 30.11.2011 Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 356 97 270 DIČ: 202 031 05 78
248/11 Oprava výfuku 54,20 € 42/2011 29.11.2011 30.11.2011 Mini Auto servis – Ondáš Jaroslav
Trhovište 888/1
060 01 Kežmarok
IČO: 312 35 271 DIČ: 102 331 79 00
249/11 Farby, laky, drogéria 77,24 € 02/2011 04.01.2011 30.11.2011 Bjalončík Pavol – Farby-Laky-Drogéria
Starý trh 6
060 01 Kežmarok
IČO: 352 158 95 DIČ: 102 072 19 66
20111128a Zákonné poistenie Favorit 76,08 €
28.11.2011 Komunálna poisťovňa a.s.
ViennaInsurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1
IČO: 315 95 545 DIČ: 202 109 70 89
250/11 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 474,60 € stála zmluva 02.12.2011 Gardošová Iveta,Gardoš-S
Hradné námestie 28
060 01 Kežmarok
IČO: 352 16 417 DIČ: 102 072 25 38
20111129a Zákonné poistenie Prívesný vozík 18,26 €
29.11.2011 Komunálna poisťovňa a.s.
ViennaInsurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1
IČO: 315 95 545 DIČ: 202 109 70 89
Mesiac NOVEMBER 2011 4 826,80 € NÁKLADY (platené prevodom) 1 740,00 € PRÍJMY (len faktúrované)
251/11 Predplatné – Podtatranský Korzár SME týždenník 192,00 € 320490 02.12.2011 PETIT Press a.s.
Lazaretská 12
814 64 Bratislava
IČO: 357 90 253 DIČ: 202 027 87 66
253/11 Aktualizácia stránky v katalógu MUZEUM.sk 84,00 € 2009/MvKK/01.10.2009 02.12.2011 DECUS s.r.o.
Baničova 17
010 15 Žilina
IČO: 31604447 DIČ: 2020446054
252/11 Servisné práce 181,64 € W37781227 02.12.2011 Asseco Solutions,a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
254/11 Elektrina Hrad 2011.11 1 346,77 € 5100317724 08.12.2011 Východoslovenská Energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
255/11 Fax Hrad 14,48 € 1173978673 08.12.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
256/11 Telefón AL11 14,84 € 1173978670 08.12.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
257/11 Telefón HN55 16,61 € 1173978671 08.12.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
258/11 Telefón DSL hrad 2011.11 59,09 € 1010712601 08.12.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
259/11 VUCNet 131,45 € 117037390x 08.12.2011 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
260/11 Damašek Oáza – dekorácie do vitrín 125,00 € 49/2011 07.12. 08.12.2011 Barger Milan Metrový textil
Mlynská 43
059 35 Gerlachov
IČO 142 81 082 DIČ:102 073 38 13
261/11 Turistické známky Kežmarský hrad 123,60 € telefonická 05.12.2011 08.12.2011 Ernest Rusnák, Ing.
Kováčova vila 798/2
054 01 Levoča
IČO: 348 04 889 DIČ: 102 068 05 18
20111205a Poistenie majetku a zodpovednosti 82,98 € 1400058970 05.12.2011 Uniqa poisťovňa a.s.
Lazaetská 15
820 07 Bratislava 27
IČO: 006 53 501 DIČ: 202 109 62 42
262/11 RWE plyn 2011.12 881,00 € 5200000090 08.12.2011 RWE Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
20111202 Ochrana objektov 24,56 € PZSR – Múzeum v Kežmarku
04/0026/2000
02.12.2011 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7, 080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené:
plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom
Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
263/11 Dendrochronologický výskum z lokality Spišský Štvrtok – Pod Šibeničnou horou 500,00 € ZoD zo dňa 11.04.11 08.12.2011 Peter Barta CHRONOMETRY CONSULTING
Jura Hronca 23
841 02 Bratislava
IČO: 437 48 503 DIČ: 107 760 17 23
264/11 Pamiatky a múzeá, Zvesti MS a MKSR 15,28 € 97004 08.12.2011 Slovenská pošta – Stredisko predplatného tlače v BB
Uzbecká 4
820 14 Bratislava
265/11 Podtatranské noviny 20,40 € 233317 08.12.2011 Slovenská pošta – Stredisko predplatného tlače v BB
Uzbecká 4
820 14 Bratislava
V2012/17 Archeo. Výskum Kostol sv. Kataríny – realizácia plynovej prípojky 80,00 € 90/2011 z 11.11.2011 08.12.2011 Rímskokatolícka cirkev Farský úrad Slovenská Ves
Slovenská Ves 415
059 02 Slovenská Ves
IČO: 319 99 816 DIČ: 202 070 36 85
V2011/18 Archeo. Výskum - IBV Slnecn. raj,
SO 01-09 na pozemkoch v. k..
Bobrovec-Škorupovo
1 175,00 € ZoD 17.10.2011 05.12.2011 Regionálny rozvoj Liptova s.r.o.
ul.1.mája 112
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 367 58 434 DIČ: 202 236 67 86
266/11 Brúsenie hobľovacích nožov a píl 19,40 € 44/201107.12.2011 09.12.2011 Kusing Trade, s.r.o.
Hlavná 23/12
059 92 Huncovce
IČO: 448 16 758 DIČ: 202 295 88 61
267/11 Právne služby 66,38 € MZ28.2.2003 13.12.2011 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
268/11 Prenájom rohoží a pranie 26,04 € 006674 13.12.2011 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
269/11 Stravné lístky v hodnote 1200 € 1 221,00 € 004996000001 13.12.2011 Le Cheque Dejeuner,s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 313 96 674 DIČ: 202 032 18 64
20111208a Havarijná poistka Fiat Stilo 368,92 € 5003111227 07.12.2011 Komunálna poisťovňa a.s.
ViennaInsurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1
IČO: 315 95 545 DIČ: 202 109 70 89
270/11 Skener Canon Lide 110, Multifunkčné zariadenie Xerox Phaser 3100MFP 263,24 € 43/2011 05122011 13.12.2011 JURsat COMPUTERS – Ladislav Jurdík
Mučeníkov 1
060 01 Kežmarok
IČO: 119 48 124 DIČ: 102 072 13 72
271/11 Webhosting a doména kezmarok.com 35,70 € stála zmluva 13.12.2011 Websupport, s.r.o.
Staré grunty 12
841 04 Bratislava
IČO: 364 21 928 DIČ: 202 186 92 34
272/11 Predplatné mesačníka VS2012 57,60 € stála( obertová) 13.12.2011 Poradca s r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
IČO: 363 71 271 DIČ: 202 010 22 93
273/11 Technik PO a BOZP IV.Q 2011 83,65 € MZ zo dňa24.04.2008 13.12.2011 LiVONEC s r.o.
Hraničná 13
058 01 Poprad
IČO: 317 30 671 DIČ: 202 051 52 66
274/11 Výmena poškodeného tachometra Škoda Favorit 119,38 € 47/2011 09.12. 13.12.2011 Mini auto servis – Ondáš Jaroslav
Trhovište 888/1
060 01 Kežmarok
IČO: 312 35 271 DIČ: 102 331 79 00
V2011/20 Vstupné do hradu pre hostí hotela Hviezdoslav za 2011.11 67,50 € ZoS 2/2011 31.10.2011 13.12.2011 Samtreid,s.r.o.Hotel Hviezdoslav
Hlavné námestie 95
060 01 Kežmarok
IČO: 364 50 197 DIČ: 202 000 03 56
283/11 NotebookASUS K53SC, klávesnica, monitor 19“, externý HDD, myš 740,50 € 66950 19.12.2011 Qcomp s r.o.
Myslavská 134
040 16 Košice
IČO: 365 69 127 DIČ: 202 005 54 11
275/11 Vodné stočné AL11 11,45 € 6-22250-0 19.12.2011 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
276/11 Vodné stočné HN55 105,38 € 6-21210-0 19.12.2011 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
277/11 Kancelárske potreby 194,70 € 04/2011 04.01.2011 19.12.2011 LUSILA s.r.o.
Slavkovská 708
060 01 Kežmarok
IČO: 364 85 608 DIČ: 202 002 21 69
278/11 Suveníry na predaj Leporelo pohľadnice 92,40 € 39/2011 19.12.2011 Jaroslav Šleboda – JADRO
Severná 1421/2
060 01 Kežmarok
IČO: 407 19 821 DIČ: 104 548 94 67
279/11 Suveníry na predaj Pohľadnica ilustrovaná mapa Tatier 144,00 € 39/2011 14.11. 19.12.2011 Jaroslav Šleboda – JADRO
Severná 1421/2
060 01 Kežmarok
IČO: 407 19 821 DIČ: 104 548 94 67
280/11 Obnova a stavebné úpravyHrad
Kežmarok podľa bodu 6.2 zmluvy
11 618,00 € ZoD 07/2011 06.09. 19.12.2011 Ing.arch. Miloslavc Neumann – AIDI
Baštová 14A
060 01 Kežmarok
IČO: 324 04 093 DIČ: 102 324 81 05
281/11 Vodné stočné Hrad 80,18 € 6-24580-0 19.12.2011 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
282/11 Vodné stočné Administratíva 52,69 € 6-24660-0 19.12.2011 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
284/11 Diktafón SONY ICD-UX512B 76,75 € 48/2011 16.12 22.12.2011 JURsat COMPUTERS – Ladislav Jurdík
Mučeníkov 1
060 01 Kežmarok
IČO: 119 48 124 DIČ: 102 072 13 72
285/11 Atramentové kazety pre HP 5700 229,20 € telefonická 05.12.2011 22.12.2011 FaxCopy a.s.
Domkárska 15
821 05 Bratislava
IČO: 357 29 040 DIČ: 202 021 20 70
286/11 Elektro inštalačný materiál 259,90 € 03/2011 04.01.2011 22.12.2011 Elektro Andrej Varga
Petržalská 11
060 01 Kežmarok
IČO: 171 21 434 DIČ: 102 073 21 30
287/11 Farby, laky, drogéria 215,50 € 02/2011 04.01.2011 22.12.2011 Bjalončík Pavol – Farby-Laky-Drogéria
Starý trh 6
060 01 Kežmarok
IČO: 352 158 95 DIČ: 102 072 19 66
V2011/21 Archeo. Výskum – Nová ulica 3, Kežmarok 870,00 € ZoD 02/2011 14.03.2011 23.12.2011 CRAFT s.r.o.
Pod tratou 9
06001 Kežmarok
IČO: 447 48 469 DIČ: 202 282 84 12
288/11 Funkčné skúšky EZS Hrad, AL11, HN55, Bašta a ročná skúška EPS 778,51 € SZ0312/200811.12. 27.12.2011 Kelcom International s r.o.
Bajkalská 20
058 01 Poprad
IČO: 316 87 342 DIČ: 202 051 41 66
289/11 Sklené tabule pre výstavné panely 100x70cm 20ks a 51x61xm 20ks 540,00 € 50/2011 22122011 27.12.2011 Peter Pisoň – Sklenárstvo
Kostolné námestie 3470/10A
060 01 Kežmarok
IČO: 346 29 394 DIČ: 102 668 26 02
290/11 Výkresová skrinka formátu A1 286,80 € 46/2011 09.12. 28.12.2011 AJ Produkty a.s.
Galvaniho 7/B
820 16 Bratislava
IČO: 362 68 518 DIČ: 202 194 64 54
291/11 HDF dosky na výstavné panely 48,66 € 49/2011 21.12. 28.12.2011 CENTROGLOB – Kežmarok
Slavkovská 1786/65
060 01 Kežmarok
IČO: 367 61 249 DIČ: 202 235 88 88
20111228a Lekárenské pomôcky (zbierkové predmety nákup) 2,00 €
28.12.2011 Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
292/11 Právne služby 66,38 € 28.02.2003 28.12.2011 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
293/11 Revízie: Hrad – Vstupná veža, obdĺžniková veža, Kaplnka, Hlavná rozvodňa, SV trakt, Východná veža, osvetlenie nádvoria a javiska, AL11, HN55; Bleskozvody: HN55, AL11, Svtrakt s kaplnkou a Administratíva 2 479,15 € stála zmluva 29.12.2011 ELEX TURCER
Kukučínová 22
060 01 Kežmarok
IČO: 107 20 766 DIČ: 102 072 11 52
294/11 Mobilné telefóny obdobie 20.11. - 19.12.2011 110,19 € 0078393501 29.12.2011 Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 356 97 270 DIČ: 202 031 05 78
295/11 Dielenský a inštalatérsky spotrebný materiál. 157,00 € 01/2011 04.01.11 30.12.2011 KOVOSPOL KK s.r.o.
Hviezdoslavova 4
060 01 Kežmarok
IČO: 364 77 451 DIČ: 202 002 20 24
V2011/22 Vstupné do hradu 31.12.2011 10:00 182,00 € obj z 21.11.2011 31.12.2011 CK ATIS
Fugnerova 7
79211 Bruntál
Česká republika
IČO: 253 51 117 DIČ: CZ253 511 17
V2011/23 Vstupné do hradu pre hostí hotela Hviezdoslav za 2011.12 61,50 € ZoS 2/2011 31.10.2011 31.12.2011 Samtreid,s.r.o.Hotel Hviezdoslav
Hlavné námestie 95
060 01 Kežmarok
IČO: 364 50 197 DIČ: 202 000 03 56
Mesiac DECEMBER 2011 24 364,35 € NÁKLADY (platené prevodom) 2 436,00 € PRÍJMY (len faktúrované)
296/11 Stočné zrážková voda Hrad celý 469,18 € 16-24660-0 10.01.2012 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
298/11 Stočné zrážková voda AL11 18,90 € 16-22250-0 10.01.2012 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
297/11 Stočné zrážková voda HN55 92,28 € 16-21210-0 10.01.2012 Veolia – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
299/11 Telefón AL11 15,36 € 1173978670 10.01.2012 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
300/11 Telefón HN55 15,79 € 1173978671 10.01.2012 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
301/11 Fax Hrad 14,48 € 1173978673 10.01.2012 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
302/11 Telefón DSL hrad 2011.12 58,91 € 1010712601 10.01.2012 T-Com – Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
303/11 Prenájom rohoží a pranie 28,36 € 006674 10.01.2012 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
304/11 Elektrina Hrad 2011.12 2 000,33 € 5100317724 11.01.2012 Východoslovenská Energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
Mesiac JANUÁR 2012 NÁKLADY ROKA 2011 2 713,59 € NÁKLADY (platené prevodom) 0,00 € PRÍJMY (len faktúrované)