1 2 3

Plán podujatí a výstav na rok 2018

Tento plán podujatí je predbežný plán z januára 2018 na celý rok, dátumy podujatí a miesta konania sa počas roka môžu zmeniť.

Aktuálne podujatia nájdete v našom Kalendári podujatí.

Výstavná sieň múzea – ul. MUDr. Alexandra č. 11

1/ 1. január – 31. január :
Ing. Ján Zentko a jeho tvorba
Autorská výstava výtvarníka – amatéra.

2/ 7. február – 6. apríl:
Architekt Guido Hoepfner – tvorca tatranských grandhotelov
Výstava organizovaná pri príležitosti 150. výročia narodenia G.Hoepfnera.

3/ 10. apríl – 18. máj :
Výstava jubilantov
Výstava prác jubilujúcich autorov Klubu kežmarských výtvarníkov.

4/ 23. máj – 20. jún:
Výstava prác žiakov Základnej umeleckej školy v Kežmarku
Výstava prác žiakov ZUŠ ul. Petržalská v Kežmarku.

5/ 22. jún – 31. august:
Sviatok kultúry a vzájomnosti
Každoročné podujatie s medzinárodnou účasťou je venované kultúrnemu dedičstvu karpatských Nemcov. Začiatok podujatia je tradične vo výstavných priestoroch múzea, kedy je sprístupnená tematická výstava venovaná kultúre karpatských Nemcov.

6/ 12. september – 30. november:
100. výročie vzniku ČSR
Výstava pri príležitosti 100. výročia vzniku samostatnej ČSR v nadväznosti na udalosti v Kežmarku v rokoch 1918 – 1938.

7/ 4. december – 30. január 2019:
Časokrásny svet v obrazoch
Autorská výstava cestovateľa a fotografa – Miloša Greisela.

Výstavná sieň mesta Kežmarok:

1/ Júl – Výstava venovaná cechovým tradíciám v Kežmarku a inštalovaná pri príležitosti 28. ročníka medzinárodného festivalu Európske ľudové remeslo

Ďalšie podujatia organizované múzeom

1. Veľkonočné tvorivé dielne ( 12. - 23. marec)
Tradičné podujatie ( 12. ročník) pre žiakov základných škôl, ktoré je zamerané na oboznámenie sa so zvykmi a obyčajmi našich predkov v období veľkonočných sviatkov. Témou tvorivých dielní je výroba tradičných a vintage veľkonočných dekorácií najmä z prírodných materiálov. Hodina je rozdelená na dve časti – teoretickú, počas ktorej sa žiaci oboznámia s veľkonočnými zvykmi našich predkov a na praktickú, počas ktorej budú za pomoci lektoriek v príjemnom prostredí vyrábať tradičné veľkonočné ozdoby.

2. Krížová cesta na nádvorí hradu ( 30. marec)
Rímsko-katolícka cirkev - farnosť Kežmarok, tradične iniciuje Krížovú cestu na Kežmarskom hrade, aby tak priblížila udalosti na Kalvárii v netradičnom prostredí hradu. Toto sviatočné duchovné posolstvo je podané dramatizovanou formou textov, obohatené skladbami chrámového zboru.

3. Otvorenie letnej turistickej sezóny (6. máj)
Otvorenie letnej turistickej sezóny na Kežmarskom hrade bude spojené s bohatým kultúrnym programom, vystúpením šermiarskej skupiny, sokoliarov, rôznych folklórnych súborov, remeselnými tvorivými dielňami a so sprievodným programom pre deti.

4. Noc literatúry (16. máj)
Celoeurópske podujatia zamerané na prezentáciu súčasnej literárnej tvorby na
netradičných miestach.

5. Medzinárodný deň múzeí (18. máj)
Pre návštevníkov máme pripravený zaujímavý program, ktorý bude spojený s burzou starožitností na nádvorí hradu.

6. Rozprávky na hrade (28. máj – 31. máj)
Návštevníci hradu aj tento rok môžu zažiť rozprávkový príbeh na Kežmarskom hrade vďaka prekrásnym scénkam, nádhernej výprave a nezabudnuteľným hereckým výkonom ExTeatra z Ľubice.

7. Festival študentstva (8. jún)
Tradičné podujatie študentov stredných škôl s ukážkami prác, súťažami a bohatým kultúrnym programom.

8. Stredoveký deň na hrade (16. jún)
Na začiatok prázdnin ponúkame deťom a ich rodičom stráviť príjemný deň na Kežmarskom hrade v stredovekom duchu, ktorý bude spojený s bohatým kultúrnym programom, súťažami, hrami a vystúpením sokoliarov.

9. Sviatok kultúry a vzájomnosti (22. – 23.jún)
Medzinárodný festival Karpatsko-nemeckého spolku na Slovensku a Múzea kultúry Karpatských Nemcov na Slovensku je spojením kultúrnych tradícii nemeckej menšiny na území Slovenska a v zahraničí.

10. Divadelné predstavenia na Kežmarskom hrade (6. – 8. júl)
Reprízované rozprávky na hrade aj večerné divadelné predstavenia pre dospelých návštevníkov spríjemnia prázdninové dni počas festivalu Európskeho ľudového remesla.

11. Letný festival slovenskej a svetovej divadelnej klasiky (16. - 21. júl)
Tradičné divadelné predstavenia na Kežmarskom hrade aj tento rok ponúkajú návštevníkom zažiť neopakovateľnú atmosféru divadelnej klasiky aj súčasnej divadelnej tvorby v netradičnom prostredí.

12. „Le nuove musiche" (3. august)
Unikátny koncert na Slovensku, ktorý sa uskutoční v obrazárni hradu. Vystúpia 7 vynikajúci umelci ( z toho 3 zo zahraničia), ktorí tento rok budú účinkovať aj v Slovenskej filharmónii - 2 soprány,barokové husle, arpa doppia, viola da gamba, baroková gitara, chitarrone.

13. 1. Folkový festival (4. august)
Zavedenie tradície folkového festivalu na Kežmarskom hrade.

14. Letné kino na hradnom nádvorí (7. - 17. august)
Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku každoročne pripravuje pestrú paletu filmových chutí v podobe premietania filmov rôzneho zamerania v atraktívnom prostredí nádvoria hradu.

15. „Zlatý vek gitary" ( 7. september)
Koncert z diel Mozarta a Schuberta v hradnej kaplnke, kde okrem huslí, tenora a romantickej gitary vystúpi aj vynikajúca slovenská speváčka Michaela Popik - Kušteková.

16. „Solamente naturali – Nonstop" ( 28. novembra)
Hudobný program s mladými umelcami v obrazárni hradu pod vedením Miloša Valenta. Ide o program bez pauzy a bez potlesku. Plynie od sóla postupne po kvinteto a späť k sólu a končí voľnou improvizáciou.

17. Od Ondreja do Troch kráľov – tvorivé dielne (december)
Koniec roka patrí deťom, pre ktoré máme opäť pripravené tvorivé dielne, kde sa dozvedia niečo o tradíciách Vianoc, o vianočných zvykoch, ale zároveň sa naučia si vyrobiť vianočnú ozdobu z prírodných materiálov, aké používali aj naši predkovia.

Odborní zamestnanci múzea budú na základe ponukového listu a požiadaviek škôl
realizovať vyučovacie hodiny a prednášky.

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

PARTNERI:
- Webmaster: Drakomir
- exTEATRO